Kvote 2 på veterinærmedicin

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et mundtligt interview online. Du modtager en invitation med tidspunkt for dit interview.

Det er kun, hvis du skal til eksamen på din adgangsgivende uddannelse, at du kan få flyttet din tid til interview. Det er ikke muligt at få flyttet din tid til interview på baggrund af evt. planlagt ferie, udlandsophold eller eksaminer på andre videregående uddannelser. 

Kvote 2-kriterier på veterinærmedicin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til veterinærmedicin på Københavns Universitet.

På veterinærmedicin modtog vi 718 ansøgninger til 95 kvote 2-pladser. 244 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 32 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan egne erfaringer og kompetencer kan anvendes på uddannelsens praktiske og faglige elementer. Derudover beskrev ansøgerne indholdet af fagelementer på uddannelsen og reflekterede over, hvordan deres hverdag på studiet ville komme til at se ud.

  • at ansøgerne uddybede og reflekterede over, hvorfor de havde søgt optagelse på veterinærmedicin.

  • at ansøgerne havde en viden om, og indgående kunne beskrive, hvad de kunne arbejde med efter endt uddannelse. Det kunne fx være ved konkret at beskrive og komme med eksempler på, hvad forskellige typer af dyrlæger praktiserer.

  • at ansøgerne formåede at reflektere over forskellige former for etiske udfordringer i faget.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne velartikuleret og præcist kunne forklare, hvem de var, hvad de ville bruge uddannelsen til og hvordan de ville klare sig igennem studierne.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i fagene Kemi B/ Bioteknologi A og Engelsk B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.