Guide til dig, der søger med en eksamen, der ikke er dansk 

Har du en international eksamen (IB, EB eller DIAP), en eksamen fra et land i Norden eller en anden udenlandsk eksamen? Så skal du følge denne guide om optagelse på Københavns Universitet (KU).

Ansøgningsfristen er altid 15. marts kl. 12 i både kvote 1 og kvote 2, når du søger med en eksamen, der ikke er dansk.

Læs om:

Trin for trin: Optagelse med ikke-dansk eksamen

1. Undersøg, om du kan søge optagelse på uddannelsen

Du skal starte med at undersøge:

 • om din eksamen giver adgang til universitetet. 
  Brug Eksamenshåndbogen for at se, hvad din giver adgang til i det danske system. Bemærk, at Eksamenshåndbogen hvert år opdateres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Der kan derfor komme ændringer helt frem til 5. juli.

 • om du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen – se under uddannelsen
  Brug  omregningstabellen til at se, hvad dine fag og niveauer svarer til i det danske system.


Du skal uploade dokumentation for, at du opfylder alle adgangskrav, senest 5. juli kl. 12. Det gør du på optagelse.dk.

 

 

 

 

 

2. Send din ansøgning via optagelse.dk

 1. FEBRUAR - 15. MARTS KL. 12

Du kan sende din ansøgning via optagelse.dk i perioden 1. februar - 15. marts kl. 12.

Hvis du ikke har dansk CPR-nummer, får du en underskriftside, når du har godkendt din ansøgning. Du skal printe underskriftsiden, skrive den under og uploade den igen.  

Send din underskriftside til optagelse@ku.dk, fristen er 15. marts kl. 12. Vi kan først registrere din ansøgning, når vi modtager din underskriftside med din underskrift på.

Du modtager en mail fra KU, når vi har modtaget din underskriftside og har registeret din ansøgning.
 Her er en tjekliste til din ansøgning.

 18. MARTS - 21. MARTS KL. 12

Tilmeld dig kvote 2-prøven

Hvis du vil søge optagelse i kvote 2, skal du huske at tilmelde dig kvote 2-prøven på Mit KU. Der er frist for tilmelding 21. marts kl. 12. Din ansøgning bliver kun vurderet i kvote 2, hvis du deltager i prøven. 

Hvis du har fast adresse uden for Danmark, kan du vælge mellem at deltage i Eksamenshuset eller onlinedeltagelse, når du tilmelder dig kvote 2-prøven på Mit KU.

Er du blandt de ansøgere, der klarer sig bedst til kvote 2-prøven, bliver du senere inviteret til et skriftligt eller mundtligt interview. Du kan aflægge kvote 2-interviewet på dansk, svensk eller norsk. 

3. KU omregner din eksamen og behandler din ansøgning

 MARTS - JULI

Når vi har modtaget din ansøgning på KU, beregner vi dit gennemsnit ud fra dit første/dit originale eksamensbeviset vil sige, at eventuel supplering eller senere eksaminer ikke tæller med, når dit gennemsnit udregnes. Vi undersøger, om du opfylder adgangskravene, blandt andet ved hjælp af omregningstabellen. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene, er det muligt at at supplere fag og niveauer.

Vi kontakter vi dig via Mit KU, hvis vi mangler noget fra dig.

I Eksamenshåndbogen kan du se, hvad gennemsnittet fra dit første eksamensbevis/dit originale eksamensbevis svarer til på den danske karakterskala.

4. Du får svar på Mit KU

 MAJ OG JULI

Du får svar på Mit KU:

 • Midt maj, om du har bestået din kvote 2-prøve.
 • Midt maj, om du går videre til interview.
 • 26. juli, om du har fået en studieplads.


Tjekliste til din ansøgning

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse med en udenlandsk eller international eksamen, skal du uploade følgende dokumentation på optagelse.dk og knytte den til din ansøgning: 

 • Bevis for adgangsgivende eksamen. Det vil sige kopier af original eksamensdokumentation: gymnasial uddannelse samt videregående uddannelse, hvis du har studeret efter gymnasiet. Send både diplom og karakteroversigt. Hvis du først afslutter din adgangsgivende eksamen efter 5. juli, skal du oplyse det til os på Mit KU inden 5. juli kl. 12, og senest uploade dine beviser via Mit KU 15. august kl. 12.

