Resultater fra kvote 2-prøven 2021

På baggrund af antallet af rigtige svar inden for hver af de 6 kategorier, er der udregnet en score på 0-10. Disse scorer er lagt sammen for henholdsvis den sproglige del af prøven, den matematisk-logiske del af prøven samt for hele prøven. Minimumsscore for at bestå prøven er 24 point. Den maksimale score til prøven er 60 point. 

Score pr. uddannelse

I 2021 har 7.984 ansøgere besvaret kvote 2-prøven. Nedenfor kan du se hvilken score, der er nødvendig i år for at blive inviteret videre til interview på de enkelte uddannelser. Vær opmærksom på, at den nødvendige score er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Minimumsscore for at gå videre til interview Antal af ansøgere der går videre til interview
Antropologi 39 54
Asienstudier (japanstudier) 36 24
Asienstudier (kinastudier) 24 24
Asienstudier (koreastudier) 31 24
Audiologopædi 29 42
Biokemi 30 60
Biologi 30 102
Bioteknologi 24 54
Dansk 24 78
Datalogi 24 107
Datalogi-økonomi 24 66
Engelsk 26 98
Europæisk etnologi 27 44
Farmaci 26 125
Film- og medievidenskab 36 78
Filosofi 35 60
Folkesundhedsvidenskab 32 49
Forhistorisk arkæologi 24 42
Forsikringsmatematik 38 51
Fransk sprog og kultur 24 15
Fysik 24 38
Fødevarer og ernæring 24 27
Geografi og geoinformatik 24 27
Geologi-geoscience 24 15
Græsk, klassisk 24 5
Grønlandske og arktiske studier 24 6
Historie 29 109
Husdyrvidenskab 24 53
Idræt og fysisk aktivitet 29 105
Indianske sprog og kulturer 24 6
Informationsstudier 24 55
Italiensk sprog og kultur 24 9
Jura 35 237
Kemi 24 19
Klassisk arkæologi 33 21
Kommunikation og it 29 67
Kunsthistorie 34 48
Landskabsarkitektur 24 36
Latin 24 10
Lingvistik 28 43
Litteraturvidenskab 35 55
Machine learning og datavidenskab 24 34
Matematik 24 42
Matematik-økonomi 37 49
Medicin 40 232
Medicinalkemi 24 60
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 24 33
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 24 11
Miljø- og fødevareøkonomi 24 18
Moderne Indien og Sydasienstudier 24 9
Molekylær biomedicin 38 52
Musikvidenskab 24 30
Nanoscience 24 14
Naturressourcer 24 25
Odontologi 38 53
Psykologi 41 153
Pædagogik 29 62
Religionsvidenskab 29 39
Retorik 33 46
Samfundsfag 38 39
Skov- og Landskabsingeniør (professionsbachelor) (Auning) 24 29
Skov- og Landskabsingeniør (professionsbachelor) (Nødebo) 24 51
Sociologi 40 45
Spansk sprog og kultur 24 21
Statskundskab 39 111
Sundhed og informatik 24 40
Tandplejer (professionsbachelor) 24 105
Teater- og performancestudier 24 55
Teologi 24 34
Tysk sprog og kultur 24 9
Veterinærmedicin 35 178
Økonomi 24 132
Østeuropastudier 24 22