Faglig profil og job

Profil

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin byder på de mere praktiske og anvendelsesorienterede veterinære fag, som bygger ovenpå din teoretiske viden fra bacheloruddannelsen i veterinærmedicin.

Du kommer til at beskæftige dig med emner, der fylder meget i vores hverdag, hvad enten det er inden for fx fødevarekvalitet, medicinudvikling eller dyrevelfærd.

Du lærer at diagnosticere og behandle syge dyr, herunder dyr med smitsomme sygdomme, at forebygge sygdomme og at varetage fødevarekontrol og andre fødevare- og miljøhygiejniske funktioner.

Hvilke kompetencer får du?

Som kandidat i veterinærmedicin vil du blandt andet være i stand til at:

  • Varetage veterinære rettigheder og forpligtelser.
  • Foretage diagnostik, terapi, forebyggelse af sygdomme hos og eutanasi af husdyr.
  • Styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer inden for uddannelsens beskæftigelsesområder.
  • Ansøge om autorisation som dyrlæge iht. gældende lovgivning.

Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og arbejdsliv, som giver dig gode muligheder for praktikophold eller projektsamarbejde. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Jobmuligheder

  • Cirka 40 % af kandidater i veterinærmedicin vælger at blive praktiserende dyrlæger.
  • Veterinærer arbejder også med miljø- og levnedsmiddelkontrol i fx Fødevarestyrelsen og med kødkontrol på slagterierne.
  • Du kan også beskæftige dig med forskning på universiteter, sektorforskningsinstitutioner eller i virksomheder.
  • Desuden kan du arbejde med produktudvikling i det private erhvervsliv fx i medicinal- og fodermiddelindustrien.
  • Du kan også læse en artikel fra Dansk Veterinærtidsskrift om de mange muligheder med en ph.d.-grad. Her interviewes lederen af Novo Nordisks diabetes-forskningsafdeling i Beijing, dyrlæge Marianne Ølholm Larsen Grønning.

"Jeg er landmandens samarbejds-partner. I mit daglige arbejde tager jeg ud og besøger landmanden for at kunne udarbejde behandlings-programmer til hans svin og give ham gode råd om den daglige drift af virksomheden. Det er vigtigt, at jeg kan kombinere produktionsøkonomi med min veterinære faglighed, så jeg kan finde den bedste løsning på, hvordan landmanden kan tjene flest penge, samtidig med at han leverer sunde svin til slagterierne og overholder myndighedernes krav om fødevaresikkerhed.”


Kristian Viekilde (33), svinedyrlæge og medejer af Porcus Svinefagdyrlæger & Agronomer. Dimitterede i 2006.

"Jeg udvikler dyremodeller, der skal give os en bedre forståelse af menneskers sygdomme, derfor er nøgleordet for mit arbejde innovation. For mig handler det hele tiden om at tænke i nye og kreative baner, fordi jeg arbejder på kanten af det, vi ved, og det, vi kan. Mine resultater skal bruges i den farmaceutiske industri og til forskning, så vi kan blive klogere på, hvordan vi kan behandle sygdomme, og hvilke konsekvenser forskellig medicin har.”

Katja Denninger (31), ph.d.-studerende ved KU i samarbejde med LEO Pharma. Dimitterede i 2007