Kvote 2

Når du søger kvote 2 på KU, skal du deltage i et kvote 2-forløb særligt for KU, hvor du først skal deltage i en prøve, og hvis du har været blandt de bedste til prøven, skal du efterfølgende op til et interview.  
 

Hvem kan søge kvote 2?

Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du opfylder uddannelsens adgangskrav inden 5. juli kl. 12 det år, du søger om optagelse.

Tre hurtige pointer om kvote 2:

  • I kvote 2 behøver du ikke opfylde karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit.
  • Hvis du har minimum 6,0 i gennemsnit, er din kvote 2-ansøgning automatisk også en kvote 1-ansøgning.
  • Din ansøgning i kvote 2 påvirker ikke din ansøgning i kvote 1 til samme uddannelse.

 

 

1. Søg kvote 2 via optagelse.dk

 15. MARTS KL. 12

Du søger om optagelse i kvote 2 på optagelse.dk i perioden 1. februar – 15. marts kl. 12.

  • Det er tidspunktet, du søger optagelse på, som bestemmer, om du har søgt i kvote 2. 
  • Når du har søgt optagelse inden 15. marts kl. 12, får du mulighed for at tilmelde dig til kvote 2-prøven og deltage i kvote 2-processen.

2. Tilmeld dig kvote 2-prøven på Mit KU

 18. - 21. MARTS kl. 12.

Du kan følge din ansøgning til KU på . Det er også på Mit KU, du skal tilmelde dig til kvote 2-prøven.

Når du har søgt om optagelse, får du inden for to hverdage en mail, som fortæller dig, hvordan du kan logge på Mit KU.

Husk at tjekke spamfilteret.

3. Deltag i kvote 2-prøven

  10. april - 12. april deltagelse online
  13. april - 20. april deltagelse i KU’s Eksamenshus

Kvote 2-prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Kvote 2-prøven er generel og indeholder ikke spørgsmål rettet mod en bestemt uddannelse.

Du skal derfor kun deltage i kvote 2-prøven én gang, uanset hvor mange uddannelser du søger i kvote 2 på KU det år.

4. Se dit resultat fra kvote 2-prøven

 I MIDTEN AF MAJ

Efter kvote 2-prøven beregner vi årets minimumscore for alle ansøgere. Det er den score, du skal have for at bestå prøven. For nogle uddannelser fører denne score direkte til, at vi inviterer dig til interview, mens det for andre uddannelser er nødvendigt med en højere score for at gå videre til interview.

5. Videre til skriftligt eller mundtligt interview

 17. MAJ - 19. MAJ SKRIFTLIGT
 27. MAJ. - 16. JUNI MUNDTLIGT

Hvis dit resultat i kvote 2-prøven betyder, at du går videre til interview, får du på Mit KU en invitation med tid og sted for interviewet.

Du er også på Mit KU, at du skal afmelde dig interviewet, hvis du ikke ønsker at deltage.

6. Du får svar på din ansøgning 26. juli 

Når interviewet er overstået, vurderer uddannelsens optagelsesudvalg dine interviewsvar. Dit resultat fra kvote 2-prøven og dine karakterer bliver automatisk medregnet i den samlede vurdering. Optagelsesudvalget kan bestå af undervisere, studerende og administrative medarbejdere fra uddannelsen. Dit skriftlige interviewsvar er anonymiseret for optagelsesudvalget.

26. juli får du svar på, om du bliver tilbudt en studieplads på KU. Svaret får du på Mit KU

Studiestart med introforløb ligger i slutningen af august, og undervisningen starter første uge af september.