Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og praktisk arbejde, så du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af øvelser og projekter.

Uddannelsen er på dansk, men der kan forekomme engelske kurser. Du skal også forvente, at en stor del af pensum er på engelsk.

Opbygning

Det første halvandet år af uddannelsen er fælles for alle kandidatstuderende på veterinærmedicin. Her udbygger du dine kompetencer inden for undersøgelse og behandling af dyr. Du har undervisning i patologi, så du bliver klædt på til at have med de levende og syge dyr at gøre, og en stor del af undervisningen foregår på fakultetets dyrehospitaler.

På den sidste del af uddannelsen vælger du en faglig retning (en differentiering), som du specialiserer dig i.

Uddannelsens opbygning

Nogle fag løber på tværs af fire blokke på 2. og 3. semester. Du og dine medstuderende bliver delt op i fire rotationshold af max. 45 studerende, som roterer holdvis mellem de fire kursusblokke i en på forhånd fastlagt kursusrækkefølge

År 3 5. semester
Blok 1 Blok 2
Differentieringsforløb eller speciale Differentieringsforløb eller speciale

 

Specialiseringsmuligheder (differentieringsforløb eller speciale)

På den sidste del af uddannelsen vælger du en faglig retning (en differentiering), som du specialiserer dig i. Det er din mulighed for at supplere din brede veterinæruddannelse med fordybelse i et specifikt emne. Du kan vælge mellem seks differentieringsforløb eller speciale.

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.