Kvote 2

Ansøgningsfrist

 15. MARTS KL. 12

 • Du skal opfylde alle adgangskravene til uddannelsen. Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du godt søge i kvote 2.

 • Du skal selv tilmelde dig KU's kvote 2-prøve på Mit KU

 • Dem med højeste score til kvote 2-prøven går videre til kvote 2-interview.

Du kan søge optagelse i kvote 2, hvis du opfylder alle adgangskravene til uddannelsen og din eksamen kun giver adgang i kvote 2,  eller hvis du er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1.

Du skal bestå en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0, og om du har færdighederne til at kunne gennemføre en uddannelse på universitetet. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse. Hvis du består prøven med et resultat, der er blandt de bedste til uddannelsen, bliver du inviteret til et kvote 2-interview.

1. Tilmeld dig kvote 2-prøven

 21. – 24. MARTS KL. 12

Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk inden ansøgningsfristen 15. marts kl. 12, kontakter vi dig på e-mail og beder dig logge ind på Mit KU. På Mit KU kan du tilmelde dig kvote 2-prøven.

Prøven foregår i KU's eksamenshus på Søndre Campus 10. - 13. april. Du kan vælge mellem forskellige dage og tidspunkter, når du tilmelder dig. 

Tilmelder du dig ikke kvote 2-prøven, kan du ikke blive vurderet til optagelse i kvote 2.

Hvis du er forhindret i at møde fysisk op i Eksamenshuset, har KU en online-løsning, Kvote 2-online. Du kan deltage i kvote 2-online, hvis du kan dokumentere: 

 • at du har fast adresse uden for Danmark
 • at du har fast adresse på en ikke-brofast ø i Danmark
 • at du er på et udlandsophold, der varer mere end 14 dage
 • at du har en funktionsnedsættelse, der gør det svært for dig at møde fysisk op til kvote 2-prøve og/eller interview.

2. Deltag i kvote 2-prøven

 10. – 13. APRIL

Kvote 2-prøven består af en sproglig del og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Den tager 2 timer og består af 65 – 70 opgaver, som hver indeholder mellem 1 og 9 spørgsmål. Du vil derfor samlet skulle besvare godt 200 spørgsmål. Nogle af opgaverne optager flere skærmsider, og det kan derfor se ud af mere. Se eksempler på opgaver her.

Hvis du består prøven med et resultat, der er blandt de bedste til uddannelsen, bliver du inviteret til et kvote 2-interview.

Sproglig del Matematisk-logisk del
 • Generel læsning

 • Faglig læseforståelse

 • Engelsk læseforståelse
 • Matematik

 • Logik og mønstergenkendelse

 • Grafer og tabeller

3. Du får dit resultat fra kvote 2-prøven

MAJ - uge 19

På baggrund af antallet af rigtige svar inden for hver af de seks kategorier bliver der efter årets kvote 2-prøve udregnet en score, som lægges sammen for henholdsvis den sproglige del af prøven, den matematisk-logiske del af prøven samt for hele prøven. Minimumsscoren for at bestå prøven var 24 point i 2021. Den maksimale score til prøven var 60 point. 


Scoren for årets optagelse bliver meldt ud et par uger efter kvote 2-prøverne er afholdt. Du består kvote 2-prøven, hvis dit prøveresultat er det samme som minimumsscoren eller højere.

4. Videre til skriftligt eller mundtligt interview

SKRIFTLIGT: 20. – 22. MAJ
MUNDTLIGT: START JUNI

Hvis du består kvote 2-prøven, og dit resultat samtidig er blandt de bedste til uddannelsen, vil du modtage en invitation i midten af maj til et skriftligt eller mundtligt interview. Invitationen får du på Mit KU eller på e-mail. 

Hvis du har søgt optagelse på flere uddannelser, hvor du er gået videre til flere interviews, kan interviewene ligge på forskellige dage.

Du modtager en invitation med dato, tid og sted, som er fastlagt på forhånd (tidspunktet er ikke valgfrit som ved kvote 2-prøven).

Kun fire af vores uddannelser afholder mundtligt interview: Skov- og landskabsingeniør, tandplejerteater- og performancestudierveterinærmedicin.

Alle andre uddannelser afholder skriftligt interview. 

5. Du får svar 

MAJ

Du får svar på, om du går videre til interview.
Går du ikke videre til interview, bliver din ansøgning vurderet i kvote 1, hvis gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen er på mindst 6,0.

28. JULI

Du får endeligt svar på, om du er blevet optaget på Københavns Universitet.