Kvote 2

Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du opfylder alle adgangskravene til uddannelsen, men er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang i kvote 2. Du kan søge i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet på 6,0. 

I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve. Består du kvote 2-prøven, inviterer vi dig til et mundtligt eller skriftligt interview, hvis dine resultater fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen. 


Illustration til kvote 2 flowet

Tjekliste til din kvote 2-ansøgning

Din ansøgning på optagelse.dk skal indeholde:

  • din adgangsgivende eksamen eller dine seneste karakterer, hvis du bliver student i år
  • dokumentation for alle adgangskrav til uddannelsen
  • evt. dokumentation for tidligere uddannelse, hvis du har studeret en videregående uddannelse før.

Din ansøgning på optagelse.dk skal ikke indeholde, en motiveret ansøgning, dokumentation for erhvervsarbejde, dokumentation for frivillige aktiviteter eller anbefalinger. 

En ansøgning i kvote 2 er også en ansøgning i kvote 1

Når vi modtager din kvote 2-ansøgning, vurderer vi den også i kvote 1, hvis din eksamen giver adgang til kvote 1. Så skal du altså kun søge uddannelsen én gang og inden 15. marts kl. 12.