Kvote 2 på tandpleje

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et mundtligt interview. Du modtager en invitation med tid og sted, hvis du går videre til interviewet.

Kvote 2-kriterier på tandpleje

Vi vurderer dine prøveresultater og dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til tandpleje på Københavns Universitet.

På tandpleje modtog vi 486 ansøgninger til 39 kvote 2-pladser. 118 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 24 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved:

  • at ansøgerne reflekterede over egne erfaringer, der kan komme i spil på uddannelsen. De argumenterede fx for, hvordan tillærte kompetencer og viden kan være anvendelige i forhold til uddannelsens praktiske og/eller teoretiske elementer og fag.

  • at ansøgerne havde kendskab til både selve uddannelsen og jobmuligheder, men også til livet som studerende generelt. De havde fx realistiske forventninger til og forestillinger om, hvad et fuldtidsstudie kræver, og hvordan en hverdag kan struktureres og tilrettelægges.

  • at ansøgerne vidste, hvordan tandplejeuddannelsen er opbygget, hvilke fagområder uddannelsen indeholder samt udviste kendskab til varigheden af moduler, uddannelsens længde og forskellige undervisningsformer.

  • at ansøgerne var bevidste om, at en generel viden om sundhed er en vigtig forudsætning for en tandplejer for at kunne tilgodese patienters behov for behandling. Det kunne fx være en viden om, hvordan orale sygdomme også kan have en indvirkning på resten af kroppen.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formidlede deres budskab godt og formulerede sig korrekt.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.