Har du brug for særlig støtte til din uddannelse?

Den her side er til dig, som gerne vil søge ind på Københavns Universitet, og har en diagnose, funktionsnedsættelse, et handicap eller er neurodivergent.

Det kan nemlig betyde, at du kan få brug for støtte eller hjælpemidler i dit studieliv. Helt ligesom de +2.000 studerende, der fik støtte på KU i 2022. 

Støtten kalder vi SPS. Det står for specialpædagogisk støtte og kan være alt fra fysiske og digitale hjælpemidler til personlig støtte. Det kan fx være støtte til planlægning, overblik og struktur.

Det er KU's SPS-vejledere, der kan søge om støtten til dig.

Er du studerende på KU?

Hvis du allerede studerer på KU, og gerne vil vide mere om SPS, kan du finde information på KUnet.

Kan du få SPS?

Målgruppen for SPS er bred. Der er altså en del forskellige funktionsnedsættelser, som gør, at du kan få støtte og hjælpemidler – og hvilke former for støtte, du skal have, afhænger af dine udfordringer. 

Det skal du opfylde for at få SPS:

 • Din funktionsnedsættelse skal være diagnosticeret.
 • Du skal have dokumentation (fx fra egen læge, speciallæge eller e-journal).
 • Du skal være studieaktiv.
 • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger. 

Mød studerende, der får støtte


Kontakt os for at få SPS

Du kan booke en telefonisk, en fysisk eller en Zoom-samtale med en af vores SPS-vejledere. Vejledningen er den samme alle steder. Det vigtigste er, at du booker den første ledige tid, som passer dig, når du er optaget på KU. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til os. 

Til samtalen hjælper vi dig med at få et overblik over dine behov og muligheder for støtte. 

Hvis du ved hvilken uddannelse, du gerne vil gå på, er det en god idé også at kontakte det fakultet, som uddannelsen ligger på. Så kan I tale om, hvilke særlige vilkår fakultetet kan tilbyde dig både i undervisningen og til eksamen. Det kan fx være ekstra tid til dine eksamener. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi er her for at hjælpe dig.

SPS-vejlederne på KU.

SPS på KU

Din guide til studievalg

Synes du, studievalget er svært?

For mange er det både en spændende og forvirrende proces at vælge uddannelse.

Hvis du har særlige behov og udfordringer, kan det være endnu vigtigere at undersøge og overveje, hvad der vil være en god uddannelse for dig.

Her er en guide, der kan hjælpe dig med at træffe et godt studievalg. 

1

Find info og reflekter 

 • Find info om uddannelsen, du synes kunne være spændende. 
 • Tal med en studievejleder på uddannelsen. Du kan fx spørge om, hvor stor læsemængden er? 
 • Skriv fordele og ulemper ved uddannelsen ned.
2

Tag et uddannelsestjek

Overvej, hvad du tror, du får nemt ved, og hvad vil du få svært ved. Tag et uddannelsestjek

3

Tænk over dine udfordringer

Vær ærlig og åben omkring dine udfordringer. Jo mere du fortæller os, jo bedre kan vi vejlede dig om dine muligheder.

4

Søg om tidligt optag 

5

Tilmeld dig info og book en samtale

Hvis du søger om optag på en bacheloruddannelse, skal du tilmelde dig ’Information og vejledning om særlig støtte og SPS' på Mit KU allerede i optagelsesprocessen.

Så vil du få info og invitation til arrangementer direkte til din KU-mail fra SPS-vejledere.

Husk også at booke en samtale med en SPS-vejleder. hvis du takker ja til din studieplads.

6

Studiestart

Studiestart er en spændende og overvældende tid. Forbered dig ved at:
 • Læse beskederne du får på Mit KU.
 • Være med i aktiviteterne i løbet af studiestarten. 
 • Undersøge om en i dit netværk kan hjælpe dig, indtil støtten er på plads.

Optagelse med særlige hensyn

Hvis du søger om at blive optaget på KU og har en diagnose, funktionsnedsættelse, et handicap eller er neurodivergent, er der forskellige muligheder for dig. 

Mulighederne er gode at kende til inden, du søger om optag:

 

 

 

 

 

 

Hvordan søger du støtte?

Hvis du har brug for særlig støtte, kan vi hjælpe dig med at søge den. Støtten kan være alt fra fysiske hjælpemidler til personlig støtte.

Du kan dog ikke få økonomisk støtte eller ekstra faglig støtte til et fag, du har svært ved.

