Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og praktisk arbejde, så du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af øvelser og projekter.

Uddannelsen er på dansk, men der kan forekomme engelske kurser. Du skal også forvente, at en stor del af pensum er på engelsk.

Opbygning

Det første halvandet år af uddannelsen er fælles for alle kandidatstuderende på veterinærmedicin. Her udbygger du dine kompetencer inden for undersøgelse og behandling af dyr. Du har undervisning i patologi, så du bliver klædt på til at have med de levende og syge dyr at gøre, og en stor del af undervisningen foregår på fakultetets dyrehospitaler.

På den sidste del af uddannelsen vælger du en faglig retning (en differentiering), som du specialiserer dig i.

Uddannelsens opbygning

Nogle fag løber på tværs af fire blokke på 2. og 3. semester. Du og dine medstuderende bliver delt op i fire rotationshold af max. 45 studerende, som roterer holdvis mellem de fire kursusblokke i en på forhånd fastlagt kursusrækkefølge

År 3 5. semester
Blok 1 Blok 2
Differentieringsforløb eller speciale Differentieringsforløb eller speciale

 

Specialiseringsmuligheder (differentieringsforløb eller speciale)

På den sidste del af uddannelsen vælger du en faglig retning (en differentiering), som du specialiserer dig i. Det er din mulighed for at supplere din brede veterinæruddannelse med fordybelse i et specifikt emne. Du kan vælge mellem seks differentieringsforløb eller speciale.

Du kan vælge mellem seks differentieringsforløb:

 • Familiedyr - klinisk praksis
  Veterinært arbejde i moderne, specialiseret familiedyrspraksis.

 • Heste - klinisk praksis
  Veterinært arbejde inden for hestepraksis.

 • Besætningssundhed
  Funktionerne som besætningsdyrlæge.

 • One Health
  Funktionerne som embedsdyrlæge eller dyrlæge ansat i nationale eller internationale institutioner, der udfører forskning, risikovurdering eller risikohåndtering.

 • Biomedicin
  Biomedicinsk forskning og produktudvikling inkl. opfyldelse af EU-krav til indehavere af dyreforsøgstilladelser.

 • Alternativ differentiering
  Et eller flere specifikke, veterinære fagområder opnået på baggrund af selvvalgte veterinærrelevante universitetskurser på kandidatniveau i ind- og udland.

Læs mere i studieordningen for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

Du vil efter 2½ år få titlen cand.med.vet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med at skrive et speciale, som er et større skriftligt arbejde. Du har cirka ½ år til at skrive specialet.

Specialet tager ofte udgangspunkt i et emne, der har interesseret dig under uddannelsen, og du skriver typisk om et emne inden for den differentiering, du har valgt.

Eksempler på specialer:

 • Metoder til påvisning af betændelse
 • Forstyrrelse af vomfloraen hos kvæg
 • Årsager til henvendelse på dyrehospitaler
 • Bakteriesygdomme hos ræve
 • Parasitter hos danske hunde
 • DNA-vaccine hos dambrugsfisk
 • Undersøgelsesmetoder i fødevareindustrien

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.