Erhvervskandidat i statskundskab

Som noget nyt kan du læse den 4-årige erhvervskandidatuddannelse i statskundskab. Uddannelsen er den samme som den 2-årige kandidatuddannelse, men her har du mulighed for at kombinere relevant job med studier på deltid.

Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab skaber en mere målrettet kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked. Den er et tilbud til dig, som gerne vil arbejde deltid ved siden af studierne. Uddannelsen giver god mulighed for at målrette din kandidatgrad, fordi du under kandidatstudierne har en ansættelse med relevant beskæftigelse. Oveni kan du bringe dine erfaringer fra arbejdsmarkedet ind i uddannelsen. Uddannelsen er ikke SU-berettiget, fordi du arbejder deltid mens du studerer og derfor forventes at få løn af arbejdsgiver.

Et overblik over erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab:

  • Du får samme uddannelse og titel som den 2-årige kandidatuddannelse på fuld tid.
  • Du tager uddannelsen på deltid over 4 år, mens du har arbejde ved siden af.
  • Dit arbejde skal være svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), eller du er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
  • Dit arbejde eller din iværksættervirksomhed skal være på baggrund af en relevant bacheloruddannelse og også fagligt relevant for erhvervskandidatuddannelsen.
  • Uddannelsen er ikke SU-berettiget, fordi du arbejder deltid.