Kandidat i datalogi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i datalogi på Københavns Universitet

Kandidat i datalogi

Datalogiuddannelsen på Københavns Universitet giver dig et grundlæggende teoretisk og praktisk fundament inden for datalogiens mange discipliner. Du modtager forsknings-baseret undervisning, der udbydes i et internationalt studiemiljø med 50/50 fordeling af danske og udenlandske studerende.

Uddannelsen er engelsksproget.

Der undervises i nogle af de kernefag, der er Datalogisk Instituts (DIKU) særkende, nemlig algoritmik og datastrukturer, programmeringssprog, data science og maskinlæring, HCI (menneske-maskine interaktion), billedanalyse og datasyn (computer vision) samt softwareudvikling.

Du kan sammensætte en række valgfrie kurser, der tilsammen udgør et studieforløb, hvis du ønske at tone din karriere i en bestemt retning. Beskæftigelsesmulighederne for dataloger er særdeles gode. Kandidater fra Københavns Universitet er meget efterspurgte.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Det kan du blive - Dennis

Det kan du blive - Jakob