Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse hvis du har en uddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene eller hvis du har en anden relevant uddannelse. Det har ikke betydning hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Dog kan fagelementer, som er bestået før den adgangsgivende bacheloruddannelse er bestået, indgå i adgangsgrundlaget. Det gælder både fagelementer taget som enkeltfag, såvel som fagelementer taget som en del af en anden uddannelse. Dog kan maksimalt 30 ECTS-point af sådanne aktiviteter indgå som del af adgangsgrundlaget.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.