Du kan søge om SPS, fra du takker ja til din studieplads og hele vejen igennem din studietid. Søg hurtigst muligt, da der kan gå et par måneder, før støtten er helt på plads.  

I videoen nedenunder kan du høre studievejlederen Line forklare, hvad SPS er, og hvordan det fungerer. 


Hvad kan du få hjælp til?

Nedenunder kan du få styr på de funktionsnedsættelser, som giver dig mulighed for at få SPS.

Samtidig kan du blive klogere på, hvilken støtte og hvilke hjælpemidler du kan få.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad sker der, når du søger støtte?

Hvordan får jeg mine hjælpemidler og støtte?

Se SPS-forløbet trin for trin nedenunder. Tidslinjen starter, når du booker en samtale, og slutter, når du har fået dine hjælpemidler eller støtte:

1

SPS-samtale 

Du skal starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder på Københavns Universitet.

Det kan du fra den dag, du svarer ja tak til en studieplads. Herefter hjælper vi dig med at få støtten i gang.

2

Ansøgning om støtte

Din SPS-vejleder på KU ansøger om støtte og/eller de hjælpemidler, som I har talt om til samtalen. Ofte vil du få tilsendt nogle blanketter, som du skal udfylde og sende tilbage til vejlederen.

Ansøgningen sendes til dem, som leverer støtten eller hjælpemidlerne. 

3

Du bliver kontaktet

Hvis det er nødvendigt, vil dem, der skal levere støtten til dig, tage kontakt til dig inden for 10 dage.

Her vil de tage en samtale med dig, så de er sikre på, at du får den helt rigtige støtte. 

4

Hvis du skal have støtte

Hvis du skal have støtte, bliver der lavet en rapport, som fortæller hvilken støtte eller hjælpemidler, du har brug for.

Rapporten kan du bruge som dokumentation, hvis du vil søge om dispensation, så du fx får mere tid til dine eksamener. 

5

KU bestiller den anbefalede støtte 

SPS-vejlederen på KU bestiller den støtte, som er blevet anbefalet til lige netop dig. 
6

Besked i din e-Boks 

Når din ansøgning er behandlet, vil du få en besked i e-Boks. Der går tit 3-6 uger, fra du starter processen, til du får besked.
Vær opmærksom på, at der i alt kan gå et par måneder, før din støtte er helt oppe at køre. 
7

Dine hjælpemidler er klar

Du får besked fra SPS-vejledningen, når du kan afhente dine hjælpemidler i KU's reception på Krystalgade 25, 1172 København K. 

Studerende, der modtog SPS i 2022

Hvad vil vi gøre?

På KU har vi ikke vores eget team af psykologer, læse- og skrivevejledere og mentorer. Derfor er dem, som leverer støtten eller hjælpemidlerne vores samarbejdspartnere.

Til gengæld har vi en studievejledning på hver af universitetets fakulteter, som fx kan hjælpe dig med at søge om dispensation, når du er startet på universitetet. Det kalder vi særlige vilkår og kan være ekstra tid til dine eksamener. 

Vores proces

SPS-vejlederne søger om SPS på dine vegne. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil vi tage fat i dem, som skal levere støtten til dig. Det kan fx være Studenterrådgivningen, som vil hjælpe dig. 

Du kan læse mere om Studenterrådgivningen her

Undervisning, eksamener og studiemiljø

Kontakt det rigtige fakultet eller institut 

Det kan give god mening at kontakte fakultetet eller instituttet på den uddannelse, du gerne vil gå på. De kan svare på spørgsmål bl.a. inden for emnerne: 

 • Undervisningslokaler og fysisk tilgængelighed 
 • Forlænget tid til eksamen og forlænget studietid
 • Mulighed for dispensation
 • Studievalg og alternativ studieplan
 • Fagstøttepersoner 
 • Studiestart og studiemiljø
 • Karrieremuligheder

 

Det Humanistiske Fakultet

Hvis du har en specifik uddannelse i tankerne, så kontakt det institut, som uddannelsen hører under

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Det Juridiske Fakultet

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 

Det Teologiske Fakultet

Tlf: 35 32 39 61 / AC-vejleder@teol.ku.dk 

 

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Tlf: 35 32 68 52 / skt@sund.ku.dk 

Spørgsmål og svar om SPS

Hvordan forbereder jeg mig bedst til samtalen? Er der andre muligheder for støtte? Læs med her, og find ud af det.

 

Der er mange institutioner, organisationer og foreninger, som giver støtte eller rådgivning. Her er en oversigt over de steder, der har fokus på studerende. 