 • Dansk eller engelsk oversættelse af dit eksamensbevis, oversat af en autoriseret oversætter. Officielle eksamensbeviser på engelsk, fransk, tysk, svensk, norsk, finsk eller islandsk behøver ikke at blive oversat.

 • Dokumentation for bestået Studieprøve i dansk eller Dansk A eller anden dokumentation for, at du opfylder kravet om danskkvalifikationer. Dine sprogkundskaber skal være dokumenteret ved et prøvebevis.

 • Dokumentation for eventuelle suppleringskurser taget i Danmark eller uden for Danmark.

 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du vedlægge kopi af din opholdstilladelse.

 • Eventuel fuldmagt, hvis en anden skal kunne følge og handle på din ansøgning.

 • Din underskriftside skal printes, underskrives, scannes og sendes på mail til optagelse@ku.dk senest den 15. marts kl. 12. Vi registrerer kun din ansøgning, hvis vi modtager din underskriftside med din underskrift.

 
Se listen med vigtige datoer og frister.

Betaling for uddannelsen (studieafgift)

Har du statsborgerskab uden for EU/EØS (se hvilke lande), skal du som udgangspunkt betale for din uddannelse.

Betalingen sker til det fakultet, hvor du studerer din uddannelse. For mere information skal du kontakte det fakultet, du søger om optagelse på.

Hvis du har en permanent opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse, som giver ret til gratis uddannelse i Danmark, bliver du fritaget for at betale for din uddannelse. 

Hvis du har britisk statsborgerskab og har opholdt dig i Danmark før 1. januar 2021, samt har ret til ophold medført af udtrædelsesaftalen, er der mulighed for at opnå gratis uddannelse i Danmark. Du kan læse mere om betydningen af Brexit på studies.ku.dk

Du skal sende dokumentation for din opholdstilladelse i Danmark sammen med din ansøgning om optagelse på optagelse.dk. Herefter vurderer vi, om du skal betale studieafgift eller ej.

Regler for betaling

Du finder reglerne for betaling af studieafgift i § 4, stk. 1 i Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Omregningstabeller

Omregn dine fag og niveauer til det danske system. Hvis din eksamen eller dit eksamensland ikke er nævnt nedenfor, kan du bruge Eksamenshåndbogen til at se, hvilke danske fag og niveauer dine fag svarer til i det danske system.

Bemærk, at Eksamenshåndbogen hvert år opdateres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Der kan derfor komme ændringer helt frem til 5. juli. 

Svenske fag og niveauer 

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For ansøgere med en svensk eksamen vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Har du et eksamensbevis med högskoleförberedande examen eller et slutbetyg fra gymnasieskolan, giver følgende programmer adgang til at søge i kvote 1 og kvote 2:

 • Naturvetenskapsprogrammet (NA / NV)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA / SP)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Programmer, der har betegnelsen "närliggande".

Programmer fra gymnasieskolan, der ikke er på listen ovenfor, giver kun adgang til at søge i kvote 2.

Omregn dine svenske fag og niveauer til det danske system. Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Fag og niveauer

Svenske niveauer GY2011 Svenske niveauer GY2000 Danske fag og niveauer
Svenska 3 (SVESVE03)  Svenska B (SV1202) Dansk A
Svenska som andraspråk 3 (SVESVE03)  Svenska som andraspråk B (SVA1202) Dansk A
--- --- Engelsk A
Engelska steg 7 (ENGENG07) Engelska C (EN1203) Engelsk B
Engelska 6 (ENGENG06)  Engelska B (EN1202) Engelsk C
Matematik 4 (MATMAT04)  Matematik E (MAT1205) Matematik A
Matematik 3a eller 3c (MATMAT03b/MATMATc) Matematik C (MA1203)
Matematik D (MA1204)
Mat Bredning (MA1206)
Mat diskret (MA1207)
Matematik B
Matematik 2a eller 2b elle 2c
(MATMAT2a/MATMAT2b/MATMAT2c)
Matematik B (MA1202) Matematik C
Fysik 3 (FYSFYS03) Fysik B (FY1202) Fysik A
Fysik 2 (FYSFYS02)  FYSIK – 2FY Fysik B
Naturkunskab 2 (NAKNAK02)
eller Fysik 1a/b (FYS01)

