Hvorfor læse veterinærmedicin? 

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin er første skridt på vejen til at blive dyrlæge. Som dyrlæge har du reel indflydelse på dyrevelfærd, bæredygtighed og dyr og menneksers sundhed. Uddannelsen har to topmoderne veterinære undervisningshospitaler og er ranket som en af de bedste i Europa.

Hvad kan jeg blive med veterinærmedicin? 

Som færdiguddannet dyrlæge arbejder du fx på en privat klinik eller på et dyrehospital, hvor du diagnosticerer og behandler syge dyr. Du kan også arbejde med produktionsdyr og fødevaresikkerhed eller i biotek- og biomedicinvirksomheder.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i veterinærmedicin er der 180 studerende på en årgang. Du går til undervisning ca. 20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag.

Undervisningen veksler mellem:

 • forelæsninger for hele årgangen, hvor du danner dig et overblik over fagets område
 • undervisning i mindre hold
 • praktiske øvelser, hvor du får mulighed for teste teorier på cases fra virkeligheden
 • e-læringsforløb, som altid er kombineret med undervisning på campus.
 • besætningsbesøg
 • ophold på universitetets dyrehospitaler

Undervisningen foregår på Frederiksberg Campus på den tidligere Landbohøjskole, men du vil i løbet af studiet også have undervisning på Taastrup Campus og deltage i besætningsbesøg.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år og består af obligatoriske kurser og dit bachelorprojekt.

 

Første år

Du begynder din uddannelse med et introduktionskursus og et kursus i kemi og biokemi inden for veterinærmedicin. Herefter studerer du dyreceller, genetiske principper for nedarvning af egenskaber og sygdomme. Du har undervisning i cellebiologi og husdyrenes anatomi og fysiologi, så du får en detaljeret viden om hvordan sunde dyr, organer, væv og celler udvikler sig, fungerer og ser ud. Du bliver introduceret til det veterinære arbejde med fødevarer og produktionsdyr. Du lærer også, hvordan du arbejder med tekster, undersøgelser og projekter på en videnskabelig måde (videnskabsteori).

Andet år

Du lærer om sygdomme, deres udvikling, spredning, behandling og forebyggelse. Du får et grundlæggende kendskab til patologi, som er læren om sygdomme, og du får viden om parasitter, bakterier og virus. Du lærer også om medicin (lægemidler) og medicins virkninger. Derudover har du fødevaresikkerhed, biostatistik og epidemiologi samt ernæring og avl.

Tredje år

Du bliver introduceret til husdyrsygdommene, hvordan de spreder sig blandt dyr og mennesker, og hvad du kan gøre for at undgå smittespredningen. Det er også her du første gang lærer at håndtere levende dyr. Der er fokus på dyrs adfærd og lovgivning om dyr.

 

Forberedelsen til undervisningen er både:

 • læsning af tekster
 • diskussion af de læste tekster med medstuderende
 • e-læringsforløb
 • informationssøgning
 • skriftlige øvelser.

 

Undervisningen er på primært dansk, men du skal være forberedt på at læse mange akademiske tekster på engelsk.

”Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology” af Bradley G. Klein er et eksempel på en fagbog på engelsk, du kan møde på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin.

Du kan finde fagbøger brugt eller i specialiserede boghandlere. Der er fx en boghandel på dit campus.

 

Du afslutter alle fag med en eksamen. Du går primært til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du har i løbet af bacheloruddannelsen også enkelte mundtlige eksamener. Du har både mulighed for at gå til eksamen alene og som gruppe.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er en større skriftlig opgave, som du forsvarer til en mundtlig eksamen. Du vælger et fagligt emne, som du fordyber dig i, og du kan skrive projektet alene eller i en gruppe.

Eksempler på bachelorprojekter kan være:

 • Sygdomsbakterier i fødevarer
 • Programmeret celledød - nyttig viden i kræftforskningen
 • Bakteriesygdomme hos ræve
 • Parasitter hos dyr i zoologiske haver
 • Ultralyd - baggrund for skanninger

 

 

 

Påklædning i klinik

Når du arbejder på klinik eller hospital, har du kliniktøj på. 

Manuelle færdigheder

Den kliniske undervisning og patientbehandling kræver en del manuelle færdigheder. Du skal derfor kunne udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Udover de manuelle færdigheder, skal du kunne indgyde tillid og drage omsorg for patient og ejer. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål så kontakt SUND Studieinformation.

 

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i veterinærmedicin. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen. Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin er første skridt på vejen til at blive dyrlæge.

Som færdiguddannet dyrlæge har du mulighed for at arbejde i hele EU og er fx dyrlæge:

 • på en privat klinik eller på et dyrehospital, hvor du diagnosticerer og behandler syge dyr.
 • i biotek- og biomedicinvirksomheder, hvor du er med til at udvikle og kvalitetssikre medicin og udstyr til behandling af dyr.
 • hos myndigheder med fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

FAQ Karrieremuligheder

 

Når du har gennemført bacheloruddannelsen i veterinærmedicin, kan du fx:

 • Foretage fødevarekontrol af bakterier og  analysere og vurdere resultaterne af kontrollen.
 • Røntgenfotografere under iagttagelse af relevante sikkerhedsbestemmelser.
 • Udføre dissektion.
 • Lavebasale kemiske, mikrobiologiske og parasitologiske analyser.
 • Foretage mikroskopi.
 • Håndtere store og små husdyr under iagttagelse af relevante sikkerhedsbestemmelser.
 • Foretage førstehjælp hos familiedyr.
 • Vurdere den kvalitets- og sundhedsmæssige betydning af mikroorganismer og uønskede stoffer i fødevarer og foder.

Hvis du vil være dyrlæge, skal du også færdiggøre kandidatuddannelsen i veterinærmedicin. En gennemført kandidatuddannelse giver dig ret til autorisation som dyrlæge. 

 

 

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin sigtermod, at du videreuddanner dig på den veterinære kandidatuddannelse for at blive dyrlæge.

Afhængigt af dine valgfag, kan du også få adgang til fx. Biologi-bioteknologi

 

 

Som færdiguddannet dyrlæge får du autorisation og kan arbejde i hele EU. Du får specialviden inden for enten

 • mindre husdyr (fx hunde og katte)
 • heste
 • produktionsdyr og fødevaresikkerhed
 • biomedicin

Som kandidat har du rigtig gode jobmuligheder. Du arbejder fx

 • som praktiserende dyrlæge på privat dyreklinik eller på et dyrehospital
 • med produktionsdyr, fødevaresikkerhed
 • med bæredygtighed ogfolkesundhed
 • med produktudvikling og kvalitetssikring i den biomedicinske industri eller i foderindustrien
 • som forsker i offentlige eller private virksomheder i medicinal- og biotek-industrien.

 

 

 

Mød dyrlægerne

Sebastian Hoelgaard, dyrlæge og ejer af privat klinik for familiedyr.

Vibeke Fuglbjerg, hestedyrlæge hos Højelse Hesteklinik.

Ida Tingman Møller, dyrlæge og specialkonsulent i Fødevarestyrelsen.

Tegning af Landbohøjskolen

Studieliv

Studielivet på veterinærmedicin er helt særligt, og det gælder både de fysiske og faglige rammer. Uddannelsen foregår primært på Frederiksberg Campus, men du har også undervisning på Taastrup Campus, de to universitetshospitaler og på besætningsbesøg.

Haven, som er tilknyttet campusområdet på Frederiksberg, er velbesøgt af såvel studerende som lokalbefolkningen. I sommerhalvåret kan man slå et smut forbi drivhuscaféen Væksthuset, som byder på friskbrygget kaffe og nysmurte sandwich.

Uddannelsen er den eneste i Danmark, og den samler derfor studerende fra hele landet. Der er mange muligheder for, at du kan engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger. Uanset om du interesserer dig for sang, natur, sport eller noget helt fjerde, er der en forening for dig.

Mød de studerende

Jeg føler, vi har meget til fælles. Lige så vel som folk kan være meget forskellige både i deres holdninger til dyr, og hvad de skal med deres virke.

Cirkeline, studerende på veterinærmedicin, fra KU Studieliv podcasten
Cirkeline KU podcast veterinærmedicin

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvor svært er det? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på veterinærmedicin.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Frederiksberg Campus, Bülowsvej 21, 1870 Frederiksberg


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

Fysik, kemi og biologi fylder meget på uddannelsen allerede fra starten. De naturvidenskabelige fag er vigtige for at forstå, hvordan dyrenes kroppe fungerer, og hvordan sygdomme udvikler sig og behandles.

Engelsk bruger du meget på uddannelsen, da der er engelske lærebøger, og noget af undervisningen foregår på engelsk. Engelsk er også et vigtigt arbejdssprog som færdig kandidat i veterinærmedicin.

 

 

Studielivet på veterinærmedicin er særligt, og det gælder både de fysiske og faglige rammer. Uddannelsen foregår primært på Frederiksberg Campus, men du har også undervisning på Taastrup Campus, de to universitetshospitaler og på besætningsbesøg.

Uddannelsen er den eneste i Danmark, og den samler derfor studerende fra hele landet. Der er mange muligheder for, at du kan engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger.

 

 

Du går til undervisning ca. 20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på 45 timer går med forberedelse til de forskellige fag.

 

 

Der er primært obligatorisk undervisning, dvs. på forhånd bestemte kurser, som alle skal tage. Så der er ikke valgfrihed. Der er praktik lagt ind undervejs som en del af uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af undervisningen foregår på mindre hold, dit stamhold, hvor du arbejder sammen med andre i grupper om øvelser. Fx når I dissekerer døde dyr. Mange studerende er glade for studiegrupper og læsemakkere, så de sammen forbereder sig til undervisning og eksamener.

 

 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver meget af de studerende. Det kan være vanskeligt at få et relevant studiejob, mens du uddanner dig. Du bruger meget tid på studiet, og der er få studiejobs inden for veterinærmedicin i Københavnsområdet, hvor du studerer.

Mange studerende vælger fx at arbejde i sommerferier, hvor du kan være heldig at finde noget studierelevant arbejde.

 

 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at komme på udveksling på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin. Det er svært at komme ud i løbet af de første 3 år, fordi den del af uddannelsen er opbygget som integrerede kurser og eksamener. Den præcis samme studiestruktur kan være svær at finde i udlandet.

Derimod er der mulighed for et halvt års udlandsophold, når du starter på kandidatuddannelsen.

 

 

 

 

På uddannelsen har du meget dissektion, hvor du skærer i døde dyr for at forstå dyrekroppenes anatomi. Du undersøger også præparater (kropsdele og indvolde) fra syge dyr, når du lærer om sygdomme. Det er først på kandidaten, du arbejder med levende dyr som patienter.

Studerende i Tåstrup

Lignende uddannelser