Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Derudover skal du have enten:

  • have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), så du vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med dine kandidatstudier, eller
  •  være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Din bacheloruddannelse må maksimalt være 5 år gammel. Du søger optagelse og indskrivning gennem Ansøgningsportalen.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Ansøgerens motivation for at læse kandidatuddannelsen i Statskundskab (maks. 1 side), herunder ansøgerens motivation for at ansøge, kendskab til programmet og relevant erfaring (f.eks. praktik, studiejob, akademiske udgivelser).
  • Curriculum Vitae, herunder videnskabelige udgivelser eller arbejder (maks. 2 sider).