Kvote 2-interview - skriftligt og mundtligt

Hvis du består kvote 2-prøven, og dit resultat samtidig er blandt de bedste til uddannelsen, vil du modtage en invitation i midten af maj til et skriftligt eller mundtligt interview. Invitationen får du på Mit KU/din mail. 

I interviewet møder du spørgsmål med fokus på uddannelsen. Vi bruger dine svar fra interviewet til at vurdere, om du har faglige og studietekniske kompetencer til at være en god studerende på den uddannelse, du søger ind på. Du kan aflægge interviewet på dansk, norsk og svensk.

Tid og sted for interview

Hvis du har søgt optagelse på flere uddannelser, hvor du er gået videre til flere interviews, kan interviewene ligge på forskellige dage. 

 • Skriftlige interviews afholdes i maj måned
 • Mundtlige interviews afholdes i slutningen af maj og starten af juni. 

Uddannelser med mundtligt interview:  Skov- og landskabsingeniør, tandplejerteater- og performancestudierveterinærmedicin.

Alle andre uddannelser afholder skriftligt interview. 

Efter interviewet

Efter interviewet hører du først fra os igen 28. juli, hvor du får svar på din ansøgning om optagelse. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, tager vi dog kontakt til dig forinden via Mit KU.

Vurderingen til kvote 2 sker ud fra de seks kriterier på baggrund af resultatet fra din kvote 2-prøve, din interviewbesvarelse og karakterer fra din gymnasiale eksamen og evt. supplering, som er afsluttet og knyttet til din ansøgning på optagelse.dk inden 15. marts kl. 12. 

Sådan forbereder du dig til kvote 2-interviewet

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Fokus på faglige og studietekniske kompetencer 

I de mundtlige og skriftlige interviews er der fokus på dine faglige og studietekniske kompetencer. Det er kompetencer, der siger noget om, hvordan du vil klare dig som studerende på den uddannelse, du søger ind på. Dine svar i interviewet skal også fortælle os, at du har truffet et reflekteret studievalg.

Dine faglige kompetencer kan fx være faglige erfaringer, færdigheder, viden eller interesser inden for uddannelsens fag og metoder. Det kan fx være, at du har viden fra et tidligere skoleprojekt om fedme, hvor du lærte at forstå, hvordan lægemidler mod fedme virker i kroppen. Eller at du fx har erfaring med at bruge kvantitative metoder, som du ved også benyttes på uddannelsen.

Dine studietekniske kompetencer er erfaringer og forudsætninger, der vil hjælpe dig i mødet med de undervisnings- og studieformer, der er på universitetet og, mere specifikt, på den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være dine strategier til at læse mange siders videnskabelig tekst eller dine erfaringer med at holde fokus i en opgave eller til en eksamen. Studieteknik kan også handle om dine erfaringer med gruppearbejde eller øvelser i et laboratorium og meget mere.

Du skal ikke kunne det hele på forhånd. Vi vil dog gerne kende til dine forventninger til dig selv som studerende på uddannelsen. Hvad er dine styrker? Og hvad skal du øve dig på? Og hvordan forestiller du dig, at du vil håndtere de udfordringer, der kan komme? Forbered dig også gerne på at kunne begrunde, hvorfor du søger optagelse på netop denne uddannelse.

Spørgsmål inden for fire kriterier i kvote 2-interviewet

I kvote 2 er der seks kriterier, som uddannelserne lægger vægt på. I interviewet vil du kun få spørgsmål inden for fire kriterier:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglig motivation
 • Kendskab til uddannelsen.

Vi vurderer dig også ud fra det femte kriterie, som er formidlingsevne. I det skriftlige interview er det altså din skriftlige formulering, vi vurderer på. I det mundtlige interview vurderer vi på din mundtlige formulering. Det sidste kriterie er dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Dem spørger vi ikke til i interviewet. 

Hvilke spørgsmål kan jeg få?

I interviewet møder du spørgsmål med fokus på uddannelsen. For at vi kan se dit studiepotentiale og dit kendskab til uddannelsen kan spørgsmålene fx gå i retning af:

 • Hvilke krav stiller uddannelsen til dig? Hvordan forventer du, at dine kompetencer hjælper dig med at håndtere kravene?
 • Hvordan kan du bruge din viden, dine erfaringer og kompetencer som studerende på uddannelsen? Besvar spørgsmålet ud fra dit kendskab til uddannelsen.
 • Forestil dig, at du er på 2. semester og deltager i en forelæsning. Du oplever bagefter, at du ikke forstår det faglige emne særlig godt. Hvad gør du?
 • Hvad forestiller du dig, der kan blive dine største udfordringer på uddannelsen, og hvorfor? Hvad vil du have nemmere ved, og hvorfor?

For at høre mere om din faglige motivation vil vi måske spørge dig om:

 • Hvorfor vil du studere på uddannelsen? Og hvorfor på en universitetsuddannelse?
 • Hvilke elementer og arbejdsformer i uddannelsen fanger din interesse mest, og hvorfor?
 • Hvad forventer du at lære på uddannelsen? Hvordan bygger det videre på de interesser og færdigheder, du har i forvejen?

For at se om du har faglige færdigheder til en uddannelse, giver vi dig eventuelt en lille faglig opgave. Det kan fx være spørgsmål til nogle aktuelle faglige problemstillinger eller et spørgsmål, hvor du skal svare på et bestemt sprog. Du kan også få et spørgsmål til dine faglige færdigheder, som du mener at kunne bruge på uddannelsen.