Adgangsgivende uddannelser

For at kunne søge optagelse på en kandidatuddannelse på KU skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Derudover har alle kandidatuddannelser på KU et krav om bestemte adgangsgivende uddannelser og eventuelt bestemte kurser, du skal have taget på din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find din kandidatuddannelse på KU*

*BEMÆRK: Dette værktøj bygger på data for bacheloruddannelser, som er forhåndsgodkendt til at give adgang til hver af Københavns Universitets kandidatuddannelser. De originale data fremgår af studieordningerne for de enkelte kandidatuddannelserne. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser vil det være studieordningen, der er gældende. 


Hvor læser du din bacheloruddannelse?


Hvilken bacheloruddannelse læser du?


Resultat


Ofte stillede spørgsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som retskravsbachelor har du ret til at blive optaget på en kandidatuddannelse på Københavns Universitet, når du opfylder disse kriterier:

  1. Du har en bestået bacheloruddannelse fra Københavns Universitet
  2. Kandidatuddannelsen er den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde.

Du er dermed garanteret en plads på den kandidatuddannelse, som din bacheloruddannelse giver retskrav til. Hvis du læser din bacheloruddannelse på KU, vil adgangsguidens resultat vise dig, hvilken kandidatuddannelse du har retskrav til.

Du kan vente op til tre år* med at bruge retskravet. Det vil sige, at der kan gå tre år (plus nogle måneder), fra du har bestået din bachelor, til du starter på den kandidatuddannelse, du har retskrav på.

*Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag, efter at du har gennemført bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført sommeroptag tre år efter. Blev du fx bachelor i februar, skal du senest søge om optagelse, så du kan starte på kandidatuddannelsen ved studiestart i september tre år og syv måneder senere.

 

 

 

 

Hvis du har læst en udenlandsk bacheloruddannelse, er udenlandsk statsborger og søger ind på en kandidatuddannelse på KU, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på.

Du kan læse mere om adgangskravene under de enkelte kandidatuddannelser.

 

Find mere information om optagelse på kandidatuddannelserne på Københavns Universitet ved at: