Frederiksberg Campus

Det emmer af historie på Frederiksberg Campus, hvor dyrlæger og folk fra landbrug og skovbrug gennem årtier har taget deres uddannelse. I dag rummer campus en stor del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet samt en mindre del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Her finder du bl.a. en fantastisk universitetshave og universitetets dyrehospital.

Frederiksberg Campus ligger i området mellem Rolighedsvej, Thorvaldsensvej og Bülowsvej.

Kort om Frederiksberg Campus

  • Bachelor- og kandidatuddannelser inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område – med fokus på plantevidenskab, fødevarer, veterinærmedicin, husdyrvidenskab, jordbrugsøkonomi og landskabsarkitektur.

  • Ca. 4.000 studerende fordelt på to fakulteter, 7 bacheloruddannelser og 15 kandidatuddannelser.

Studiemiljøet på Frederiksberg Campus

På Frederiksberg Campus finder du faciliteter, der hjælper dig godt gennem studierne. Der er fx:

  • Læsepladser, bibliotek og stillezoner – plads til at læse og fordybe sig eller logge på det trådløse netværk og arbejde.

  • Fællesområder, lounger og grupperum indrettet til diskussion og møder med læsegruppen.

  • Landbohøjskolens Have, anlagt i 1858. Med mere end 6.000 forskellige planter fungerer haven i dag som studiehave, hvor du kan læse og mødes med studiekammeraterne.

  • Studenterservice, hvor du kan få svar på praktiske og studietekniske spørgsmål vedr. din uddannelse og dit studieforløb.

  • Boghandelen Academic Books, hvor du kan købe bøger, kompendier m.v.

  • To kantiner, hvor du kan købe morgenmad, frokost, kaffe, kage m.m.

  • Caféen Væksthuset, der ligger i en del af Landbohøjskolens Have.

  • Fredagsbaren Akaciavej, hvor du kan hilse weekenden velkommen i godt selskab.
Frederiksberg Campus

På Frederiksberg Campus er der masser af historie og grønne arealer. Her ser du studerende foran en del af den tidligere Landbohøjskoles gamle hovedbygning på Bülowsvej. I dag rummer bygningen undervisningslokaler og fakultetsadministration. Foto: Lennart Søgård-Høyer.