Grønlandske ansøgere - optagelse via særordning

Danmark og Grønlands Selvstyre har aftalt en særordning om at optage ansøgere med en grønlandsk adgangsgivende eksamen på danske bacheloruddannelser.

Særordningen giver dig som grønlandsk ansøger mulighed for at blive optaget på en uddannelse med en adgangskvotient over dit eksamensgennemsnit.
Du skal opfylde nedenstående kriterier:

 • Alle specifikke adgangskrav til uddannelsen (se under uddannelsen).
 • Særordningens kriterier (se ufm.dk).
 • Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på den adgangsgivende eksamen.

Kriterierne er fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre.

Særordningen kan benyttes én gang

Ordningen gælder kun første gang. du søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Du kan kun benytte dig af særordningen én gang og kun til én uddannelse.  

Den uddannelse, du søger om optagelse på under den grønlandske særordningen, søger du udenom kvote 1 og kvote 2.

Ansøgningsprocedure

Hvis du opfylder kriterierne og kan søge via særordningen, skal du søge om optagelse via optagelse.dk inden 15. marts kl. 12. Du skal uploade alle nedenstående bilag sammen med ansøgningen:

 • Bevis for adgangsgivende eksamen
 • Dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle tidligere videregående og længere videregående uddannelser, herunder kandidateksamen
 • Dokumentation for statsborgerskab
 • Historisk bopælsattest
 • Mindst en forælders historiske bopælsattest (kun for dig under 24)
 • Dokumentation for tidligere uddannelsesforhold i Danmark, hvis det er relevant
 • Dokumentation for forsorgsforhold i Danmark, hvis det er relevant
 • Eventuel dispensationsansøgning for forældres bopælsforhold, hvis der foreligger helt særlige forhold (kun hvis du er under 24 år)
 • (Betinget) tilsagn om uddannelsesstøtte fra Det Grønlandske Hus
 • Evt. suppleringsbeviser/Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Du får svar på din ansøgning om optagelse via særordningen 28. juli på Mit KU.

Hvordan og hvornår?

 • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
 • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
 • Du får svar senest 26. juli på Mit KU