Frister og vigtige datoer

Det er vigtigt, at du overholder fristerne. Det er ikke muligt at sende en ansøgning eller anden dokumentation efter de frister, du ser her (se både dato og klokkeslæt). 

Hvis du har overskredet en frist på grund af meget usædvanlige forhold, fx pludselig opstået alvorlig sygdom, kan du beskrive forholdene i en dispensationsansøgning inkl. lægeerklæring eller lignende.


Optagelse.dk åbner

1. FEBRUAR
Fra 1. februar kan du søge om optagelse på Københavns Universitet på optagelse.dk.

Åbent Hus i uge 9

1., 2. OG 3. MARTS
Alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet inviterer dig til Åbent Hus, hvor du kan møde studerende og undervisere fra KU. 

Ansøgningsfrist i kvote 2

15. MARTS KL. 12 
Frist for at sende din ansøgning i kvote 2 via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist i kvote 1 – for ansøgere med ekstra dokumentation

15. MARTS KL. 12 

Frist for at sende din ansøgning i kvote 1, hvis du tilhører en af disse ansøgergrupper: 

  • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen

  • Ansøgere med en international eksamen (fx IB, EB og DIAP)

  • Ansøgere fra KU, der søger om genoptagelse på samme uddannelse

  • Ansøgere, der søger om anerkendelse af et specifikt adgangskrav (fx Matematik A)

  • Ansøgere uden gymnasial eksamen (herunder Rudolf Steiner)

  • Ansøgere, der søger om dispensation 

Ansøgningsfrist for ansøgere til grønlandsk særordning

15. MARTS KL 12 
Frist for grønlandske ansøgere, der søger om optagelse efter den grønlandske særordning.

Frist for tilmelding til kvote 2-prøve

 20. – 23. MARTS KL. 12
Du skal tilmelde dig kvote 2-prøven på Mit KU, hvis du har søgt om optagelse inden ansøgningsfristen. 

KU afholder online kvote 2-prøve

12 – 14. APRIL
Vi afholder kvote 2-prøve online for dem med tilladelse i perioden 12. - 14. april. 

KU afholder kvote 2-prøve i Eksamenshuset

16. – 23. APRIL
Vi afholder kvote 2-prøve i Københavns Universitets Eksamenshus på Søndre Campus i perioden 16. - 23. april, både weekend og hverdage.

Svar på kvote 2-prøve

MAJ – DATO FØLGER
Du modtager resultaterne af din kvote 2-prøve på Mit KU og får svar på, om du går videre i kvote 2-vurderingen. Hvis du går videre, får du også en invitation til kvote 2-interview med fastlagt dato, tid og sted.

Ansøgningsfrist for onlinedeltagelse i kvote 2-interview

15. MAJ KL. 12
Hvis du ikke deltog i kvote 2-prøven online og ønsker onlinedeltagelse til dit kvote 2-interview, skal du sende en besked på Mit KU og uploade dokumentation på optagelse.dk senest 15. maj kl. 12. Her kan du læse om kriterierne for onlinedeltagelse.

KU afholder skriftlige kvote 2-interviews

 19. MAJ – 21. MAJ
Vi afholder skriftlige kvote 2-interviews 19. - 21. maj i Københavns Universitets Eksamenshus. Hvis du har fået tilladelse til onlinedeltagelse, foregår det de samme dage.  

KU afholder mundtlige kvote 2-interview

 UGE 22 - 24
Vi afholder mundtlige interviews på følgende uddannelser:

Skov- og landskabsingeniør (Auning)

7. juni 

Skov- og landskabsingeniør (Nødebo)

13. juni og 16. juni

Tandplejer

30. maj - 2. juni

Teater- og performancestudier

23. maj og 5. juni

Veterinærmedicin

30. maj - 13. juni
(Undtagen weekend og grundlovsdag)


Ansøgningsfrist i kvote 1

5. JULI KL. 12
Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering. Har du yderligere dokumentation, bemærk kvote 1-fristen 15. marts kl. 12.

Ansøgningsfrist for standbypladser

5. JULI KL. 12
Du kan søge om en standbyplads i din ansøgning om optagelse frem til 5. juli kl.12, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering. 

Frist for supplering og dokumentation af adgangskrav

5. JULI KL. 12
Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering. 

Har du yderligere dokumentation, bemærk kvote 1-fristen 15. marts kl. 12.

Optagelse.dk lukker

10. JULI
Sidste frist for at uploade dokumentation via Optagelse.dk. Du kan stadig uploade dokumentation efter aftalte frister via Mit KU.

Svar på din ansøgning

28. JULI KL. 00:00
Du får svar på din ansøgning på Mit KU med enten tilbud om studieplads, standbyplads eller afslag på din ansøgning.

Ledige pladser bliver offentliggjort

28. JULI KL. 00.00
Hvis der er ledige pladser eller ledige standbypladser på nogle af vores uddannelser, vil de blive annonceret på forsiden af studier.ku.dk

Frist for at sige ja tak eller nej tak til tilbud om studieplads

 2.  AUGUST
Sidste frist for at bekræfte tilbud om studieplads via Mit KU.

Ansøgningsfrist for ledige pladser og ledige standbypladser

 3. AUGUST KL. 12
Sidste frist for at søge om ledige pladser eller ledige standbypladser.

Frist for at indsende bevis fra sygeeksamen bestået efter 5. juli i år

 15. AUGUST
Hvis du grundet sygdom først afslutter din adgangsgivende eksamen eller supplering efter 5. juli i år, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Ikke-dansk adgangsgivende eksamen afsluttet efter 5. juli

 15. AUGUST
Hvis du først afslutter din ikke-danske adgangsgivende eksamen efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Svendebrev/fagprøve afsluttet efter 5. juli

 15. AUGUST
Hvis du afslutter din EUX i år og først får dit svendebrev/din fagprøve efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Standbyperioden udløber

 16. AUGUST
Fik du ikke tilbudt en studieplads frem til 16. august, ændrer vi din standbyplads til et tilsagn om optagelse året efter, som vi uploader til dig på Mit KU. Du skal dog huske at søge om optagelse på uddannelsen igen, så vi ved, at du stadig er interesseret.

Studiestart

AUGUST – SEPTEMBER
Et par dage efter, du har sagt ja tak til din studieplads, får du adgang til KUnet, hvor du får al den information om studiestart på din nye uddannelse, du har brug for.

Studerende for en dag

 Året rundt - dog ikke i ferier
På mange af vores uddannelser kan du tilmelde dig 'Studerende for en dag' og besøge uddannelsen efter aftale.

Studiepraktik

 Uge 43
I uge 43 tilbyder flere af vores uddannelser tre dages studiepraktik.

Foreløbig vurdering

4. SEPTEMBER – 25. OKTOBER
Er din eksamen ikke dansk, kan du få en foreløbig vurdering af, om du opfylder adgangskravene til en uddannelse, du vil søge om optagelse på.