Resultat af kvote 2-prøven

Score pr. uddannelse 2024

I 2024 besvarede 6.851 ansøgere kvote 2-prøven. Nedenfor kan du se hvilken score, der var nødvendig for at blive inviteret videre til interview på de enkelte uddannelser. Vær opmærksom på, at den nødvendige score er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Har du opnået en score på minimum 25 for hele prøven, har du bestået kvote 2-prøven (gælder ikke tandplejeuddannelsen). Læs mere om hvordan en score udregnes.

 

 

Gik du ikke videre til interview?

Hvis du ikke gik videre til kvote 2-interview, skal du vide, at du stadig har mulighed for at starte på en uddannelse i år. Ansøgningsfristen for at søge uddannelse i kvote 1 er 5. juli kl 12.

Få svar på de mest stillede spørgsmål om kvote 2 og se mere om, hvad du kan gøre lige nu og frem mod næste år.

Fakta om din ansøgning (dine ansøgninger)

 

Når du ikke er blevet inviteret til kvote 2-interview, skyldes det enten, at du har fået en lavere score i kvote 2-prøven, end det var nødvendigt til uddannelsen, eller at du ikke bestod kvote 2-prøven. På Mit KU kan du se, hvilken score du fik.

 

 

På listen med resultater fra kvote 2-prøven kan du se, hvilken score du skulle have opnået i år for at blive inviteret til interview på de(n) uddannelse(r), du søgte om optagelse på.

Scoren, du skal opnå for at blive inviteret til interview på de konkrete uddannelser, kan ændre sig fra år til år.

 

 

På Mit KU kan du se en række tal. De viser dig:

  • Din samlede score af kvote 2-prøven. Det er den, der afgør, om du har bestået prøven og er gået videre til kvote 2-interviewet.
  • En score for hver af prøvens 6 kategorier.
  • En samlet score for henholdsvis prøvens sproglige og matematisk-logiske del.

Dine resultater viser dig, hvordan du har klaret dig i prøvens forskellige dele.

Kig på dine resultater og overvej:

  • Hvilke kategorier klarede jeg mig godt i?
  • Hvilke kategorier klarede jeg mig mindre godt i?
  • Hvordan påvirker mine resultater mine tanker om mit videre studievalg?

Du kan ikke gense de opgaver, du har løst i kvote 2-prøven. Du kan heller ikke se, præcis hvilke spørgsmål du har svaret henholdsvis rigtigt og forkert på, men du kan få en god fornemmelse af, hvilke kategorier du er stærk eller mindre stærk i.

 

 

Nej, det kan du ikke. Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på uddannelser i kvote 2 er 15. marts, så du kan ikke nå at søge om optagelse på andre uddannelser i kvote 2. 

 

 

Dit resultat fra kvote 2-prøven påvirker ikke din kvote 1-ansøgning. Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2 og har et gennemsnit på minimum 6,0, har du automatisk søgt om optagelse i kvote 1 også. Det betyder, at du fortsat kan blive tilbudt en studieplads i kvote 1, medmindre vi har givet dig andre informationer på Mit KU.

Overvej: Hvordan påvirker det mine tanker om mit studievalg, at jeg nu kun har chance for optagelse i kvote 1?

 

 

For at blive inviteret til kvote 2-interview skulle du have opnået en specifik score i din kvote 2-prøve.  Den specifikke score er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Du kan derfor opleve kun at blive inviteret til interview på nogle af de uddannelser, du har søgt i kvote 2. Du kan se scoren for de enkelte uddannelser under resultater fra kvote 2-prøven

 

 

Du kan ændre dine prioriteringer og slette ansøgninger på optagelse.dk frem til 5. juli.

Du kan også tilføje nye kvote 1-ansøgninger frem til 5. juli kl. 12.

Inden du ændrer dine prioriteringer eller sletter ansøgninger, vil vi foreslå, at du overvejer, hvorfor du vil ændre eller slette?

Du kan kontakte KU Bacheloroptagelse for vejledning om dine prioriteringer og ansøgninger.

Studieplads i år eller til næste år? Kend dine muligheder. 

Søg optagelse på andre uddannelser i kvote 1

Frem til 5. juli kl. 12 kan du søge optagelse på andre uddannelser i kvote 1 både på KU og andre uddannelsessteder, hvis du opfylder adgangskravene. Du må søge op til 8 uddannelser på optagelse.dk.

På ug.dk kan du læse om alle uddannelser i Danmark, og har du spørgsmål eller brug for en studievejleder, kan du altid kontakte eVejledning.

På KU kan du finde vores uddannelser her på studier.ku.dk og kontakte KU Bacheloroptagelse, hvis du er i tvivl om dit studievalg, eller hvordan du skal prioritere dine uddannelser.

Hvis du opfylder karakterkravet på mindst 6,0 

Din ansøgning gælder stadig i kvote 1, hvis du har mindst 6,0 

Hvis du opfylder alle adgangskrav inklusive karakterkravet på mindst på 6,0, så gælder din ansøgning stadig i kvote 1. Det er årets adgangskvotient, der afgør, om du bliver tilbudt en studieplads på uddannelsen. Læs om kvote 1 og adgangskvotienter her

Søg standby inden 5. juli kl. 12

Standbypladser er ventelistepladser.

Du kan søge standby, samtidig med at du søger om optagelse på optagelse.dk. Har du allerede sendt din ansøgning via optagelse.dk, kan du tilføje standby til en ansøgning frem til 5. juli kl. 12 ved at skrive til os på Mit KU

Bemærk, at der særlige regler for standby, du skal være opmærksom på.

Hvis du vil søge i kvote 2 igen næste år

Hvad kan du gøre frem mod næste år?

Du kan søge optagelse i kvote 2 igen i til næste år. Vær opmærksom på, at du skal deltage i kvote 2-prøven igen, og at den nødvendige score for at komme til interview kan ændre sig. 

Hvis du vil søge optagelse igen næste år, kan du med fordel følge disse fire trin:

  1. Kig på dit resultat fra årets kvote 2-prøve.
  2. Tænk tilbage på din forberedelse: Hvad gjorde jeg? Hvad virkede godt? Hvad vil jeg gøre anderledes?
  3. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad skal der til, for at jeg kan klare mig bedre næste år?
  4. Benyt dig af KU's officielle Kvote 2-træningsforløb.