Særlig støtte gennem din uddannelse på KU

Hvis du har brug for særlig støtte, der kompenserer dig for din funktionsnedsættelse, kan vi hjælpe dig med at søge om støtten.

Støtten kalder vi SPS. Det står for specialpædagogisk støtte og kan være alt fra fysiske hjælpemidler til personlig støtte, dog ikke økonomisk støtte eller supplerende faglig støtte til et fag, du har svært ved.

For at få SPS skal du opfylde disse betingelser:

  • Din funktionsnedsættelse skal være diagnosticeret.
  • Du skal have formel dokumentation (fx fra en speciallæge eller psykiater).
  • Du skal være studieaktiv.
  • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger. 

Du kan søge om SPS gennem hele din studietid. Vær forberedt på ventetid i op til 4 - 6 uger.  

Bemærk, at du kan søge om tidligt optag med svar før 28. juli, så du kan søge om SPS før studiestart.


Hvilken støtte kan du få?