Søndre Campus

Søndre Campus huser Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Cirka 15.000 studerende læser på en af de godt 100 uddannelser, der hører hjemme på Søndre Campus.

Søndre Campus ligger ved Islands Brygge metrostation på Amager og hele campusområdet er bygget med undervisning og forskning for øje. Bygningerne rummer moderne auditorier og undervisningsfaciliteter, og du finder plads til fordybelse i de mange forskelligartede læsepladser, grupperum, stillezoner og siddenicher.

Som studerende kan du frit benytte faciliteterne på hele campusområdet. Men du vil også opleve et mere intimt studiemiljø på den uddannelse, du er blevet optaget på. Uddannelserne har biblioteker med fagspecifik litteratur, og de studerende driver cafeer, arrangerer faglige debatter og andre aktiviteter i løbet af semestret.

Juras fællesområde på Søndre Campus

På Søndre Campus er der gode muligheder for at fordybe sig i bøgerne og diskutere med læsegruppen. Her ser du Atriet på jura, som er en del af en bygning, der åbnede i 2017. De andre bygninger på Søndre Campus stod færdige i hhv. 2002 og 2013. Foto: Lizette Kabré.