Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i veterinærmedicin eller
 • har en afsluttet bacheloruddannelse i veterinærmedicin. 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin, når du

 • har en bacheloruddannelse i veterinærmedicin fra Københavns Universitet
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

Er din bacheloruddannelse ældre end 3 år?

Hvis din bacheloruddannelse i veterinærmedicin fra Københavns Universitet er ældre end 3 år, er du ikke længere retskravsbachelor. Du kan stadig søge om optag, men er ikke garanteret en plads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

 • Bacheloruddannelse i veterinærmedicin fra Aarhus Universitet

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

 

 

Du kan søge optagelse på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin, hvis du har en bacheloruddannelsen inden veterinærmedicin.

Du skal have bestået kurser inden for nedenstående fagområder for at være kvalificeret til optag:

15 ECTS inden for basisfag

Basisfag indeholder

 • Fysik
 • Kemi
 • Zoologi
 • Botanik
 • Matematikkens anvendelse i biologien

100 ECTS inden for grundlæggende videnskaber

Grundlæggende videnskaber indeholder

 • Anatomi, herunder histologi og embryologi)
 • Fysiologi
 • Biokemi
 • Genetik
 • Farmakologi
 • Farmaci
 • Toksikologi
 • Mikrobiologi
 • Immunologi
 • Epidemiologi
 • Deontologi

30 ECTS inden for kliniske videnskaber

Kliniske videnskaber indeholder

 • Patologi, herunder patologisk antomi
 • Indledende elementer af klinisk medicin og klinisk kirurgi, herunder anæstesiologi
 • Klinisk undervisning omfattende husdyr (dvs. heste, kvæg, gris, hest, fjerkræ og fisk)
 • Præventiv medicin som skal bestå af minimum 7,5 ECTS teoretisk undervisning inden for sygdomme hos store husdyr og minimum 7,5 ECTS teoretisk undervisning inden for sygdomme hos familiedyr. Undervisningen skal have inkluderet den problemorienterede tilgang til en patient)
 • Sundhedsvæsenet
 • Veterinær retsmedicin og veterinærlovgivning
 • Terapeutik
 • Propædeutik (minimum 5 ECTS håndtering og klinisk undersøgelsesmetodik for store husdyr)

15 ECTS inden for animalsk produktion

Animalsk produktion indeholder

 • Animalsk produktion
 • Fodring
 • Agronomi
 • Landbrugsøkonomi
 • Husdyrsopdræt og sundhed
 • Veterinærhygiejne
 • Etologi og dyrebeskyttelse

7,5 ECTS bachelorprojekt

Hvis du bliver optaget, vil du skulle bestå et forsøgsdyrskursus til FELASA kateogi B (2,5 ECTS) i løbet af 1. semester på kandidatuddannelse. Du vil må mere information om dette kursus, hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk inden studiestart.

Har du studiestart i september, skal du bestå prøven senest 15. august.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.