Faglig profil og job

Profil

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin byder på de mere praktiske og anvendelsesorienterede veterinære fag, som bygger ovenpå din teoretiske viden fra bacheloruddannelsen i veterinærmedicin.

Du kommer til at beskæftige dig med emner, der fylder meget i vores hverdag, hvad enten det er inden for fx fødevarekvalitet, medicinudvikling eller dyrevelfærd.

Du lærer at diagnosticere og behandle syge dyr, herunder dyr med smitsomme sygdomme, at forebygge sygdomme og at varetage fødevarekontrol og andre fødevare- og miljøhygiejniske funktioner.

Jeg er landmandens samarbejdspartner. I mit daglige arbejde tager jeg ud og besøger landmanden for at kunne udarbejde behandlings-programmer til hans svin og give ham gode råd om den daglige drift af virksomheden.

Kristian Viekilde, svinedyrlæge og medejer af Porcus Svinefagdyrlæger & Agronomer. Dimitterede i 2006.

Hvilke kompetencer får du?

Som kandidat i veterinærmedicin vil du blandt andet være i stand til at:

  • Varetage veterinære rettigheder og forpligtelser.
  • Foretage diagnostik, terapi, forebyggelse af sygdomme hos og eutanasi af husdyr.
  • Styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer inden for uddannelsens beskæftigelsesområder.
  • Ansøge om autorisation som dyrlæge iht. gældende lovgivning.


Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og arbejdsliv, som giver dig gode muligheder for praktikophold eller projektsamarbejde. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Jobmuligheder

  • Cirka 40 % af kandidater i veterinærmedicin vælger at blive praktiserende dyrlæger.
  • Veterinærer arbejder også med miljø- og levnedsmiddelkontrol i fx Fødevarestyrelsen og med kødkontrol på slagterierne.
  • Du kan beskæftige dig med forskning på universiteter, sektorforskningsinstitutioner eller i virksomheder, fx som ph.d.
  • Desuden kan du arbejde med produktudvikling i det private erhvervsliv fx i medicinal- og fodermiddelindustrien.