Fysik A (FY1201)
eller Naturkunskab B (NK1202)

Fysik C
--- --- Kemi A
Kemi 2 (KEMKEM02)  Kemi B (KE1202) Kemi B
Kemi 1 (KEMKEM01)  Kemi A (KE1201) Kemi C
Historia 2b eller 2a (HISHIS02a/HISHIS02b)  Historia B (HI1202) Historie A
Historia 2b eller 2a (HISHIS02a/HISHIS02b)  Historia B (HI1202) Historie B
Samhällskunskab 2 (SAMSAM02)  Samhällskunskab B (SH1202) Samfundsfag B
Moderne språk 3 (MODXXX03/MSPR1203) B-sprog Kurs A Fortsættersprog B
Moderne språk 3 (MODXXX03/MSPR1203)  B-sprog Kurs A Begyndersprog A
Biologi 2 (BIOBIO02) + Bioteknik (BIOBIT0) - --- Biologi A
Biologi 1 (BIOBIO01)  Biologi A (BI1201) Biologi C
Psykologi 2a eller 2b (PSKPSK2b) Psykologi (PS1203)
eller Teknisk psykologi
Psykologi C
Filosofi 2 (FIOFIO02) Filosofi B (FS1202) Filosofi C

Norske fag og niveauer samt ansøgningskvoter

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For ansøgere med en norsk eksamen vil det sige, at du skal have generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole.

For at vi kan omregne dit norske gennemsnit til et dansk og vurdere dine norske fag, er det vigtigt, at du sender dit førstegangsvitnemål/Primærvitnemål.
Omregn dine norske fag og niveauer til det danske system i tabellen nedenfor.

Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Fag og niveauer

LK20 Norske niveauer - Kundskabsløftet Norske niveauer – Reform 1994 Danske fag og niveauer
Norsk 393 årstimer Norsk - 393 Norsk – 4+4+6 ugetimer (hovedmål, sidemål, mundtlig) Dansk A
Engelsk 2 (SPR3031) Samfundsfaglig engelsk VG3 (SPR3010+3011)
Engelsksproglig litteratur og kultur VG3 (SPR3012+3012)
Fællesfag fra GK + 2 Engelsk (1+2) + 3 Engelsk A/B
(5+5+5)
Engelsk A
Engelsk 1 (3029+3030) Internasjonal engelsk VG2 (SPR3008+3009) Fællesfag fra GK + 2 Engelsk (1+2) (5+5 ugetimer) på VKI
Fællesfag fra GK + 2 Engelsk (1) (5+3 ugetimer) på VKI
Fællesfag fra GK + 2 Engelsk (2) (5+2 ugetimer) på VKI
Engelsk B
VG1 (ENG1009+1010) Erhvervsfaglig (140 årstimer), VG1 (ENG1003+1103)
Studieforberedende VG1 (ENG1002+1102
Fællesfag/Engelsk GK (5 ugetimer/studieforberedende
eller aflagt som 2+2+1 ugetimer/erhvervsfaglig linje med
almen studieforberedende påbygning
Engelsk C

R2 (REA3059+REA3058)

Matematik X (RE3055)

