Sådan søger du om dispensation eller anerkendelse

 

Ansøgningsperiode

15. MARTS KL. 12 
 
Se flere ansøgningsfrister for dispensation.

Du kan søge om dispensation, efter du har oprettet din ansøgning om optagelse på optagelse.dk. 

Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du markere, hvad du søger dispensation fra og skrive en kort fritekst i skemaet, hvor du beskriver forholdene. Du skal også uploade dokumentation for de forhold, du beskriver. Du skal derfor have din dokumentation klar, når du går i gang med at udfylde ansøgningen om dispensation.”

Hvis din ansøgning om dispensation indeholder al den rette dokumentation (se den enkelte dispensationsregel), bestræber vi os på at give dig svar på dispensationsansøgningen i løbet af juni.

Vi giver dig dispensation, hvis vi kan

Der er ikke et maksimalt antal for, hvor mange dispensationer vi kan give. Vi giver dig dispensation, hvis vi kan.

To ansøgninger er sjældent ens, og vi afgør derfor dispensationssager på baggrund af en konkret vurdering af netop din individuelle situation. Derfor kan vi ikke på forhånd fortælle dig, om du kan få dispensation.

Bemærk: Får du dispensation, er det ikke det samme som et tilbud om en studieplads. Først 26. juli får du svar på, om vi kan tilbyde dig en studieplads på en uddannelse.

Flere ansøgningsfrister

Fristen for at søge om optagelse med dispensation er i de fleste tilfælde 15. marts kl. 12, både når du ansøger i kvote 1 og kvote 2. Men der er to undtagelser:

  •  Ansøgning om dispensation for tidligt optag (med henblik på SPS): 1. juni – en ansøgning i kvote 2, skal dog stadig sendes inden fristen 15. marts kl. 12.

  • Ansøgning om dispensation for overskridelse af tidsfrister: Hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Adgangsbekendtgørelser

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med optagelse på en uddannelse, betyder det, at du beder Københavns Universitet om at se bort fra regler, der er fastsat af ministeriet i adgangsbekendtgørelserne:

Annullering af studieplads

Universitetet kan annullere et tilbud om studieplads, hvis du giver urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med din ansøgning om optagelse eller dispensation. Se Københavns Universitets ordensregler.