Kandidat i husdyrvidenskab

Husdyrvidenskab fokuserer på de sunde dyr og deres præstationsevne i et livslangt perspektiv. Som kandidat i husdyrvidenskab kommer du til at arbejde indgående med emner som husdyrernæring- og fysiologi, husdyravl og genetik.

Under uddannelsen lærer du at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem kroppens struktur, dens funktion, dyrenes præstationsevne og velfærd. Du kommer desuden til at beskæftige dig med emner som produktionsøkonomi, dyrevelfærd, staldindretning, idrætsfysiologi og meget mere.

Uddannelsen er engelsksproget.