Kvote 1 

I kvote 1 bliver du vurderet på gennemsnitskarakteren fra din adgangsgivende eksamen. For at søge optagelse på en uddannelse i kvote 1 skal du opfylde alle adgangskrav, herunder karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Ansøgningsfrister i kvote 1

  • 5. juli kl. 12 (hvis du opfylder alle adgangskrav med danske beviser)
  • 15. marts kl. 12 (hvis din ansøgning kræver nærmere sagsbehandling)

I kvote 1 bliver ansøgere med et højere karaktergennemsnit optaget før ansøgere med et lavere karaktergennemsnit. Hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser, kommer der en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at få tilbudt en studieplads.

Vi kender først årets adgangskvotient, når alle ansøgninger er modtaget og behandlet. Det er de 28. juli, når du får svar på din ansøgning. Se sidste års adgangskvotient under uddannelsen.

Standbykvotienten ligger i forlængelse af årets adgangskvotient og er dermed lidt lavere.

Standby – en plads på ventelisten

Hvis du søger om en standbyplads på en uddannelse, søger du om en plads på ventelisten. Her kan du blive tilbudt en studieplads i første halvdel af august eller ved studiestart året efter. Du kan ikke selv vælge, om du vil have en studieplads i år eller næste år; det afhænger blandt andet af standbykvotienten, som vi først kan oplyse 28. juli, og dit eget karaktergennemsnit.  

Adgangskrav

De specifikke adgangskrav afhænger af uddannelsen og er bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Mangler du fag for at opfylde adgangskravene, kan du supplere eller søge om anerkendelse.

Søger du om optagelse på samme uddannelse igen?

Har du tidligere studeret på Københavns Universitet eller et andet universitet, skal du undersøge, om du skal søge optagelse gennem kvote 1, eller om du skal søge om indskrivning via uddannelsen.  

Optagelse med særlig støtte

Hvis du søger om optagelse på KU og har en funktionsnedsættelse, en diagnose eller et handicap, kan du benytte dig af forskellige muligheder. Læs mere om optagelse med særlig støtte.

Ældre eksamensbeviser

Ældre eksamensbeviser med karakterer efter 13-skalaen omregner vi til 7-trins-skalaen. Se omregningtabellen på ug.dk.

Hurtigstartsbonus er afskaffet

Vi har ikke længere mulighed for at gange dit gennemsnit med 1,08. I forhold til din fremtidige SU kan det stadig betale sig at starte på universitetet senest to år efter, du har afsluttet din første adgangsgivende eksamen. Læs om SU-klip på su.dk. 

Karakterkrav på 6,0

For at søge om optagelse på Københavns Universitet skal gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen være på mindst 6,0 på 7-trins-skalaen, og du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Karakterkravet gælder ikke musikvidenskab.

Hvis du er studerende nu, eller har studeret før, og søger om genindskrivning, overflytning eller studieskift, gælder karakterkravet også, ligesom det gælder, hvis du allerede er kandidat og søger optagelse på uddannelser med ledige pladser. 

Hvis dit gennemsnit er mindre end 6,0

Hvis gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen er 5,9 eller mindre, skal du søge om optagelse i kvote 2.

Måske har du mulighed for at søge dispensation for karakterkravetFår du dispensation, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelser med en adgangskvotient på højest 6,0.

6,0 i gennemsnit er ikke altid nok

Karakterkravet er et adgangskrav, men det erstatter ikke adgangskvotienten i kvote 1, der ofte er højere end 6,0.

I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient. Adgangskvotienten kender vi altså først efter, vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Hvis adgangskvotienten er højere end 6,0 på en uddannelse, skal dit karaktergennemsnit være det samme som årets adgangskvotient eller højere, for at du bliver tilbudt en studieplads.

Forskellen på adgangskrav og adgangskvotient 

Adgangskrav er krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer. Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0. Vi kalder det også et karakterkrav.

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på KU i kvote 1 ved årets optagelse.