Adgangskrav - anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer

For at blive optaget på en bacheloruddannelse skal du opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, herunder de specifikke adgangskrav og karakterkrav. Københavns Universitet har dog mulighed for at vurdere, om du har tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav.

Du skal søge om anerkendelse af faglige kvalifikationer sammen med din ansøgning på optagelse.dk. 

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1.

Læs mere om mulighederne:

 

Du kan søge om anerkendelse, hvis du har opnået tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter. Her søger du om, at vi anerkender, at dine kvalifikationer svarer til det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende fag i det almene gymnasiesystem. Vi giver anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer på baggrund af konkrete uddannelsesaktiviteter, du kan dokumentere senest 15. marts.

En anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer kun gælder for det pågældende års optagelse på Københavns Universitet.

Det er ikke nok med gode karakterer i samme fag på lavere niveau eller relevante fag på højt niveau, som ikke er en del af adgangskravene. Har du været forhindret i at tage et eller flere fag på grund af usædvanlige forhold, har vi desværre ikke mulighed for at dispensere for adgangskravene.

Sådan søger du om anerkendelse og dispensation

 

 

Hvis du har gennemført et fuldt propædeutisk forløb på universitetet i et sprogfag, kan du søge om at få anerkendelse af faglige kvalifikationer svarende til begyndersprog A. Du skal bruge vores dispensationsskema, når du skal søge anerkendelse.

Sådan søger du om anerkendelse og dispensation

 

 

 

 

I din korte fritekst i dispensationsansøgningen, skal du redegøre for, hvordan du mener at have opnået evner, der svarer til indholdet i det specifikke gymnasiale fag.

Vi skal bruge dokumentation for:

  • Dokumentation for de uddannelsesaktiviteter, du ønsker, vurderingen skal baseres på

  • Din gymnasiale eksamen

  • Hvis du har aflagt eksamener på universitetet, eksamensbevis samt dokumentation for fagets niveau, omfang, timetal og eventuelt pensum

  • Søger du anerkendelse af danskkvalifikationer: mindst 120 ECTS bestået på universitetsniveau eller Studieprøven i dansk

 

 

 

 

 

 

Du kan ikke opfylde adgangskravet Engelsk B eller Engelsk A ved at tage en test, fx IELTS eller TOEFL.

Københavns Universitet har ikke hjemmel til at benytte engelske test som dokumentation for specifikke adgangskrav i engelsk. Derfor skal du tilmelde dig gymnasial supplering for at dokumentere det nødvendige specifikke adgangskrav i engelsk.

Din gymnasiale supplering i engelsk skal være fuldendt senest 5. juli.

Hvordan og hvornår?

  • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
  • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
  • Du får svar senest 26. juli på Mit KU