Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Derudover skal du have enten:

  • have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), så du vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med dine kandidatstudier, eller
  •  være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Din bacheloruddannelse må maksimalt være 5 år gammel. Du søger optagelse og indskrivning gennem Ansøgningsportalen.

Opfylder du adgangskravene?

>Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Bemærk:

Du kan ikke søge optagelse

  • hvis universitetet udmeldte dig af uddannelsen
  • hvis du blev varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, eller
  • hvis du udmeldte dig før universitetet havde mulighed for at varsle dig om udmeldelse.

Du kan dog søge om dispensation, hvis du kan dokumentere at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Hvis du ønsker at søge om dispensation gør du ved at indsende en ansøgning om dispensation i Den Digitale Ansøgningsportal. Du skal skrive en ansøgning hvor du begrunder og dokumenterer hvorfor du mener at du opfylder betingelserne for at få dispensation. Denne ansøgning uploader du sammen med din ansøgning om genindskrivning i Den Digitale Ansøgningsportal. Universitetet træffer afgørelse på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvis du får en dispensation, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet. Hvis du får afslag, vil din ansøgning ikke blive behandlet.  

Når du bliver optaget, bliver du indplaceret på det studietrin, hvor du var nået til, sidst du var indskrevet. Tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg, er stadig gældende. De studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil også være gældende medmindre du bliver optaget på basis af en dispensation.

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Faglig relevant erfaring, herunder erhvervserfaring. Hvis ansøger har faglig relevant erfaring, herunder erhvervserfaring, skal ansøger medsende en redegørelse hvor det er beskrevet hvad erfaringen består i, og hvorfor det er relevant for den søgte kandidatuddannelse.
  • Curriculum Vitae, herunder videnskabelige udgivelser eller arbejder (maks. 2 sider).