Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller tidligere har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse, genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Følg spørgsmålene herunder for at se, hvordan du skal søge. 

Hvad er din situation?

Genoptagelse 

Genoptagelse er for dig, der vil søge optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, som du tidligere har været optaget på, og hvor du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på uddannelsen på den nu gældende studieordning.

Du søger om genoptagelse via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 – både i kvote 1 og kvote 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal søge om genoptagelse, hvis 

 • du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på Københavns Universitet
 • du opfylder adgangskravene senest 5. juli kl. 12
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt fra samme uddannelse på KU.

Du skal være opmærksom på,

 • at dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) stadig vil blive overført som udgangspunkt, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit

 • at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også hvis du søger i kvote 1

 • at reglen om merit for tidligere uddannelse gør sig gældende, når du har studeret før

 • at du skal søge dispensation, hvis du blev udmeldt fra uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du blev udmeldt fra uddannelsen, eller hvis betingelserne for, at universitetet kunne have udmeldt dig, var til stede, da du udmeldte dig selv, (fx hvis du ikke bestod 1. årsprøven), skal du, udover din ansøgning om genoptagelse på optagelse.dk, udfylde en ansøgning om dispensation.

I din korte fritekst i dispensationsansøgningen skal du redegøre for, hvorfor du er udmeldt af uddannelsen, og hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden.

 • Sygejournal ved længerevarende sygdom.

 • Udtalelse fra autoriseret psykolog. Udtalelsen skal indeholde psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Gælder forholdene stadig, skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden.

 • Eksamensbeviser for fag, kurser eller uddannelser, du har bestået før og efter, du blev udmeldt af uddannelsen.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger om genoptagelse i kvote 1.

Optagelse

Du skal søge optagelse via optagelse.dk, hvis du ikke tidligere har gået på uddannelsen på Københavns Universitet. Du skal også søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du tidligere har studeret på en bachelor på et andet dansk universitet, men ikke har bestået kurser svarende til hele 1. studieår på den nye uddannelse.

Har du studeret på en deltidsuddannelse eller på en uddannelse i udlandet, skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår på den nu gældende studieordning.

Læs mere om at søge optagelse og se ansøgningsfrister her.

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om optagelse, hvis disse tre forhold gælder for dig:

 • Du har ikke tidligere gået på uddannelsen på Københavns Universitet.
 • Du har ikke bestået kurser svarende til hele 1. studieår på uddannelsen.
 • Du opfylder adgangskravene til uddannelsen senest 5. juli kl. 12.

Du skal være opmærksom på,

 • at dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) stadig vil blive overført som udgangspunkt, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

 • at reglen om merit for tidligere uddannelse gør sig gældende, når du har studeret før.

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har studeret på en videregående uddannelse, du ikke har afsluttet, skal du følge reglen om merit for uddannelse. Det gælder både, hvis du er blevet udmeldt, og hvis du har udmeldt dig selv.

Det betyder, at du skal oplyse os om alle de kurser, du har bestået, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Se hvilken dokumentation du skal uploade under merit for uddannelse.

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme eller en anden uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

Du søger genindskrivning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis

 • der er ledige pladser på uddannelsen

 • du var fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 • du har bestået, hvad der svarer til første studieår på den uddannelse, du søger ind på (jævnfør dens gældende studieordning)

 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 • du opfylder de specifikke adgangskrav.

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

 

 

 

I ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.
 2. Udfyld din ansøgning.
 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.
 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.
 5. Send din ansøgning.
 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og i ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Se brugervejledning til portalen for studieskift/overflytning og genindskrivning

Hvis du har brug for vejlending, skal du kontakte fakultetet uddannelsen hører under. 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

Du søger overflytning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

 

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis

 • du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 • du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jævnfør dens gældende studieordning)
 • du ikke står til at blive udmeldt
 • der er ledige pladser
 • du opfylder de specifikke adgangskrav.

 

I ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.
 2. Udfyld din ansøgning.
 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.
 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.
 5. Send din ansøgning.
 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og i ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Se brugervejledning til portalen for studieskift/overflytning og genindskrivning

Hvis du har brug for vejlending, skal du kontakte fakultetet uddannelsen hører under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

Du søger studieskift via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis

 • du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet

 • du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jævnfør dens gældende studieordning)

 • der er ledige pladser

 • du opfylder de specifikke adgangskrav.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk.

 

 

 

I ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.
 2. Udfyld din ansøgning.
 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.
 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.
 5. Send din ansøgning.
 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og i ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Se brugervejledning til portalen for studieskift/overflytning og genindskrivning

Hvis du har brug for vejlending, skal du kontakte fakultetet uddannelsen hører under.