Ansøgning og optagelse på bacheloruddannelser – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse

Optagelse på Københavns Universitet

Du kan søge optagelse på en uddannelse i kvote 1 eller kvote 2.

I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring.

Når du søger optagelse i kvote 2, vil du automatisk blive vurderet til optagelse i kvote 1. Derfor skal du kun søge én gang, hvis du vil søge i begge kvoter.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for ansøgere med international eller udenlandsk eksamen (herunder nordiske eksamener og IB-eksamener)

Tidligere studerende

Har du tidligere studeret på Københavns Universitet eller et andet universitet, skal du undersøge, om du skal søge om indskrivning via uddannelsen fremfor optagelse via optagelse.dk.

Har du afsluttet en bacheloruddannelse eller tilsvarende, skal du være opmærksom på begrænsningen af dobbeltuddannelse.