Frister og vigtige datoer

Husk de vigtige frister. Det er ikke muligt at aflevere ansøgning eller anden dokumentation efter tidsfristen (se både dato og klokkeslæt).

Universitetet har kun mulighed for at dispensere fra tidsfristerne ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom. Forholdet skal du beskrive i en dispensationsansøgning inkl. lægeerklæring el. lign. 

1. februar Optagelse.dk åbner

Optagelse.dk åbner for ansøgning til de videregående uddannelser.

26. – 28. februar (uge 9) Åbent hus 

Alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet inviterer dig indenfor i uge 9. 
Se program, tid og sted.

1. marts Mit KU åbner

På Mit KU sender vi dig vigtige beskeder, fx hvis vi har brug for oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

15. marts
kl. 12

Ansøgningsfrist i Kvote 2

Frist for at sende din ansøgning via optagelse.dk 

Ansøgningsfrist i kvote 1 for følgende ansøgere:

- Ansøgere med  en udenlandsk adgangsgivende eksamen

- Ansøgere med en international eksamen (IB, EB o.lign.)

- Ansøgere, der søger om anerkendelse af faglige kvalifikationer der svarer til adgangskrav

- Ansøgere uden gymnasial eksamen (herunder Rudolf Steiner)

- Ansøgere fra KU, der søger om genoptagelse på samme uddannelse

- Ansøgere der søger dipsensation for usædvanlige forhold eller kandidatreglen

7. april kl. 12

Tilmeldingsfrist til kvote 2-interviews

24. – 25. april

Kvote 2-interviews

5. juli kl. 12

Kvote 1

Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere (se også kvote 1-fristen 22. marts).

Frist for dokumentation af adgangsgivende eksamen og beståede adgangskrav gennem fx supplering.

Supplering efter 5. juli

Sidste frist for oplysning om tilmelding til supplering, hvis du skal supplere efter 5. juli.

28. juli

Svar på din ansøgning 

Du får svar på din ansøgning på "følg din ansøgning" på Mit KU enten med tilbud om studieplads, standbyplads eller afslag på din ansøgning.


Ledige pladser

Københavns Universitet offentliggør listen over uddannelser med ledige pladser.

2. august

Du skal bekræfte din studieplads 

Sidste frist for at bekræfte tilbud om studieplads via Mit KU.

4. august kl. 12

Ansøgningsfrist for ledige pladser og ledige standbypladser

14. august 

Standby-perioden udløber

August – september

Studiestart

Et par dage efter du har sagt ja tak til din studieplads, får du adgang til KU-net, hvor du får al den information, du har brug for om studiestart på din nye uddannelse. 

Vis mig mere om studiestart på KU.

1. september

Frist for prøvebeviser ved supplering efter 5. juli

Københavns Universitet skal have modtaget dit eksamensbevis for bestået supplering.

Oktober uge 43

 

Studiepraktik

I uge 43 tilbyder flere af vores uddannelser tre dages studiepraktik.