Merit for tidligere uddannelse

Merit betyder, at vi overfører ECTS-point fra dine tidligere kurser på en bacheloruddannelse, hvis de svarer til dele af den nye uddannelse, du bliver optaget på. 

Hvis du har en uafsluttet bacheloruddannelse, kan du ikke selv vælge, om du vil have merit. Lovgivningen kræver nemlig, at du oplyser os om tidligere uddannelse, og at vi undersøger, om du skal have merit. Har du en afsluttet bacheloruddannelse, bestemmer du selv, om du vil søge merit, efter du er startet på den nye uddannelse.

Om du kan få merit eller ej, bliver først vurderet, når du bliver optaget og takker ja. Der overføres kun merit, når dine tidligere kurser er tilsvarende kurser i din nye uddannelse.

Skal du søge merit?

 

 

 

Når du har takket ja, kan du selv søge merit på den uddannelse, du er optaget på.

Søger du optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, skal du oplyse os om dine beståede kurser på din afsluttede uddannelse.

Find fakulteternes vejledninger her

 

 

 • I forbindelse med din ansøgning på optagelse.dk skal du oplyse os om alle de kurser, du har bestået eller kommer til at bestå inden 1. september samme år. 
 • Sammen med din ansøgning på optagelse.dk skal du uploade:
  • Studiejournal 
  • Kursusbeskrivelser

 

Har du spørgsmål til merit, er det studievejlederen på den uddannelse, du søger om optagelse på, eller fakultetets studievejledere, der kan vejlede dig mere om merit til netop den uddannelse. 

Upload din dokumentation

Når du har takket ja til en ny studieplads, vurderer studienævnet på din nye uddannelse, om du skal have merit. Til det skal studienævnet bruge din detaljerede dokumentation.

Upload dokumentationen til din ansøgning på optagelse.dk fra 1. februar - 9. juli eller under "Dokumentation og bilag" på Mit KU fra 10. juli - den sidste frist for at takke ja til studiepladsen.

Du skal uploade:

 • Eksamensbevis eller studiejournal med dato for print
 • Kursusbeskrivelser eller studieordning (udvælg de relevante sider og upload dem i PDF-format)

Tjek, at din dokumentation indeholder oplysninger om:

 • Antal ECTS-point eller credits
 • Engelske titler på dine beståede fag og kurser, hvis det er muligt
 • Kursuskode og -niveau, hvis det er muligt
 • Dato for beståelse for hvert enkelt fag og kursus, som vi skal føre ind i din nye uddannelsesramme, hvis du kan få merit

Er du i tvivl om, hvordan du fremskaffer dokumentationen, kan du kontakte studievejlederen på den uddannelse, du studerede før.

 

 

 

 

 

 

 

Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt studievejlederen på din nye uddannelse umiddelbart efter studiestart og hør, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Har du allerede en kandidatgrad, eller forventer du at afslutte en kandidatuddannelse inden studiestart, skal du være opmærksom på kandidatreglen.