Sådan søger du optag på ledige pladser

Ansøgningsfrist 2. august kl. 12

Du får svar på din ansøgning på Mit KU senest i uge 33.

Du skal opfylde adgangskravene

Du kan søge om optagelse på ledige pladser eller ledige standbypladser, hvis du opfylder alle uddannelsens adgangskrav. Dvs. du skal opfylde følgende krav:

 • dansk adgangsgivende eksamen
 • mindst 6,0 i karaktergennemsnit (gælder ikke for musikvidenskab)
 • alle specifikke adgangskrav er bestået (du kan tjekke adgangskravene på de enkelte udannelser her)

Du kan ikke søge om genoptagelse eller om dispensation samt anerkendelse for adgangskravene til ledige pladser eller ledige standbypladser.

Sådan søger du

 1. Find din dokumentation frem (eksamensbevis fra adgangsgivende eksamen og evt. suppleringsbeviser)
 2. Søg ledige pladser via skemaet og upload din dokumentation
 3. Udfyld og upload din fuldmagt, hvis en anden skal handle på dine vegne

Du kan søge om optagelse på i alt 8 uddannelser, og du skal kun udfylde ét ansøgningsskema. Hvis du både søger ledige pladser og ledige standbypladser, skal du søge dem samtidig i samme ansøgningsskema. 

Skriv dine uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 er dit højeste ønske.

Sådan vurderer vi ansøgningerne

Hvis der er flere ansøgere end ledige studie- eller standbypladser, prioriterer vi ansøgerne efter karaktergennemsnit. Hvis flere har samme karaktergennemsnit, vurderer vi ansøgere på baggrund af karakterer i de fag, som er adgangskrav til uddannelsen.

Hvad sker der, når du har søgt?

Når vi har modtaget og registreret din ansøgning, giver vi dig adgang til Mit KU, hvis du ikke har det fra det ordinære optag. Det er på Mit KU, du kan følge din ansøgning.

 

 

 

 

 

 

 

Alle, der har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit på mindst 6,0 (gælder ikke musikvidenskab) og opfylder adgangskravene, kan søge om optagelse på ledige pladser og ledige standbypladser.

Du kan ikke søge om genoptagelse eller om dispensation samt anerkendelse for adgangskravene til ledige pladser eller ledige standbypladser.

Du kan søge om optagelse på ledige pladser, hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen:

  • STX (studentereksamen)
  • HF aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
  • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med overbygning (højere forberedelseseksamen) afsluttet inden 5. juli
  • HHX (højere handelseksamen)
  • HTX (højere teknisk eksamen)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse) + svendebrev/fagprøve*
  • EUX merkantil 1. del med overbygning, hvis du er startet i august 2017 eller senere
  • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
  • Eksamen fra Duborg-SkolenEksamen fra A.P. Møller Skolen

*Søger du optagelse med en EUX-eksamen, skal du også uploade dit svendebrev/din fagprøve. Har du endnu ikke modtaget svendebrevet/fagprøven, skal du give os besked, og uploade dit svendebrev/din fagprøve inden 15. august.

 

 

Søger du ledige pladser, betyder kandidatreglen, at vi kun kan tilbyde dig optag, hvis der er flere ledige studiepladser, end der er ansøgere. Har du en kandidatgrad, kommer du med andre ord bagerst i køen i optaget til ledige pladser.

Husk du kan godt søge optagelse inden 5. juli, selvom du har en kandidatgrad.

 

 

 

På nogle af KU's uddannelser er der ledige standbypladser. Det betyder, at vi mangler ansøgere til ventelisten, som du kan ansøge om at få plads på. Læs vores vejledning om standby.

Du skal være forberedt på, at selvom du søger om en ledig standbyplads, kan du godt blive tilbudt en studieplads på uddannelsen med studiestart 1. september 2024. Du vil få svar på, om vi kan tilbyde dig en standbyplads eller studieplads senest i uge 33.

 

 

Du kan godt søge optagelse på ledige studiepladser eller ledige standbypladser, selvom du allerede har takket ja til et tilbud om studieplads på Københavns Universitet i år.

 • Får du tilbudt optag på en ny studieplads, mister du din første studieplads
 • Får du en standbyplads, bevarer du din første studieplads
 • Har du søgt optag på en ledig standbyplads, som bliver til en studieplads med det samme, mister du din første studieplads

 

 

Har du ikke et dansk cpr-nr., skal du blot angive din fødselsdato i ansøgningsskemaet.