Frister og vigtige datoer 2021

BEMÆRK: Datoerne stammer fra optagelsen 2021. Vi har endnu ikke de præcise datoer for optagelsen 2021.


Optagelse.dk åbner

Optagelse.dk åbner for ansøgning til de videregående uddannelser.


Mit KU åbner

På Mit KU sender vi dig vigtige beskeder, fx hvis vi mangler oplysninger, vi skal bruge for at kunne behandle din ansøgning.


Åbent Hus Online

Alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet inviterer dig til Åbent Hus Online, hvor du kan møde studerende og undervisere fra KU. 


Ansøgningsfrist i kvote 2 

Frist for at sende din ansøgning i kvote 2 via optagelse.dk 


Ansøgningsfrist i kvote 1 – for ansøgere med ekstra dokumentation

Frist for at sende din ansøgning i kvote 1, hvis du tilhører en af disse ansøgergrupper:

  • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen

  • Ansøgere med en international eksamen (IB, EB o.l.)

  • Ansøgere fra KU, der søger om genoptagelse på samme uddannelse

  • Ansøgere, der søger om optagelse efter den grønlandske særordning

  • Ansøgere, der søger om anerkendelse af et specifikt adgangskrav (fx Matematik A)

  • Ansøgere uden gymnasial eksamen (herunder Rudolf Steiner)

  • Ansøgere, der søger om dispensation 
    Kandidatreglen, karakterkravet på mindst 6,0, usædvanlige forhold


Frist for tilmelding til kvote 2-prøve

Frem til 25. marts kl. 12 kan du tilmelde dig kvote 2-prøven på Mit KU, hvis du har søgt om optagelse inden kvote 2-ansøgningsfristen.


KU afholder kvote 2-prøve

Vi afholder kvote 2-prøve i Københavns Universitets Eksamenshus i weekenderne i uge 15 og 16.


Svar på kvote 2-prøve

Du modtager resultaterne af din kvote 2-prøve på Mit KU og får svar på, om du går videre i kvote 2-vurderingen.


KU afholder skriftlige kvote 2-interview

Vi afholder skriftlige kvote 2-interview 28.-30. maj 2021. 


KU afholder mundtlige kvote 2-interview

Vi afholder mundtlige kvote 2-interview i starten af juni. Der er mundtlige interview på uddannelserne skov- og landskabsingeniør, tandplejer, teater- og performancestudier og veterinærmedicin.


Sidste frist for supplering og dokumentation for adgangskrav

Frist for at uploade dokumentation på beståede adgangskrav på Mit KU, også hvis du supplerer. Det er ikke længere muligt at supplere efter 5. juli.


Ansøgningsfrist i kvote 1 og frist for supplering

Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering.
Har du yderligere dokumentation, bemærk kvote 1-fristen 15. marts kl. 12.


Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning på Mit KU med enten tilbud om studieplads, standbyplads eller afslag på din ansøgning.


Ledige pladser bliver offentliggjort

Hvis der er ledige pladser eller ledige standbypladser på nogle af vores uddannelser, vil de blive annonceret på forsiden af studier.ku.dk


Frist for at sige ja tak eller nej tak til tilbud om studieplads

Sidste frist for at bekræfte tilbud om studieplads via Mit KU.


Ansøgningsfrist for ledige pladser og standbypladser

Sidste frist for at søge om ledige pladser eller ledige standbypladser.


Frist for at indsende bevis fra sygeeksamen bestået efter 5. juli i år 

Hvis du grundet sygdom først afslutter din adgangsgivende eksamen eller supplering efter 5. juli i år, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august kl. 12.


Ikke-dansk adgangsgivende eksamen afsluttet efter 5. juli 

Hvis du først afslutter din ikke-danske adgangsgivende eksamen efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august kl. 12.


Svendebrev/fagprøve afsluttet efter 5. juli 

Hvis du afslutter din EUX i år og først får dit svendebrev/din fagprøve efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august kl. 12.


Standby-perioden udløber

Hvis du har søgt om en standbyplads i din ansøgning på optagelse.dk, kan du fra 17. august sige nej tak til et eventuelt tilbud om en studieplads og beholde dit tilsagn til næste optagelse. Datoen gælder dog ikke på medicin, hvor der også er studiestart i februar.  


Studiestart

Et par dage efter, du har sagt ja tak til din studieplads, får du adgang til KUnet, hvor du får al den information, du har brug for om studiestart på din nye uddannelse. 


Foreløbig vurdering

Har du en udenlandsk eksamen eller en ældre dansk eksamen, kan du få en foreløbig vurdering af, om du opfylder adgangskravene til en uddannelse, du vil søge om optagelse på. 


Studiepraktik

I uge 43 tilbyder flere af vores uddannelser tre dages studiepraktik.


Ansøgningsfrist til økonomis vinteroptag

Du kan søge om optagelse på økonomi fra 25. oktober - 1. december kl. 12 med studiestart 1. februar 2022.