Resultater fra kvote 2-prøven 2022

På baggrund af antallet af rigtige svar inden for hver af de seks kategorier, er der udregnet en score på 0-10. Disse scorer er lagt sammen for henholdsvis den sproglige del af prøven, den matematisk-logiske del af prøven samt for hele prøven. Minimumsscore for at bestå prøven er 25 point. Den maksimale score til prøven er 60 point. 

I hver enkelt af de seks kategorier er antallet af rigtige besvarelser omregnet til en score på 0-10, hvor gennemsnitspræstationen giver en score på 5. Der er derfor forskel på, hvor mange rigtige svar hver kategori kræver for at opnå en score på 5.

Scoren fortæller derfor ikke, hvor mange spørgsmål du har svaret rigtigt på.

Eksempel: Har du fx opnået en score på mere end 5 i matematik, betyder det, at du i denne kategori har klaret dig bedre end majoriteten af de øvrige ansøgere.

Alle seks kategorier er lagt sammen til en samlet score på 0-60. Alle seks kategorier tæller derfor lige meget i dit samlede resultat.

Har du opnået en score på minimum 25 for hele prøven, har du bestået kvote 2-prøven.

Score pr. uddannelse

I 2022 har 5.823 ansøgere besvaret kvote 2-prøven. Nedenfor kan du se hvilken score, der er nødvendig i år for at blive inviteret videre til interview på de enkelte uddannelser. Vær opmærksom på, at den nødvendige score er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Minimumsscore for at gå videre til interview Antal af ansøgere der går videre til interview
Antropologi 40 38
Asienstudier (japanstudier) 36 16
Asienstudier (kinastudier) 25 11
Asienstudier (koreastudier) 32 15
Audiologopædi 36 12
Biokemi 29 56
Biologi 32 66
Bioteknologi 28 34
Dansk 25 52
Datalogi 25 67
Datalogi-økonomi 25 41
Engelsk 31 57
Europæisk etnologi 28 29
Farmaci 28 79
Film- og medievidenskab 37 33
Filosofi 34 33
Folkesundhedsvidenskab 35 34
Forhistorisk arkæologi 31 15
Forsikringsmatematik 41 21
Fransk sprog og kultur 25 16
Fysik 25 20
Fødevarer og ernæring 25 26
Geografi og geoinformatik 25 14
Geologi-geoscience 25 11
Græsk, klassisk 25 6
Grønlandske og arktiske studier 25 1
Historie 28 77
Husdyrvidenskab 25 43
Idræt og fysisk aktivitet 25 78
Indianske sprog og kulturer 25 0
Informationsstudier 25 29
Italiensk sprog og kultur 25 5
Jura 36 159
Kemi 25 12
Klassisk arkæologi 33 10
Kommunikation og it 30 48
Kunsthistorie 35 27
Landskabsarkitektur 25 35
Latin 25 3
Lingvistik 30 28
Litteraturvidenskab 36 29
Machine learning og datavidenskab 25 24
Matematik 25 22
Matematik-økonomi 35 33
Medicin 42 135
Medicinalkemi 25 37
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 25 15
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 25 9
Miljø- og fødevareøkonomi 25 7
Moderne Indien og Sydasienstudier 25 2
Molekylær biomedicin 37 44
Musikvidenskab 25 16
Nanoscience 25 8
Naturressourcer 25 19
Odontologi 39 33
Psykologi 42 117
Pædagogik 33 40
Religionsvidenskab 25 14
Retorik 33 24
Samfundsfag 39 22
Skov- og Landskabsingeniør (professionsbachelor) (Auning) 25 30
Skov- og Landskabsingeniør (professionsbachelor) (Nødebo) 25 30
Sociologi 36 67
Spansk sprog og kultur 25 19
Statskundskab 39 81
Sundhed og informatik 25 26
Tandplejer (professionsbachelor) 25 74
Teater- og performancestudier 25 23
Teologi 25 12
Tysk sprog og kultur 25 5
Veterinærmedicin 33 201
Økonomi 25 94
Østeuropastudier 25 12