R2 (REA3025+REA3024)
Matematik X (REA3021)
3 MX Matematik A
2T-Y (MAT1110+MAT1010)
R1 (REA3057+REA3056)
S1 (REA3061+REA3060)
S2 (REA3063+REA3062)
VG2T (MAT1009+MAT1008)
2T (MAT1017)
VG3T (MAT1110+MAT1010)
2T-Y (MAT1010)
R1 (REA3032+3022)
S1 (REA3027+3022)
S2 (REA3029+REA3028)
2 MX
2MZ (Tidligere 2MY)
3MZ (Tidligere 3MY)
Matematik B
1T (MAT1021)
2P (MAT1024+MAT1023)
VG1T (MAT1007)
1T (MAT1013)
VG2P (MAT200+MAT1010)
2P (MAT1015)
VG3P (MAT1105+MAT1005)
2P-Y (MAT1005)
1MY
1MX
Matematik C
Fysikk 2 (REA3039+REA3040) Fysikk 2 (REA3005+REA3006) FYSIK – 3FY Fysik A
Fysikk 1 (REA3038) Fysikk 1 (REA3004)  FYSIK – 2FY Fysik B
Naturfag (NAT1018)
Naturfag (NAT1007)
Naturfag (NAT1003 + Erhvervsfaglig)
Naturfag (NAT1002, Studieforberedende VG1)
Naturfag modul 1+2 (5 ugetimer) Fysik C
Kjemi 2 (REA3046+REA3047) Kjemi 2 (REA3012+3013) --- Kemi A
Kjemi 1 (REA3045) Kjemi 1 (REA3011)  3KJ Kemi B
--- --- 2KJ Kemi C
Historie (HIS1010) 169 timer + Samfunnskunnskap (SAK1001) 84 timer Historie (VG2+VG3) 169 timer + Samfunnsfag (VG1+VG2) 84
timer S
Samfunnslære (2) + nyere historie (4) + eldre historie (2) Historie A
Historie (HIS1010) 169 timer Historie (VG2+VG3) 169 timer Samfunnslære (2) + nyere historie (4) Historie B
Historie (HIS1010) 169 timer + Samfunnskunnskap (SAK1001) 84 timer Historie (VG2+VG3) 169 timer + Samfunnsfag (VG1+VG2) 84
timer
--- Samfundsfag B
Fællesfag: Fremmedsprog II
Programfag: Fremmedsprog nivå II
Fremmedsprog nivå II/III  B-sprog 8 Fortsættersprog B
Fællesfag: Fremmedsprog II
Programfag: Fremmedsprog nivå II
Fremmedsprog nivå II  C-sprog 3 Begyndersprog A
Biologi 1 (REA3035) + Biologi 2 (REA3036) Biologi 2 + Biologi 1 + Naturfag --- Biologi A
Naturfag (NAT1018)
Naturfag (NAT1007)
Naturfag  Biologi 2 BI Biologi C
--- Psykologi A --- Psykologi C

Islandske fag og niveauer 

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Med en eksamen fra Island vil det sige, at du skal have et 4-årigt Stúdentspróf med mindst 140 einingar / mellem 200 og 240 fein eller tilsvarende.

Bemærk: Kursuskoderne skal fremgå af eksamensbeviset, for at vi kan omregne dit fagniveau til danske A, B, C-niveauer.
Omregn dine islandske fag og niveauer til det danske system. 

Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Reform 2008

Islandske fag Antal islandske fein Prep/tilsvarende niveau Danske fag og niveauer
Danska

15 Islandsk skal være bestået på højere niveau Dansk A
Enska  25 Mindst 15 Fein på Þrep 3 eller højere Engelsk A
Enska 15 Mindst 10 Fein på Þrep 3 eller højere Engelsk B
Enska 5 Mindst 5 Fein på Þrep 2 eller højere Engelsk C
Stærdfræði 30 Mindst 15 Fein på Þrep 3 eller højere Matematik A
Stærdfræði 20 Mindst 5 Fein på Þrep 3 eller højere Matematik B
Stærdfræði 10 Mindst 5 Fein på Þrep 2 eller højere Matematik C
Eðlisfræði 25 Mindst 10 Fein på Þrep 3 eller højere (**) Fysik A
Eðlisfræði 15 Mindst 5 Fein på Þrep 2 eller højere (** Fysik B
Eðlisfræði 5 Mindst 5 Fein på Þrep 2 eller højere Fysik C
Efnafræði 25 Mindst 10 Fein på Þrep 3 eller højere (*) Kemi A
Efnafræði 15 Mindst 5 Fein på Þrep 3 eller højere (*) Kemi B
Efnafræði 10 Mindst 5 Fein på Þrep 2 eller højere Kemi C
Saga 15 Mindst 10 Fein på Þrep 3 eller højere Historie A
Saga 12 Mindst 10 Fein på Þrep 2 eller højere Historie B
Felágsfræði 25 Mindst 15 Fein på Þrep 3 eller højere Samfundsfag A
Felágsfræði 12 Mindst 10 Fein på Þrep 3 eller højere Samfundsfag B
Dönsku
(Svenska/Norska)
15 Mindst 10 Fein på Þrep 2 eller højere Fortsættersprog B
Fremmedsprog (fx tysk,
fransk eller spansk)
25 Mindst 10 Fein på Þrep 2 eller højere Begyndersprog A

