Ældre dansk adgangsgivende eksamen

Du kan både søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2 med en ældre adgangsgivende eksamen fra Danmark.

Hvis dit eksamensbevis mangler angivelse af A-, B- og C-niveauer for de enkelte fag, vurderer vi fagniveauerne , så vi kan se, om de svarer til de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger.

Har du ikke A-, B- og C-niveauer på dit eksamensbevis, anbefaler vi, at du søger så tidligt som muligt på optagelse.dk, som åbner 1. februar.

Du kan følge behandlingen af din ansøgning på Mit KU, hvor dine niveauer vil fremgå under menupunktet 'Mine ansøgninger' efter vores vurdering.

Søger du om optagelse i kvote 2, er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Hvis du gerne selv vil undersøge, om du opfylder alle adgangskrav, kan du omregne dine karakterer efter 13-skalaen og se principper for vurdering herunder for at finde frem til dine fags fagniveauer.

 

Hvis dit eksamensbevis er efter 13-skalaen, kan du finde en omregningstabel til 7-trins-skalaen på ug.dk. Her kan du finde frem til, om du opfylder karakterkravet på 6,0 til kvote 1, og hvordan dit omregnede gennemsnit ligger i forhold til adgangskvotienten på uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

Vores vurdering af det faglige indhold i en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen tager udgangspunkt i meritbekendtgørelsen. Det er en tidligere bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser. Se bekendtgørelsen her: (BEK nr. 130 af 21. februar 2011). Derudover anvender vi øvrig information efter behov, fx fagbeskrivelser. 

Vi vurderer din eksamen ud fra de regler, som den er aflagt under. Er faget fx dumpet oprindeligt, er faget således også dumpet i dag, selvom omregning til ny karakterskala skulle give en omregnet bestået karakter. 

 

 

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du:

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12 og huske at oplyse, at du supplerer, når du søger om optagelse.

Se de specifikke adgangskrav under uddannelsen.

 

 

I de fleste tilfælde vil du kunne søge resultaterne fra din eksamen frem ved at rette henvendelse til den skole, hvor du tog din eksamen, eller til Rigsarkivet.