Kvote 2-prøven

Kvote 2-prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Den tager 2 timer og består af ca. 60 opgaver, som kan indeholde flere underspørgsmål.

Formålet med prøven er at vurdere, om du har færdighederne til at kunne gennemføre en uddannelse på universitetet. Hvis du består prøven med et resultat blandt de bedste til uddannelsen, bliver du inviteret til et kvote 2-interview, og du er dermed stadig med i kvote 2-vurderingen.

Tilmelding til kvote 2-prøven

Når du har indsendt en ansøgning via optagelse.dk inden ansøgningsfristen 15. marts kl 12, kontakter vi dig på e-mail og beder dig logge ind på Mit KUhvor du kan tilmelde dig kvote 2-prøven. Du skal tilmelde dig prøven fra 22. marts og senest 25. marts kl. 12.

Tilmelder du dig ikke kvote 2-prøven, kan du ikke blive vurderet til optagelse i kvote 2.

Tid

Kvote 2-prøven afholdes i weekenderne i uge 15 og 16 i april. Du kan selv vælge dag og tidspunkt, når du tilmelder dig, og det foregår efter først-til-mølle-princippet.

Sted

KU's kvote 2-prøve finder sted i KU's Eksamenshus på Peter Bangs Vej 36 på Frederiksberg (København). Her foregår hele prøven digitalt. 

KU tager ekstra forholdsregler i forhold til COVID-19-situationen fra du tjekker ind til du forlader stedet, så du kan føle dig tryg til kvote 2-prøven. Forholdsreglerne er blevet til i samråd med sundhedsmyndighederne. 

Vi arbejder også på en onlineløsning for de ansøgere, der befinder sig i udlandet, er i karantæne eller er sårbare overfor COVID-19.

Resultatet af din kvote 2-prøve

Når du har afleveret kvote 2-prøven, modtager du en mailbekræftelse på din deltagelse. I midten af maj kan du se dit prøveresultat, og om du er inviteret til kvote 2-interviewet og dermed stadig behandles i kvote 2. Alt dette kan du se på Mit KU. 

Sådan foregår kvote 2-prøven


Før prøven

Når du møder op i Eksamenshuset på Peter Bangs Vej og har fundet dit prøvelokale, bliver du tjekket ind og får tildelt en plads. 

På alle pladser ligger en vejledning, som kort beskriver prøveforløbet. Det er en god idé at læse den, før prøven går i gang.

Der er it-support til stede i lokalet før, under og efter prøven. 15 minutter før prøvestart får du en kort introduktion til de tekniske forhold.

Hjælpemidler er kun tilladte i forbindelse med en funktionsnedsættelse, og du skal søge om særlige vilkår til kvote 2-prøven forinden.

Mobiltelefoner og smartwatches samt andet digitalt udstyr (iPad, iPod mv.) skal være slukket og placeret uden for rækkevidde. Tøj, tasker mv. skal også placeres uden for rækkevidde.

Under prøven

Kvote 2-prøven ligger klar til dig på din prøve-pc i KU's Eksamenshus via et link på computerens skrivebord.

It-support og hjælp
Hvis tekniske problemer gør, at du mister tid til din prøve, vil it-supporten i samarbejde med prøvetilsynet vurdere, om du skal tildeles ekstra tid til at færdiggøre din besvarelse, og hvor meget.

Aflevering

På din prøve-pc kan du løbende se, hvor lang tid der er tilbage af kvote 2-prøven. Når tiden er gået, lukker prøven. Hvis du er færdig før, kan du gå tilbage i prøven og tjekke, du har fået svaret på alt, du kan. Derefter kan du selv afslutte prøven, og her afleveres prøven så automatisk.

Kvote 2-prøven i en Corona-tid

Se, hvordan vi afholder prøver i Købehavns Universitets eksamenshus under Corona-pandemien.  Vi arbejder på en onlineløsning for de ansøgere, der befinder sig i udlandet, er i karantæne eller er sårbare overfor COVID-19.

Sådan forbereder du dig til kvote 2-prøven

Der er ikke én rigtig måde at forberede sig på. Men følger du vejledningen her, kommer du godt fra start.

De forskellige kategorier til prøven

- Generel læsning
- Faglig læseforståelse
- Engelsk læseforståelse
- Matematik
- Grafer og tabeller
- Logik og mønstergenkendelse

Gennemgå eksemplerne på opgaver og tænk derefter over:

  • Hvor god er jeg til de forskellige kategorier af spørgsmål?
  • Hvilke behov har jeg for at forberede mig til de forskellige kategorier?
  • Er der noget, jeg skal forberede mig mere til end andet?
  • Hvordan vil jeg forberede mig?
  • Hvornår vil jeg gør det?

Hvis det er mange år siden, du har arbejdet med brøker, kan det være, du skal læse op på matematiske regler, og hvis dit engelsk er blevet rustent, er det måske en god ide at læse noget engelsk skøn- og faglitteratur for at friske det op. 

Det kan også være, at der er fag, du ikke lige har arbejdet med for nylig, som kræver en ekstra opmærksomhed, for at du føler dig mere sikker, når du skal besvare prøven. 

Forbered dig mentalt til prøven

Du kan også forberede dig mentalt til kvote 2-prøven. Du har sikkert nogle erfaringer fra tidligere prøvesituationer, som du kan bruge i din forberedelse. Stil nu dig selv disse spørgsmål:

  • Hvordan forestiller jeg mig, at kvote 2-prøven bliver?
  • Hvordan har jeg før forberedt mig i lignende situationer? Hvad virkede, hvad virkede ikke?
  • Hvad hjælper mig, hvis jeg bliver nervøs og usikker?
  • Kender jeg nogen, jeg kan spørge om, hvad der virker for dem?