Kvote 2-interview

I kvote 2-interviewet er uddannelsen i centrum. Du kan fx få spørgsmål om uddannelsens indhold og hvilke krav og forventninger, du vil møde på uddannelsen. Vi bruger dine svar til at vurdere, om du har tilstrækkelige faglige og studietekniske kompetencer til at gennemføre og trives på uddannelsen. 

Du kan aflægge kvote 2-interviewet på dansk, svensk eller norsk. 

Det er muligt at søge om at deltage online, hvis du er forhindret i - eller finder det svært at deltage i Eksamenshuset. Se om du opfylder kriterierne for online-deltagelse. Datoen for online-deltagelse finder du under frister og vigtige datoer

Hvis du deltager i kvote 2 i KU’s eksamenshus, er det KU’s ansvar, at det udstyr, du får stillet til rådighed, er i orden, ligesom vi har mulighed for at hjælpe dig med det samme, hvis du mod forventning oplever tekniske problemer, eller på anden måde får brug for hjælp undervejs. Endelig er du også sikker på, at du kan deltage under rolige og uforstyrrede forhold, når du deltager i KU’s eksamenshus.

Skriftligt interview

 MAJ

 • Hvor? Københavns Universitets Eksamenshus, Søndre Campus eller evt. online, hvis du opfylder kriterierne for online-deltagelse.

 • Hvornår? Maj måned, se datoer her.

 • Hvor længe? 1 ½ time

 • Hvad skal der ske? Du skal i gennem 3 spørgsmålsrunder. I hver runde kan der være flere underspørgsmål. Du har 1500 tegn inkl. mellemrum til hver runde.

Mundtligt interview

 MAJ/JUNI

Hvilke spørgsmål kan jeg få?

I interviewet får du spørgsmål med fokus på dine kompetencer, dit kendskab til uddannelsen og spørgsmål eller opgaver, hvor din faglighed kommer i spil. 

Fokus på dine kompetencer

Dine kompetencer er erfaringer og forudsætninger, der vil hjælpe dig i mødet med den faglige del og de undervisnings- og studieformer, der er på den uddannelse, du søger ind på. Det kan fx være faglige erfaringer, færdigheder, viden eller interesser inden for uddannelsens fag og metoder. Måske har du fra et projekt viden om grøn strøm, hvor du lærte at forstå, hvordan solceller kan producere elektricitet af solens lys. Eller måske har du fx erfaring med at bruge kvantitative eller kvalitative metoder, som du ved også benyttes på uddannelsen.

Prøv KU's officielle kvote 2-træningsforløb, og bliv klogere på dine kompetencer og din faglighed.


Eksempler på spørgsmål

 • Hvilke krav stiller uddannelsen til dig? Hvordan forventer du, at dine kompetencer hjælper dig med at håndtere kravene? Besvar spørgsmålet ud fra dit kendskab til uddannelsen.

 • Forestil dig, at du er i en gruppe, hvor I skal lave et projekt på uddannelsen. I er ikke enige om, hvad jeres fokus skal være, og I skal snart aflevere problem formulering. Hvordan tænker du, I kan komme frem til jeres fokus?

 • Hvad forestiller du dig, du skal øve dig på uddannelsen, og hvorfor? Hvad vil du have nemmere ved, og hvorfor?

 • Hvilke emner og problemstillinger forestiller du dig, at du kommer til at arbejde med bagefter uddannelsen. Hvorfor er det interessant for dig, og hvordan hjælper netop denne uddannelse dig med det?

 • Hvad forventer du at lære på uddannelsen? Hvordan bygger det videre på de interesser og færdigheder, du har i forvejen?

Eksempler på faglige opgaver

En faglig opgave kan fx være:

 • Spørgsmål til aktuelle faglige problemstillinger

 • Spørgsmål, hvor du skal en analysere tekst eller et billede ud fra nogle faglige vinkler.

Vurdering af interviewet

I interviewet bliver du vurderet ud fra fem af de seks kvote 2-kriterier:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglig motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne.

Det sjette kriterie er dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Dem spørger vi ikke til i interviewet.