Frister og vigtige datoer

Det er vigtigt, at du overholder fristerne. Det er ikke muligt at sende en ansøgning eller anden dokumentation efter de frister, du ser her (se både dato og klokkeslæt). 

Hvis du har overskredet en frist på grund af meget usædvanlige forhold, fx pludselig opstået alvorlig sygdom, kan du beskrive forholdene i en dispensationsansøgning inkl. lægeerklæring eller lignende.


Optagelse.dk åbner

1. FEBRUAR
Fra 1. februar kan du søge om optagelse på Københavns Universitet på optagelse.dk.

Åbent Hus i uge 9

 28. FEBRUAR - 1. MARTS
Alle bacheloruddannelser på Københavns Universitet inviterer dig til Åbent Hus, hvor du kan møde studerende og undervisere fra KU. 

Ansøgningsfrist i kvote 2

15. MARTS KL. 12 
Frist for at sende din ansøgning i kvote 2 via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist i kvote 1 – for ansøgere med ekstra dokumentation

15. MARTS KL. 12 

Frist for at sende din ansøgning i kvote 1, hvis du tilhører en af disse ansøgergrupper: 

  • Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som er adgangsgivende i kvote 1

  • Ansøgere med en international eksamen (fx IB, EB og DIAP)

  • Ansøgere, der søger om genoptagelse på samme uddannelse, som de tidligere har læst på KU

  • Ansøgere, der søger om anerkendelse af et specifikt adgangskrav (fx Matematik A)

  • Ansøgere, der søger om dispensation 

Ansøgningsfrist for ansøgere til grønlandsk særordning

15. MARTS KL 12 
Frist for grønlandske ansøgere, der søger om optagelse efter den grønlandske særordning.

Frist for tilmelding til kvote 2-prøve

 21. MARTS KL 12
Tilmeldingsperioden er fra 18. marts – 21. marts kl 12. Læs mere om tilmelding til kvote 2-prøven her.

Frist for at søge onlinedeltagelse i kvote 2-prøve og interviews

 21. MARTS KL 12
Du kan søge onlinedeltagelse fra 18. marts – 21. marts kl 12. Læs mere om onlinedeltagelse her.

KU afholder online kvote 2-prøve

 10. - 12. APRIL
Vi afholder kvote 2-prøve online for dem med tilladelse i april. 

KU afholder kvote 2-prøve i Eksamenshuset

 13. - 20. APRIL
Vi afholder kvote 2-prøve i Københavns Universitets Eksamenshus på Søndre Campus i april, både weekend og hverdage.

Svar på kvote 2-prøve

 I MIDTEN AF MAJ 
Du modtager resultaterne af din kvote 2-prøve på Mit KU og får svar på, om du går videre i kvote 2-vurderingen. Hvis du går videre, får du også en invitation til kvote 2-interview med fastlagt dato, tid og sted. Du får svar i god tid inden interviews.

Ansøgningsfrist for onlinedeltagelse i kvote 2-interview

 13. MAJ KL 12
Hvis du ikke deltog i kvote 2-prøven online og ønsker onlinedeltagelse til dit kvote 2-interview, skal du sende en besked på Mit KU. 

KU afholder skriftlige kvote 2-interviews

 17. - 19. MAJ
Vi afholder skriftlige kvote 2-interviews i maj i Københavns Universitets Eksamenshus. Hvis du har fået tilladelse til onlinedeltagelse, foregår det de samme dage.  

KU afholder mundtlige kvote 2-interview

 27. MAJ - 16. JUNI
Vi afholder mundtlige interviews på de uddannelser, der har disse.

Ansøgningsfrist i kvote 1

5. JULI KL. 12
Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering.

Ansøgningsfrist for standbypladser

5. JULI KL. 12
Du kan søge om en standbyplads i din ansøgning om optagelse frem til 5. juli kl.12, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering. 

Frist for supplering og dokumentation af adgangskrav

5. JULI KL. 12
Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere, hvis du opfylder alle adgangskravene på din adgangsgivende eksamen eller gennem supplering. 

Optagelse.dk lukker

10. JULI
Sidste frist for at uploade dokumentation via Optagelse.dk. Du kan stadig uploade dokumentation efter aftalte frister via Mit KU.

Svar på din ansøgning

26. JULI KL. 00:00 
Du får svar på din ansøgning på Mit KU med enten tilbud om studieplads, standbyplads eller afslag på din ansøgning.

Ledige pladser bliver offentliggjort

26. JULI KL. 00.00
Hvis der er ledige pladser eller ledige standbypladser på nogle af vores uddannelser, vil de blive annonceret på forsiden af studier.ku.dk

Frist for at sige ja tak eller nej tak til tilbud om studieplads

 31. JULI
Sidste frist for at bekræfte tilbud om studieplads via Mit KU (i 2023 var det den 2. august).

Ansøgningsfrist for ledige pladser og ledige standbypladser

 2. AUGUST
Sidste frist for at søge om ledige pladser eller ledige standbypladser (i 2023 var det 3. august kl. 12).

Frist for at indsende bevis fra sygeeksamen bestået efter 5. juli i år

 15. AUGUST
Hvis du grundet sygdom først afslutter din adgangsgivende eksamen eller supplering efter 5. juli i år, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Ikke-dansk adgangsgivende eksamen afsluttet efter 5. juli

 15. AUGUST
Hvis du først afslutter din ikke-danske adgangsgivende eksamen efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Svendebrev/fagprøve afsluttet efter 5. juli

 15. AUGUST
Hvis du afslutter din EUX i år og først får dit svendebrev/din fagprøve efter 5. juli, og hvis du gav os denne oplysning inden 5. juli kl. 12, kan du sende dine beviser via Mit KU frem til 15. august.

Standbyperioden udløber

 16. AUGUST
Fik du ikke tilbudt en studieplads frem til 16. august, ændrer vi din standbyplads til et tilsagn om optagelse året efter, som vi uploader til dig på Mit KU. Du skal dog huske at søge om optagelse på uddannelsen igen, så vi ved, at du stadig er interesseret.

Studiestart

AUGUST – SEPTEMBER
Et par dage efter, du har sagt ja tak til din studieplads, får du adgang til KUnet, hvor du får al den information om studiestart på din nye uddannelse, du har brug for.

Studerende for en dag

 Året rundt - dog ikke i ferier
På mange af vores uddannelser kan du tilmelde dig 'Studerende for en dag' og besøge uddannelsen efter aftale.

Studiepraktik

 Uge 43
I uge 43 tilbyder flere af vores uddannelser tre dages studiepraktik.

Foreløbig vurdering

 2. SEPTEMBER – 22. OKTOBER 2024
Er din eksamen ikke dansk, kan du få en foreløbig vurdering af, om du opfylder adgangskravene til en uddannelse, du vil søge om optagelse på.