Standby – Københavns Universitet

Standby og tilsagn


En standbyplads (en plads på ventelisten) er værd at overveje, når du søger optagelse på en uddannelse. Der er fordele og ulemper ved standbypladsen. sæt dig derfor grundigt reglerne for standby, før du sætter kryds i standbyfeltet på din ansøgning.

TAG TESTEN: Skal jeg søge en standbyplads - ja eller nej? 

Er standby det rigtige for dig?

Hvordan søger du om en standbyplads?

Du kan søge om en standbyplads i din ansøgning på optagelse.dk. Standbypladserne går til ansøgere i kvote 1, som har et eksamensgennemsnit lige under årets adgangskvotient (ex: I 2018 var adgangskvotienten på antropologi 11, mens standbykvotienten var 10,7).

Som kvote 2-ansøger, søger du automatisk også i kvote 1. Derfor kan du overveje at søge en standbyplads, hvis dit karaktergennemsnit er i nærheden af sidste års adgangskvotient på de uddannelser, du søger om optagelse på.

Når du udfylder en ansøgning på optagelse.dk, skal du blot sætte flueben i feltet ”Standby” inden ansøgningsfristen i kvote 1. Har du ikke sat flueben i feltet ”Standby” inden fristen, har du ikke mulighed for at komme på ventelisten.

Overvej, om du er villig til at vente et år

Før du markerer i din ansøgning, at du ønsker at søge om en standbyplads, skal du overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på uddannelsen. Du modtager nemlig kun ét tilbud om studieplads når du får svar på dine ansøgninger.

Det betyder, at hvis du bliver optaget på en standbyplads, kommer du ikke i betragtning til en lavere prioriteret uddannelse, selvom du der opfylder betingelserne for at blive optaget.

Hvis det vigtigste for dig er at begynde på en uddannelse allerede i år, anbefaler vi derfor, at du undlader at sætte kryds i standby, og så i stedet tænker i alternative uddannelsesønsker, der kan føre dig i samme retning.

Studieplads i år eller til næste år?

Bliver du optaget på en standbyplads, står du på venteliste og kan frem til midten af august få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Bliver du ikke tilbudt en studieplads i standbyperioden (til og med midten af august), bliver din standbyplads ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen året efter.

Det betyder, at du er sikret en studieplads, såfremt du søger om optagelse på uddannelsen ved næste års optagelse samt opfylder adgangskravene og karakterkravet 6,0.

Hvis du takker nej til standbypladsen

Bliver du tilbudt en studieplads i standbyperioden og takker nej til pladsen, mister du din studieplads, og du får ikke ændret din standbyplads til et tilsagn.

Fik du tilsagn?

Har du fået tilsagn om en studieplads på en uddannelse i forbindelse med sidste års optagelse, skal du stadig søge om optagelse senest 5. juli kl. 12.00.

Når du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du uploade dit tilsagnsbrev. Hvis adgangskravene til uddannelsen har ændret sig i mellemtiden, er det nødvendigt at du supplerer i de fag du mangler, for at kunne gøre brug af dit tilsagn.

Bemærk også, at dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen være minimum 6,0 uden hurtigstartsbonus, for at du kan benytte dig af dit tilsagn om optagelse. Dog ikke på musikvidenskab eller teologi.

Du kan stadig søge om optagelse på andre uddannelser, selvom du har fået tilsagn. Men husk at sætte uddannelserne på en højere prioritet, hvis du ønsker dem mere end den uddannelse, du er garanteret optagelse på med dit tilsagnsbrev.