Kvote 1 - frist 5. juli kl. 12 

For at søge optagelse på en uddannelse i kvote 1, skal du opfylde adgangskravene:

De specifikke adgangskrav afhænger af uddannelsen, hvor du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Mangler du fag for at opfylde adgangskravene, kan du supplere med enkeltfag. 

*Bemærk: På teologi og musikvidenskab behøver du ikke at have 6,0 gennemsnit for at søge om optagelse.

15. marts - er også en ansøgningsfrist i kvote 1

Kræver din ansøgning nærmere vurdering, skal du søge om optagelse senest 15. marts kl. 12. Det kan fx være omregning af fagniveauer, dispensationsansøgning, anerkendelse af faglige kvalifikationer og senere uddannelsesaktiviteter eller lign. 

Se Frister og vigtige datoer, hvis du er i tvivl.

Har du en udenlandsk eller internationale eksamen?  Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.

Vurdering i kvote 1

I kvote 1 bliver du bedømt på resultatet af din adgangsgivende eksamen, hvis du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen. Når der er flere ansøgere, end der er studiepladser, bliver ansøgere med et højere karaktergennemsnit optaget før ansøgere med et lavere karaktergennemsnit. Det karaktergennemsnit, du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at få en studieplads, kaldes adgangskvotienten.

SE OGSÅ: Sådan søger du om optagelse.

Har du tidligere studeret på Københavns Universitet eller et andet universitet, skal du undersøge, om du skal søge optagelse gennem kvote 1, eller om du skal søge om indskrivning via uddannelsen.  

BEMÆRK: Hurtigstartsbonus er afskaffet. Vi har ikke længere mulighed for at gange dit gennemsnit med 1,08. I forhold til din fremtidige SU kan det stadig betale sig at starte på universitetet senest to år efter, du har afsluttet din første adgangsgivende eksamen. Læs om SU-klip på su.dk. 

Adgangskvotient

Adgangskvotienten for hver uddannelse beregnes først efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er modtaget og behandlet. Det betyder, at Københavns Universitet ikke kan oplyse dig om årets adgangskvotienter, før du får svar på din ansøgning.

Sidste års adgangskvotienter finder du under uddannelserne. En adgangskvotient ændrer sig ofte kun få decimaler fra år til år, men det er ikke til at forudsige, da det afhænger af antal pladser på uddannelsen det pågældende år, antallet af ansøgere til uddannelserne og ansøgernes eksamenskarakterer.

Standby – en plads på ventelisten

En standby-plads (en plads på ventelisten) er værd at overveje, når du søger optagelse på en uddannelse. Der er fordele og ulemper ved standby-pladsen. Læs derfor grundigt reglerne for standby, før du søger.

Ældre eksamensbeviser

Ældre eksamensbeviser med karakterer efter 13-skalaen omregner vi til 7-trins-skalaen. Her finder du den senest opdaterede omregningsskala på optagelse.dk (pdf).