Nogle af dem kan du først gøre brug af, når du er studerende på KU.

Men med dette overblik ved du, at det er hjælp, som du på et tidspunkt kan gøre brug af. 

 • Studievejledningen: Find det fakultet eller institut, du gerne vil studere på - de kan hjælpe med spørgsmål om fx dispensation og studieplanlægning.
 • SU-vejledningen: Få styr på SU-reglerne, aktivitetskrav og tillæg af SU-klip.
 • Studenterrådgivningen: Når du er startet på universitetet, kan du fx få social- og psykologhjælp
 • Psykiatrifonden: Her kan du finde øvelser, som kan hjælpe dig med at håndtere angst, stress, depression osv. 
 • Studenterpræsten: Dette er de studerendes egne præster. De lytter og kan være med til at skabe klarhed over dine muligheder.
 • Studenterambassadøren: Kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller har brug for hjælp til at søge om dispensation. 
 • SUMH: Organisation for unge med psykiske, fysiske og neurologiske handicap. 

 

 

Inden din samtale anbefaler vi dig, at:

 • Du tænker over hvilke udfordringer, du muligvis vil møde, hvis du starter på en uddannelse på KU.
 • Du får dokumentation for din funktionsnedsættelse eller diagnose fra lægen. Du er velkommen til at sende dokumentationen inden samtalen. Send det til sps@adm.ku.dk (gerne i PDF-format).

Du kan læse mere om kravene for dokumentation under spørgsmålet "Hvordan dokumenterer jeg min funktionsnedsættelse?".

 

 

 

Ja, du kan godt få overflyttet dine hjælpemidler.

Hvis du tidligere har fået SPS på en uddannelse, skal du sende en mail til sps@adm.ku.dk. Her skal du oplyse hvilke hjælpemidler, du gerne vil have overflyttet fra din tidligere uddannelse.

 

 

 

Hvis du er ordblind, eller har mistanke om, at du er ordblind, skal du sende en mail til os på sps@adm.ku.dk.

Så kan vi sende dig skemaer til oplysninger om dine støttebehov, om eventuelle ændringer i dine støttebehov, eller hvis du gerne vil testes for ordblindhed.

Hvis du har en diagnose ud over din ordblindhed, er det en god idé at booke en samtale med en SPS-vejleder. Så kan vi tilpasse alle dine behov for støtte. 

En god idé er også at se filmen nedenunder, som handler om ordblindhed. 

 

Fysisk funktionsnedsættelse: 

 • Du skal have lægelig dokumentation for din fysiske funktionsnedsættelse.
 • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
 • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
 • Ved kronisk eller alvorlig sygdom skal dokumentationen beskrive dine problemer med indlæring eller andre problemer.
 • Det kan fx være bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for din deltagelse i uddannelsen.
 • Ved fremadskridende lidelser er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker din aktuelle tilstand.

Psykisk funktionsnedsættelse:

 • Du skal have lægelig dokumentation for din psykiske funktionsnedsættelse eller neurodivergens.
 • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
 • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
 • Udtalelse fra psykolog er ikke nok, men skal suppleres af lægelig dokumentation.
 • Dokumentation for angst eller depression må ikke være mere end 1 år gammelt.

Neurologisk funktionsnedsættelse:

 • Du skal have lægelig dokumentation for din neurologiske funktionsnedsættelse.
 • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
 • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
 • Ved kronisk eller alvorlig sygdom skal dokumentationen beskrive dine problemer med indlæring eller andre problemer.
 • Det kan fx være bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for din deltagelse i uddannelsen.
 • Ved fremadskridende lidelser er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker din aktuelle tilstand.

Ordblind:

 • Hvis du ikke har fået SPS tidligere, skal du sende Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed.
 • Ordblindetesten er elektronisk, og er typisk lavet af en læsevejleder på din tidligere uddannelse.
 • Hvis du tidligere har fået SPS pga. af din ordblindhed, behøver du ikke at sende dokumentation.

Hørevanskeligheder:

 • Kopi af hørekurve og journal fra høreklinik eller hospital.

Synsvanskeligheder:

 • Dokumentation fra en øjenlæge eller fra Statens Øjenklinik hvor din diagnose står.

 

Hvis du ønsker, at fx familie, kæreste, venner eller mentorer skal have mulighed for at tale med os om din ansøgning – eller hvis de skal afhente dine hjælpemidler – skal du give os lov til at udveksle oplysninger med dem.

Det gør du ved at udfylde og sende eller medbringe denne fuldmagt, som vi gemmer på din SPS-sag.