(*) Mindst 5 Fein skal bestå af Biokemi/Organisk kemi. Derfor skal du uploade en fagbeskrivelse for dette kursus sammen med dit Stúdentpróf. 

(**) Mindst 5 Fein skal bestå af Elektricitet/Magnetisme. Derfor skal du uploade en fagbeskrivelse for dette kursus sammen med dit Stúdentpróf. 

Reform 1999

Islandske fag​ Antal islandske Einigar (minimum) Eventuelle krav til kursuskombination Danske fag og niveauer
Danska

9 Mindst 9 Ein (3 moduler i Danska/Svenska/Norska).  Dansk A
Enska  18 ENS 103 – 203- 303 – 403 – 503 – 603 Engelsk A
Enska 15 ENS 103 – 203 – 303 – 403 -503 Engelsk B
Enska  9 ENS 103 – 203 - 303 Engelsk C
Stærdfræði 15 STÆ 103 – 203 – 303 – 403 – 523
STÆ 103 – 203 – 303 – 403 – 513
STÆ 103 – 203 – 303 – 313 – 413 – 363 – 463
STÆ 103 – 263 – 313 – 413 – 363 – 463
STÆ 103 – 203 -303 – 403 – 503
Matematik A
Stærdfræði  9 STÆ 103 – 203 – 303 – 403
STÆ 103 – 203 – 303 – 313 – 313 – 413
STÆ 103 – 263 – 313 – 413
STÆ 103 – 203 – 303 – 403 – 503
STÆ 103 – 263 – 363
STÆ 103 – 203 – 363
Matematik B
Stærdfræði   7 STÆ 103 – 203/263 Matematik C
Eðlisfræði 12 NAT 123 – EDL – 103 – 203 – 303
EDL204G Physics G/Edlisfrædi G (Haskoli Ísland)
Fysik A
Eðlisfræði  - -
Eðlisfræði Nat 123 Fysik C
Efnafræði  - - Kemi A
Efnafræði 12 EFN 103 – 203 – 303 - 313 Kemi B
Efnafræði  9 EFN 103 – 302 - 313 Kemi C
Saga  9 Ingen krav Historie A
Saga  6 Ingen krav Historie B
Felágsfræði 15 Ingen krav Samfundsfag A
Felágsfræði  9 Ingen krav Samfundsfag B
Dönsku
(Svenska/Norska)
 9 Ingen krav Fortsættersprog B
Fremmedsprog (fx tysk,
fransk eller spansk)
15 Ingen krav Begyndersprog A

Finske fag og niveauer

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For finske ansøgere vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Har du et eksamensbevis (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) og et afgangsbevis (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet), giver følgende programmer adgang til at søge om optagelse:

Adgang til at søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2
Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg sammen med lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet 

Kun adgang til at søge om optagelse i kvote 2
Tutkintotodistus/Ammatillinen perustutkinto (eksamensbevis/yrkesinriktat grundexamen) 
Ammattitutkinto/yrkesexamen sammen med Erikoisammattitutkinto/specialyrkesexamen 

Bemærk: Slutbetyget skal være påført programbetegnelse og være udstedt på finsk eller eventuelt engelsk.

Omregn dine finske fag og niveauer til det danske system. 

Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Finske fag Antal kurser (kursii) Danske fag og niveauer
Modersmål (Svenska)/Ruotsi A1 6-8 Dansk A
Engelska A/Englannin kieli A 12 Engelsk A
Engelska A/Englannin kieli A  7 Engelsk B
--- --- Engelsk C
Matematik, lång/Matematiikka, pitkä 13 Matematik A
Matematik, kort/Matematiikka, lyhyt  9 Matematik B
Matematik, kort/Matematiikka, lyhyt  5 Matematik C
--- ---  Fysik A
Fysik/Fysiikka  6 Fysik B
Fysik/Fysiikka  3 Fysik C
... ...
Kemi/kemia  6 Kemi B
Kemi/kemia  3 Kemi C
Historia 7 Historie A
Historia 5 Historie B
Samhällslära/Yhteiskuntaoppi 11 Samfundsfag A
Samhällslära/Yhteiskuntaoppi  7 Samfundsfag B
Språk B1/B2/Kieli B1/B2 7 Fortsættersprog B
Språk A/M/Kieli A 5 Fortsættersprog B
Språk B3/Kieli B3 11 Begyndersprog A
Biologi/Biologia 11 Biologi A
... ... Biologi B
Biologi/Biologia  3 Biologi C
Psykologi/Psykologia 3 Psykologi C
Filosofi/Filosofia 3 Filosofi C

International Baccalaureate (IB) 

Omregn dine fag og niveauer til det danske system med omregningstabellen nedenfor.  

Tabellen opdateres i
 Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Hvis du søger optagelse samme år, som du afslutter din IB, skal du give KU adgang til IB-databasen. Det gør du gennem din IB-koordinator senest 1. maj

KU's institutionskode:  002600 - The University of Copenhagen. 

Fag og niveauer

Danskfag

Danskniveau

Krav til International Baccalaureate Diploma

Biologi

A

Biologi, higher level (HL)

Biologi

B

Biologi, standard level (SL)

Dansk

A

Danish A1, higher level (HL),

Danish A Literature, higher Level (HL)

Danish B (HL) – Dansk som andet sprog

Danish A1, standard level (SL)

Danish A Literature, standard Level (SL)

Dansk

B

Danish B (SL) – Dansk som andet sprog

Engelsk

A

English A1, A2 eller B, higher level (HL),
English A1 eller A2 standard level (SL)
English A Literature eller English A Language and Literature, higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)

Engelsk

B

English B, standard level (SL)

Fransk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Fransk, fortsættersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature eller A Language and Literature standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Fransk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Fransk, fortsættersprog B Language B, standard level (SL)
Fysik A Physics, higher level (HL)
Fysik B Physics, standard level (SL)
Geovidenskab
Se UddannelsesGuidens gennemgang af faget
A
Global Politics
Græsk A Classical greek, higher level (HL)
Græsk B Classical greek, standard level (SL)
Historie/historie med
samfundskundskab/
samtidshistorie
A History, higher level (HL).
Vær opmærksom på, at faget kan hedde History Europe, History Asia osv. alt efter hvor faget er taget.
Historie/historie med
samfundskundskab/
samtidshistorie
B History, standard level (SL)
Italiensk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Italiensk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Japansk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Japansk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Kemi A Chemistry, higher level (HL)
Kemi B Chemistry, standard level (SL)
Latin A Latin, higher level (HL)
Latin B Latin, standard level (SL)
Matematik A Mathematics, higher level (HL)
Mathematics: Analysis and approaches (HL))
Mathematics: Applications and interpretation (HL)
Matematik B Mathematics, standard level (SL) tidligere benævnt Mathematical Methods SL
Mathematics: Analysis and approaches (SL)
Mathematics: Applications and interpretation (SL)
Matematik C Mathematical Studies, standard level (SL), se Undervisningsministeriets vurdering af Mathematical Studies.
Russisk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Russisk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Spansk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Spansk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Samfundsfag B Global Politics (HL)*
Tysk, begyndersprog A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013).
Tysk, fortsættersprog  A Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature eller A Language and Literature standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Tysk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Tysk, begyndersprog B Language B, standard level (SL)

*Samfundsfag: Du skal have Global Politics HL eller et suppleringskursus i Samfundsfag B for at opfylde adgangskravet samfundsfag B. Faget Global Politics på SL udgør 150 timer og svarer til Samfundsfag C. 

