Adgangskrav

Hvis du er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i veterinærmedicin eller har en afsluttet bacheloruddannelse i veterinærmedicin, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i medicin.

 

 

 

 

Hvis du har en bacheloruddannelse i veterinærmedicin eller veterinærvidenskab fra et udenlandsk universitet, kan du kun i særlige tilfælde optages på kandidatuddannelsen. Optagelsesudvalget vil vurdere, om din bacheloruddannelse i indhold og omfang svarer til bacheloruddannelsen i veterinærmedicin ved Københavns Universitet.

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier: Din ansøgning vil blive vurderet på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV, dokumentationsskema og en beskrivelse af faglig relevans.