Standby og tilsagn

Hvad er en standbyplads?

En standbyplads er en plads på ventelisten. Hvis du søger om standby og bliver optaget på en standbyplads, står du på venteliste til en studieplads frem til midten af august det samme år.

Hvis der ikke bliver plads samme år, ændrer vi standbypladsen til et tilsagn om optagelse året efter. Du skal dog huske at søge om optagelse på uddannelsen igen, så vi ved, at du stadig er interesseret.

Der er fordele og ulemper ved at søge om standbypladser, så sæt dig godt ind i reglerne, før du markerer standbyfeltet i din ansøgning.

Du kan ikke vide på forhånd, om du får tilbud om en studieplads i år eller til næste år. Forbered dig derfor på begge situationer.

Ulrik, studievejleder på Københavns Universitet

Spørg KU-bot, om du skal søge en standbyplads

Hvem bliver optaget på standby

Standbypladserne går til ansøgere i kvote 1, som har markeret standby og har et eksamensgennemsnit lige under årets adgangskvotient. For eksempel var adgangskvotienten i 2022 på antropologi 10,1, mens standbykvotienten var 9,9. Hvis dit karaktergennemsnit er i nærheden af sidste års adgangskvotient på de uddannelser, du søger om optagelse på, kan en ansøgning om en standbyplads være realistisk for dig.

Fordele og ulemper ved standby

Det kan være en fordel, men også en ulempe, at få en standbyplads. Det afhænger blandt andet af, hvor mange uddannelser du søger om optagelse på, og om det passer dig bedst at starte på en uddannelse i år eller til næste år. Bemærk derfor:

  • Hvis du bliver optaget på en standbyplads, bliver du ikke tilbudt en studieplads på de uddannelser, du eventuelt har prioriteret lavere. Heller ikke selvom du har et højt nok karaktergennemsnit til en eller flere af uddannelserne. Derfor bør du overveje, om det er vigtigere for dig at begynde på en lavere prioriteret uddannelse i år end at risikere at skulle vente et år.

  • Hvis du bliver tilbudt en studieplads i standbyperioden og takker nej til studiepladsen, mister du den helt, og du er heller ikke længere sikret et tilsagn om optagelse til næste år.

  • Hvis du bliver optaget på en standbyplads, men ikke får tilbudt en studieplads i år, så er du sikret en studieplads til næste år. Men du skal huske at søge om optagelse på uddannelsen inden ansøgningsfristen, og du skal opfylde alle adgangskravene, også hvis de har ændret sig siden sidste år.

  • Hvis du først ønsker at starte på uddannelsen året efter, er standby ikke nødvendigvis det rigtige for dig. Formålet med standby er nemlig, at vi har kvalificerede ansøgere klar på ventelisten, når andre takker nej til en studieplads. Derfor forsøger vi altid at få alle i gang samme år.

Sådan søger du om standby

Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen inden 5. juli kl. 12 for at kunne søge standby.

Du kan søge om en standbyplads, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. Du skal markere med flueben i feltet ”Standby” inden ansøgningsfristen for kvote 1. Du kan ikke søge standby efter fristen.

Som standby-ansøger bliver du vurderet på dit gennemsnit ligesom i kvote 1, så du kan ikke søge standby, hvis du ikke kan søge kvote 1. På tandplejer og skov- og landskabsingeniør kan du dog godt søge standby, selvom du kun søger via kvote 2, fordi det er professionsbacheloruddannelser. 

Hvis du fik tilsagn sidste år

Har du fået tilsagn om en studieplads på en uddannelse i forbindelse med sidste års optagelse, skal du stadig søge om optagelse inden ansøgningsfristen.

Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du uploade dit tilsagnsbrev og sætte flueben ved, at du har tilsagn. Hvis adgangskravene til uddannelsen har ændret sig i mellemtiden, er det nødvendigt, at du supplerer i de fag, du mangler, for at kunne gøre brug af dit tilsagn.

Du kan stadig søge om optagelse på andre uddannelser, selvom du har fået tilsagn. Men husk at sætte uddannelserne på en højere prioritet, hvis du ønsker dem mere end den uddannelse, du er garanteret optagelse på med dit tilsagnsbrev.

Kandidatreglen gælder også, hvis du har fået tilsagn

Hvis du afslutter en kandidatuddannelse, efter du har søgt om optagelse, skal du være opmærksom på kandidatreglen. Selv hvis du får en standbyplads, der bliver til et tilsagn året efter, kan du ikke benytte tilsagnet, hvis du er blevet færdig som kandidat i mellemtiden.