Det danske samfundsfag B-niveau dækker områderne sociologi, økonomi og politik samt metode, mens det danske samfundsfag A-niveau dækker områderne sociologi, økonomi, politik og international politik samt metode, som også indgår i Global Politics. Du kan ikke få anerkendelse for Samfundsfag B, hvis du for eksempel har haft Anthropology, Business and Management, Economics eller Psychology SL eller HL.

European Baccalaureate (EB) 

Omregn dine fag og niveauer til det danske system med omregningstabellen nedenfor.  

Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Danskfag Niveau Fag i Europæisk Studentereksamen
Biologi A Valgfag, afsluttet efter 7. klasse (4 timer om ugen)
Biologi B Obligatorisk, afsluttet efter 7. klasse (2 timer om ugen)
Biologi C Obligatorisk, afsluttet efter 5. klasse (2 timer om ugen)
Erhvervsøkonomiske fag A Valgfag - 4 år, afsluttet efter 7. klasse (4 timer om ugen). Valgfaget bygger oven på valgfaget i 4. til 5. klasse
Erhvervsøkonomiske fag B Valgfag - 2 år, afsluttet efter 5. klasse
Dansk A L I (modersmålsundervisning)
L II, afsluttet efter 5. eller 7. klasse (3 timer)
L III - 6 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Dansk B L III - 4 år, afsluttet efter 5. klasse
L IV - 4 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Engelsk A L I (modersmålsundervisning)
L II (3 timer)
L III - 6 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Engelsk B L III - 4 år, afsluttet efter 5. klasse
L IV - 4 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Filosofi B Valgfag (4 timer)
Filosofi C Obligatorisk (2 timer)
Fransk A (fortsættersprog)

L I (modersmålsundervisning)
L II (3 timer)
L III - 6 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)

Fransk A (begyndersprog) L III - 4 år, afsluttet efter 5. klasse
L IV - 4 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Fransk

B (begyndersprog)

L IV - 2 år, afsluttet efter 5. klasse
Fysik A Valgfag, afsluttet efter 7. klasse (4 timer)
Fysik C Obligatorisk, afsluttet efter 5. klasse (2 timer)
Geografi B Valgfag (4 timer)
Geografi C Obligatorisk (2 timer)
Græsk A Valgfag - 4 år, afsluttet efter 7. klasse (4 timer)
Græsk B Valgfag - 2 år, afsluttet efter 5. klasse (4 timer)
Historie/historie med samfundskundskab/samtidshistorie A Valgfag (4 timer)
Historie B Obligatorisk (2 timer)
Kemi A Valgfag, afsluttet efter 7. klasse (4 timer)
Kemi C Obligatorisk, afsluttet efter 5. klasse (2 timer)
Latin A Valgfag - 5 år, afsluttet efter 7. klasse (4 timer)
Latin B Valgfag - 3 år, afsluttet efter 5. klasse
Matematik A Valgfag, udvidet niveau eller 5 timers obligatorisk
Matematik B 3 timers obligatorisk
Musik A Valgfag 2 år a 4 timer
Valgfaget bygger oven på valgfaget i 4.-5. klasse
Musik B Valgfag 2 år a 2 timer
Valgfaget bygger oven på valgfaget i 4. til 5. klasse
Musik  C Valgfag 2 år a 2 timer afsluttet efter 5. klasse
Tysk A (fortsættersprog) L I (modersmålsundervisning)
L II (3 timer)
L III - 6 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Tysk  A (begyndersprog) L III - 4 år, afsluttet efter 5. klasse
L IV - 4 år (4 timer, afsluttet efter 7. klasse)
Tysk  B (begyndersprog) L IV - 2 år, afsluttet efter 5. klasse
Matematik A A

Valgfag - 4 år, afsluttet efter 7. klasse. Valgfaget bygger oven på valgfaget i 4. til 5. klasse. (4 timer)

Matematik A B Valgfag - 2 år, afsluttet efter 5. klasse
Øvrige sprog (italiensk, spansk) A (begyndersprog) L I (modersmål)
L II (3 timer)
L III - 6 år, afsluttet efter 7. klasse
L III - 4 år, afsluttet efter 5. klasse.
L IV - 4 år
Øvrige sprog (italiensk, spansk) B (begyndersprog) L IV - 2 år

Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP)

Omregn dine fag og niveauer til det danske system med omregningstabellen nedenfor.  

Tabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. 
Ændringer kan forekomme helt frem til 5. juli. 

Her kan du se de forskellige krav til valggymnasiet og profilgymnasiet:

Valggymnasiet - vurdering af fagniveau

Danske fag Danske niveauer Krav til Duborg-skolen
Alle fag A Linjefag (Leistungskurse). Alle fag i fagrækken kan tages som linjefag, undtagen religion og latin.
Dansk A Linjefag (Leistungskurse)*
Obligatorisk niveau (Grundkurse) (afsluttes ved Duborg-Skolen altid efter det 13. skoleår)*
Tysk  A

Linjefag
Obligatorisk niveau (afsluttes ved Duborg-Skolen altid efter det 13. skoleår)

Matematik B Obligatorisk niveau (13. år)
Obligatorisk niveau (12. år)
Frem til 2000 kunne eleverne afslutte matematik efter 12. klasse. Fra 2001 afsluttes matematik altid efter 13. klasse.
Fysik, kemi og biologi B Obligatorisk niveau (12. eller 13. år)
Kemi og biologi C 10. klasse
Engelsk B

Obligatorisk niveau efter 13. år

Engelsk  C

Obligatorisk niveau efter 12. år

Idræt C

Obligatorisk niveau efter 13. år

Øvrige fag B

Obligatorisk niveau efter 13. år

Øvrige fag C

Obligatorisk niveau efter 12. år

Fransk og latin C

Obligatorisk niveau efter 11. år

* Undervisning i dansk sker på Duborg-Skolen som modersmålsundervisning i dansk. Eleverne har desuden gået i dansk skole siden børnehaveklassen med dansksprogede lærere og dansksprogede lærebøger.

Profilgymnasiet - vurdering af fagniveau

Dansk fagbetegnelse Danskniveau Krav til Duborg-skolen og A. P. Møller-skolen
Tysk og matematik A Kernefag med timetallet 3+4+4
Dansk A Eksamensår: 2011-2012:
I den sproglige profil er faget profilfag med timetallet 4+4+4
I de øvrige profiler: Obligatorisk med timetallet 4+4+4
Fra og med 2013:
Dansk er kernefag med timetallet 4+4+4
Engelsk A

2011-2012: Kernefag med timetallet 3+4+4

Fra og med 2013: Faget er obligatorisk med timetallet 3+4+4.
Engelsk B Timetallet 3+4+0
Fysik, historie, musik
og idræt, samt ved
eksamen 2011-12:
samfundsfag,
og i 2011: kemi
(Andre fag kan
forekomme fremover)
A Profilfag med timetallet 3+4+4
Fransk og Latin A Som fortsættersprog på sproglig profil med timetallet 3+4+4
Fransk, Spansk og Latin A Som begyndersprog efter 13 år (kun sproglig profil) med timetallet 4+4+4
Geografi C Med timetal fra 10. klasse + 2 timer i 11. årgang

Musik og kunst
2011 og 2012: samfundsfag

C Obligatorisk niveau efter 12. år med timetallet 2+2+0
Idræt C Obligatorisk niveau efter 13. år med timetallet 2+2+2
Religion og filosofi C 2011-2012, med timetallet 2+0+2
Kemi, fysik og biologi C 2011-2012, med timetal fra 10. klasse + 2 timer i 11. årgang
Øvrige fag, herunder
også fysik, kemi, musik,
kunst, samfundsfag,
historie, geografi,
religion og filosofi
med timetal, der
ikke er nævnt ovenfor
B Obligatorisk niveau efter 13. årgang med timetallet 2+2+2
I 2011-2012 forekommer også timetallet 3+2+2 på visse profiler i historie, samfundsfag, geografi, fysik, kemi og biolog