Er du allerede kandidat?

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Som kandidat må du altid gerne søge optagelse før 5. juli kl. 12, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen, og du opfylder adgangskravene, vil du få tilbud om studieplads, inden vi udbyder de resterende ledige pladser 26. juli.

Hvis du søger optagelse på ledige pladser fra d. 26. juli, betyder kandidatreglen, at du som kandidatuddannet, kun kan tilbydes en studieplads, hvis der er flere ledige pladser end antal ansøgere til de ledige pladser. Du kommer med andre ord bagerst i køen til en ledig studieplads.

Som kandidat er det derfor altid en fordel for dig at søge optagelse før 5. juli kl. 12.

Hvis du bliver tilbudt optagelse på en studieplads eller en standbyplads, inden du færdiggør din kandidatuddannelse, men afslutter den efterfølgende, kan du ikke starte på din nye uddannelse, medmindre det er en uddannelse med ledige pladser

Når vi prioriterer og optager ansøgere med en kandidatgrad på en uddannelse med ledige pladser, sker det på baggrund af ansøgerens karaktergennemsnit fra den gymnasiale uddannelse. 

Dispensation for kandidatreglen

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen:

 

 

Vi kan give dig dispensation fra kandidatreglen, hvis vi vurderer, at du på grund af usædvanlige forhold er blevet uarbejdsdygtig inden for dit erhverv og derfor ikke længere kan benytte din kandidatgrad på arbejdsmarkedet. Det kan fx være, hvis du er dyrlæge og har fået konstateret pelsallergi, eller du er kirurg og har mistet førligheden.

Når vi vurderer din ansøgning om dispensation, ser vi på indholdet og omfanget af de usædvanlige forhold, du sender dokumentation for.

Vi vurderer også de kvalifikationer, du har opnået gennem din kandidatuddannelse, og tager stilling til, om dine muligheder for at bruge disse kvalifikationer på arbejdsmarkedet er udtømte. Mange længere videregående uddannelser giver kvalifikationer og kompetencer, der er så generelle, at de kan bruges i flere forskellige jobs.

Vurderer vi, at dine erhvervsmuligheder ikke er udtømte, vil du få afslag på din ansøgning om dispensation.

Arbejdsløshed inden for specifikke brancher eller skiftende interesser betragter vi ikke som et usædvanlige forhold, der kan danne grundlag for en dispensation.

Din ansøgning

Du skal udfylde vores skema til ansøgning om dispensation og i fritekstfeltet skal du redegøre for, hvorfor du ikke kan anvende din tidligere kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Du skal derudover uploade dokumentation, der bekræfter det, du skriver i din fritekst. Det kan for eksempel være en lægeerklæring eller sygejournal, du har fået, da du fik konstateret tabt erhvervsevne.

 

 

 

 

Har du en udenlandsk kandidateksamen, og ved du ikke, om den svarer til en dansk kandidateksamen, kan du henvende dig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kan vurdere, om din uddannelse svarer til en dansk kandidatuddannelse.

Har du fået en vurdering af din kandidatgrad fra styrelsen, skal du uploade den sammen med din ansøgning om optagelse på Københavns Universitet på optagelse.dk.

Hvis din udenlandske kandidateksamen svarer til en dansk kandidatuddannelse, er du omfattet af kandidatreglen.

Er du uddannet læge eller tandlæge i udlandet, skal du fortælle os, om du har fået autorisation hos Sundhedsstyrelsen. Har du en uddannelse, hvor du kan arbejde inden for andre lovregulerede erhverv (fx advokat og psykolog), kan du læse mere om reglerne for dette hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

 

 

 

 

Hvordan og hvornår?

  • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
  • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
  • Du får svar senest 26. juli på Mit KU