Kvote 2

Ansøgningsfrist

 15. MARTS KL. 12

  • Du skal opfylde alle adgangskravene til uddannelsen. Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du godt søge i kvote 2.

  • Du skal selv tilmelde dig KU's kvote 2-prøve på Mit KU.

  • Dem med højeste score til kvote 2-prøven går videre til kvote 2-interview.

Sådan søger du optagelse i kvote 2

Du kan søge optagelse i kvote 2, hvis du opfylder alle adgangskravene til uddannelsen, og din eksamen kun giver adgang i kvote 2, eller hvis du er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1.
 
Du skal bestå en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0, og om du har færdighederne til at kunne gennemføre en uddannelse på universitetet. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse. Hvis du består prøven med et resultat, der er blandt de bedste til uddannelsen, bliver du inviteret til et kvote 2-interview.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, en diagnose eller et handicap, kan du søge om særlige vilkår i kvote 2.

1. Tilmeld dig kvote 2-prøven på Mit KU

 20. - 23. MARTS KL. 12

Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk inden ansøgningsfristen 15. marts kl. 12, kontakter vi dig på e-mail og beder dig logge ind på Mit KU. Det er på Mit KU, du skal tilmelde dig kvote 2-prøven fra 20. marts til 23. marts kl. 12.

Prøven foregår 16. - 23. april i KU's eksamenshus på Søndre Campus. Du kan vælge mellem de forskellige dage og tidspunkter, når du tilmelder dig.

Tilmelder du dig ikke kvote 2-prøven, kan du ikke blive vurderet til optagelse i kvote 2.

Du kan søge om online-deltagelse i kvote 2

Det er muligt at søge om at deltage online, hvis du er forhindret i - eller finder det svært at deltage i Eksamenshuset.
Kvote 2-prøven foregår online 12. - 14. april. Se om du opfylder kriterierne for online-deltagelse. 

2. Deltag i kvote 2-prøven

  12. - 23. APRIL

Kvote 2-prøven består af en sproglig del og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Den tager 2 timer og består af 65 – 70 opgaver, som hver indeholder mellem 1 og 9 spørgsmål. Du vil derfor samlet skulle besvare godt 200 spørgsmål. Nogle af opgaverne optager flere skærmsider, og det kan derfor se ud af mere. Se eksempler på opgaver her.

Hvis du består prøven med et resultat, der er blandt de bedste til uddannelsen, bliver du inviteret til et kvote 2-interview.

Sproglig del Matematisk-logisk del
  • Faglig læseforståelse

  • Generel læsning

  • Engelsk læseforståelse
  • Matematik

  • Grafer og tabeller

  • Logik og mønstergenkendelse

3. Du får dit resultat fra kvote 2-prøven

MAJ

På baggrund af antallet af rigtige svar inden for hver af de seks kategorier bliver der efter årets kvote 2-prøve udregnet en score, for henholdsvis den sproglige del og den matematisk-logiske del af prøven og for hele prøven. Minimumsscoren for at bestå prøven var 25 point. Der kan højst opnås en score på 60 point. 
 
Scoren for årets optagelse bliver meldt ud i midten af maj på Mit KU. Du består kvote 2-prøven, hvis dit prøveresultat er det samme som minimumsscoren eller højere.

4. Videre til skriftligt eller mundtligt interview

  19. - 21. MAJ (SKRIFTLIGT)
  UGE 22 - 24 (MUNDTLIGT)

Hvis du består kvote 2-prøven, og dit resultat samtidig er blandt de bedste til uddannelsen, vil du modtage en invitation i midten af maj til et skriftligt eller mundtligt interview. Invitationen får du på Mit KU.

Hvis du har søgt optagelse på flere uddannelser, hvor du er gået videre til flere interviews, kan interviewene ligge på forskellige dage. 

Du modtager en invitation med dato, tid og sted, som er fastlagt på forhånd (tidspunktet er ikke valgfrit som ved kvote 2-prøven).

Kun fire af vores uddannelser afholder mundtligt interview: Skov- og landskabsingeniør, tandplejerteater- og performancestudierveterinærmedicin. Du kan se datoerne for de mundtlige interviews under frister og vigtige datoer.

Alle andre uddannelser afholder skriftligt interview. 

Det er muligt at søge om at deltage online, hvis du er forhindret i - eller finder det svært at deltage i Eksamenshuset. Se om du opfylder kriterierne for onlinedeltagelse

5. Du får svar 

MAJ

Du får svar på, om du går videre til interview.
Går du ikke videre til interview, bliver din ansøgning vurderet i kvote 1, hvis gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen er på mindst 6,0.

28. JULI

Du får endeligt svar på, om du er blevet optaget på Københavns Universitet.