Kvote 2

Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du opfylder alle adgangskravene til uddannelsen, men er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang i kvote 2. Du kan søge i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet på 6,0. 

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.

I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve. Består du kvote 2-prøven, inviterer vi dig til et mundtligt eller skriftligt interview, hvis dine resultater fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen. 

I november måned offentliggør vi detaljer omkring fysisk fremmøde til Kvote 2-prøve og interview og eventuelle muligheder for online deltagelse.