Tidsfrister og datoer – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Tidsfrister og datoer

Vigtige frister og andre datoer

Husk de vigtige frister. Det er ikke muligt at aflevere ansøgning eller anden dokumentation efter tidsfristen (se både dato og klokkeslæt).

Universitetet har kun mulighed for at dispensere fra tidsfristerne ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom. Forholdet skal du beskrive i en dispensationsansøgning inkl. lægeerklæring el. lign. 

1. februar Optagelse.dk åbner

optagelse.dk åbner for ansøgning til de videregående uddannelser.

1. marts Mit KU åbner
På Mit KU sender vi dig vigtige beskeder, fx hvis vi har brug for oplysninger i forbindelse med din ansøgning.
Uge 9 Åbent hus 

Alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet inviterer dig indenfor i uge 9. 
Se program, tid og sted.

15. marts
kl. 12
Ansøgningsfrist i Kvote 2

Frist for at sende din ansøgning via optagelse.dk 

Frist for dokumentation af kvote 2-aktiviteter.

Ansøgningsfrist for ansøgere med  en udenlandsk adgangsgivende eksamen

Fristen gælder både for kvote 1 og kvote 2-ansøgere.

Ansøgere med en international eksamen (IB, EB o.lign.)

Fristen gælder både for kvote 1 og kvote 2-ansøgere.

Ansøgere uden gymnasial eksamen (herunder Rudolf Steiner)

Fristen gælder ansøgere uden en gymnasial eksamen, der søger om dispensation til optagelse.

5. juli
kl. 12

Kvote 1

Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere.

Frist for dokumentation af adgangsgivende eksamen og beståede adgangskrav gennem fx supplering.

Supplering efter 5. juli

Sidste frist for oplysning om tilmelding til supplering, hvis du skal supplere efter 5. juli.

28. juli

Svar på din ansøgning 

Du får svar på din ansøgning på Mit KU enten med tilbud om studieplads, standbyplads eller afslag på din ansøgning.

Ledige pladser

Københavns Universitet offentliggør listen over uddannelser med ledige pladser.

2. august 

Bekræftelse af studieplads 

Sidste frist for at bekræfte tilbud om studieplads via Mit KU.

6. august
Kl. 12

Ansøgningsfrist for ledige pladser og ledige standbypladser

16. august 

Standby-perioden udløber

August – september

Studiestart

velkommenstuderende.ku.dk kan du senest 30. juli finde information om studiestart.

1. september

Frist for prøvebeviser ved supplering efter 5. juli

Københavns Universitet skal have modtaget dit eksamensbevis for bestået supplering.

Uge 43

Oktober

Studiepraktik

I uge 43 tilbyder flere af vores uddannelser tre dages studiepraktik.

1. december
kl. 12.

Ansøgningsfrist på økonomi - vinteroptag
Bemærk, økonomi er den eneste bacheloruddannelse, hvor du kan søge vinteroptag.