Usædvanlige forhold

Du kan søge dispensation, hvis du har en adgangsgivende eksamen, men har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket dine muligheder for at opnå et retvisende karaktergennemsnit på din adgangsgivende eksamen.

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Du skal søge dispensation for usædvanlige forhold samtidig med, at du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12 
for at søge dispensation, også selvom du søger om optagelse i kvote 1. 

 

Hvis dit karaktergennemsnit har været væsentligt påvirket af usædvanlige forhold, kan vi give dig dispensation fra dit karaktergennemsnit.

Giver vi dig dispensation, betyder det, at vi forhøjer dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit forhøjede karaktergennemsnit vil kun gælde i forbindelse med optagelsen på Københavns Universitet og kun det år, du får dispensation.

Vi giver dispensation og forhøjer dit karaktergennemsnit, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du havde opnået et andet og højere karaktergennemsnit, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold. Det er os, der vurderer, hvor meget dit karaktergennemsnit kan forhøjes.

Når vi vurderer en ansøgning om usædvanlige forhold, ser vi på:

 • de usædvanlige forhold du beskriver og dokumenterer
 • hvordan dine karakterer var og udviklede sig under din adgangsgivende eksamen
 • om vi kan se en sammenhæng mellem de usædvanlige forhold og dine opnåede karakterer og karakterudvikling

 

 

Forhøjer vi dit gennemsnit, vil det gælde både i kvote 1 og i kvote 2 det år, du får dispensation. Det vil med andre ord være dit nye forhøjede karaktergennemsnit, du vil blive vurderet på i kvote 1, og der indgår i kvote 2-kriteriet karakterer fra din adgangsgivende eksamen.

Imødekommer vi din ansøgning om dispensation, betyder det derfor ikke, at du er sikker på at blive optaget, men at vi behandler din ansøgning med dit nye forhøjede karaktergennemsnit i stedet for dit oprindelige.  

 

 

Du skal udfylde vores skema til ansøgning om dispensation og i fritekstfeltet skal du redegøre for de usædvanlige forhold, der har medført, at dit karaktergennemsnit ikke svarer til dit faglige niveau.  Det kan fx være pludselig opstået alvorlig sygdom eller ulykke. 

Eksempler på dokumentation:

 • Sygejournal ved længerevarende sygdom

 • Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende

 • Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser

 • Lægeerklæring, som indeholder
  • en tidsangivelse af forløbet (hvor længe har det stået på?)
  • lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu.
  • en prognose for varigheden, hvis forholdende stadig er gældende

 • Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder
  • psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu.
  • en prognose for varigheden, hvis forholdende stadig er gældende

 • Politirapport

 • Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen

 • Folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)

 • Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

 

Hvordan og hvornår?

 • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
 • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
 • Du får svar senest 26. juli på Mit KU