Hvad interesserer dig?

Hvilken kandidatuddannelse er den rigtige for dig? Vælg en kategori i Interessehjulet, og se hvilke uddannelser på Københavns Universitet, der giver mening for dig.

SAMFUND,POLITIK OG ØKONOMI PSYKOLOGI, ETIKOG LÆRING KOMMUNIKATION,MEDIER OG IT KUNST, KULTUROG ARKITEKTUR KULTUR,HISTORIE OG SAMFUND SPROG OGSPROGFORSTÅELSE LÆGEMIDLER OGBIOTEKNOLOGI SUNDHED, KROPOG MEDICIN FYSIK, MATEMATIKOG NANOTEKNOLOGI BIOLOGI, KEMINATUR OG DYR NATUR-RESSOURCER,MILJØ OG FØDEVARER

PSYKOLOGI, ETIK OG LÆRING

Uddannelserne handler om, hvordan mennesker tænker, lærer og udvikler sig. Du kan eksempelvis beskæftige dig med forskellige opfattelser af det gode liv i forskellige kulturelle og religiøse sammenhænge. Andre uddannelser handler om opdragelse og undervisning af mennesker og de processer, der foregår i og mellem mennesker.


KUNST, KULTUR OG ARKITEKTUR

Uddannelserne beskæftiger sig med kreative og æstetiske fænomener og udtryk i vores samfund og kultur. Du kan ud fra en teoretisk tilgang studere såvel tidligere kulturers udtryk som den nutidige oplevelsesverden inden for eksempelvis teater, kunst, musik og landskabsarkitektur og bydesign.


SPROG OG SPROGFORSTÅELSE

Uddannelserne beskæftiger sig på forskellig vis med sprog. På nogle uddannelser lærer du et moderne sprog og den pågældende regions litteratur, kultur og historie. På andre kan du beskæftige dig med klassiske sprog, som er knyttet til tidligere kulturer. Der er også uddannelser, hvor du kan studere sprog ud fra en kommunikationsvinkel. Her lærer du om sprogs opbygning, sproglige handlinger og budskaber.


LÆGEMIDLER OG BIOTEKNOLOGI

Uddannelserne beskæftiger sig med udvikling og forskning indenfor det kemiske og biologiske felt. Du finder uddannelser, som handler om udvikling af lægemidler og biokemiske produkter. Det er uddannelser, som beskæftiger sig med forståelsen af den levende organisme, sygdomme og sygdomsbehandling, og hvordan vi gennem viden om og evnen til at styre en organismes vækst og udvikling kan skabe nye anvendelsesmuligheder indenfor eksempelvis fødevare- og sundhedsområdet.


SUNDHED, KROP OG MEDICIN

Uddannelserne handler om sundhed i et behandlings- og forebyggelsesperspektiv. Du finder uddannelser, som handler om, hvordan menneskekroppen fungerer, hvad man skal gøre for at holde sig sund, og hvordan man fremmer befolkningens sundhedstilstand. Der er både uddannelser for dig, der gerne vil arbejde med mennesker i praksis, eksempelvis med behandling af patienter, og dig, der vil arbejde analytisk og strategisk med sundhed.


FYSIK, MATEMATIK OG NANOTEKNOLOGI

Uddannelserne beskæftiger sig med matematiske modeller, simuleringer eller eksperimenter til at forklare eller forudsige fænomener. Det kan være alt fra beregning af forsikringsforhold til opstilling af modeller for klimaændringerne. Du finder uddannelser, som beskæftiger sig med alt fra de mindste nanostrukturer, og uddannelser, som beskæftiger sig med kontinentalpladernes forskydning eller universets udvikling.


BIOLOGI, KEMI, NATUR OG DYR

Uddannelserne handler om forståelse og anvendelse af den natur, som omgiver os, og om de kemiske stoffer, vi bruger. Her er uddannelser, som beskæftiger sig med livets byggesten som molekyler og celler, samt uddannelser om de levende organismer og om samfundets udnyttelse af naturen og konsekvenserne heraf.