Kandidat i veterinærmedicin – Københavns Universitet

Kandidat i veterinærmedicin

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

En kandidat i veterinærmedicin er den eneste indgang til at blive dyrlæge i Danmark. Med en uddannelse i veterinærmedicin har du reel indflydelse på dyrs sundhed og dyrevelfærd.

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin varer 2½ år. Efter endt uddannelse kan du blive dyrlæge i klinisk praksis, hvor du diagnosticerer og behandler syge dyr. Du kan fx også arbejde i biotek- og biomedicinvirksomheder, hvor efterspørgslen på dyrlæger er stor.

Uddannelsen har to topmoderne veterinære undervisningshospitaler og er en af de bedste i Europa.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

VetSchool

Dyrlægeuddannelsen hører ind under Veterinærskolen, som uddanner dyrlæger til et globalt arbejdsmarked på en af verdens bedste veterinæruddannelser.

Studieordning

StudieordningLæs mere om uddannelsen i studieordningen for veterinærmedicin (eksternt link)