Kvote 2-interview

I kvote 2-interviewet er uddannelsen i centrum. Du kan fx få spørgsmål om uddannelsens indhold og hvilke krav og forventninger, du vil møde på uddannelsen. Vi bruger dine svar til at vurdere, om du har tilstrækkelige faglige og studietekniske kompetencer til at gennemføre og trives på uddannelsen. 

Du kan aflægge kvote 2-interviewet på dansk, svensk eller norsk. 

Det er muligt at søge om at deltage online, hvis du er forhindret i at møde fysisk op i Eksamenshuset. Se om du opfylder kriterierne for online-deltagelse.

Hvis du deltager i kvote 2 i KU’s eksamenshus, er det KU’s ansvar, at det udstyr, du får stillet til rådighed, er i orden, ligesom vi har mulighed for at hjælpe dig med det samme, hvis du mod forventning oplever tekniske problemer, eller på anden måde får brug for hjælp undervejs. Endelig er du også sikker på, at du kan deltage under rolige og uforstyrrede forhold, når du deltager i KU’s eksamenshus.

Skriftligt interview

 20. - 22.MAJ

 • Hvor? Københavns Universitets Eksamenshus, Søndre Campus eller evt. online, hvis du opfylder kriterierne for online-deltagelse.

 • Hvornår? Afholdes i perioden 20. - 22. maj 

 • Hvor længe? 1 ½ time

 • Hvad skal der ske? Du skal i gennem 3 spørgsmålsrunder + underspørgsmål,
  1500 tegn inkl. mellemrum til hver runde.

Mundtligt interview

 START JUNI

Hvilke spørgsmål kan jeg få?

I interviewet får du spørgsmål med fokus på dine kompetencer, dit kendskab til uddannelsen og spørgsmål eller opgaver, hvor din faglighed kommer i spil. 

Fokus på dine kompetencer

Dine kompetencer er erfaringer og forudsætninger, der vil hjælpe dig i mødet med den faglige del og de undervisnings- og studieformer, der er på den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være faglige erfaringer, færdigheder, viden eller interesser inden for uddannelsens fag og metoder. Måske har du viden fra et tidligere skoleprojekt om fedme, hvor du lærte at forstå, hvordan lægemidler mod fedme virker i kroppen. Eller måske har du fx erfaring med at bruge kvantitative eller kvalitative metoder, som du ved også benyttes på uddannelsen.

Prøv KU's officielle forberedelse, og bliv klogere på dine kompetencer og din faglighed.


Eksempler på spørgsmål

 • Hvilke krav stiller uddannelsen til dig? Hvordan forventer du, at dine kompetencer hjælper dig med at håndtere kravene? Besvar spørgsmålet ud fra dit kendskab til uddannelsen.

 • Forestil dig, at du er på 2. semester og deltager i en forelæsning. Du oplever bagefter, at du ikke forstår det faglige emne særlig godt. Hvad gør du?

 • Hvad forestiller du dig, der kan blive dine største udfordringer på uddannelsen, og hvorfor? Hvad vil du have nemmere ved, og hvorfor?

 • Hvilke dele af uddannelsen glæder du dig til at arbejde med, og hvorfor?

 • Hvad forventer du at lære på uddannelsen? Hvordan bygger det videre på de interesser og færdigheder, du har i forvejen?

Eksempler på faglige opgaver

En faglig opgave kan fx være:

 • Spørgsmål til aktuelle faglige problemstillinger

 • Spørgsmål, hvor du skal svare på et bestemt sprog.

Vurdering af interviewet

I interviewet bliver du vurderet ud fra fem af de seks kvote 2-kriterier:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglig motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne.

Det sjette kriterie er dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Dem spørger vi ikke til i interviewet.