Særlige vilkår i kvote 2

Når du har søgt om optagelse i kvote 2, skal du til en kvote 2-prøve og eventuelt et interview.

Du kan søge om særlige vilkår til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, der vil påvirke dig negativt i forbindelse med deltagelsen. Det kan for eksempel være, at du lider af ordblindhed/dysleksi, eller at du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som du kan dokumentere.

Du kan søge om at få længere tid til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews. Du kan også søge, om at få lov til at benytte relevante hjælpemidler under deltagelsen. Du kan søge om begge dele i samme ansøgning om dispensation.

Vi kan give dig ekstra tid til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews, hvis vi vurderer, at du skal have ekstra tid for at kunne aflægge kvote 2-prøven på lige vilkår med de øvrige deltagere. Vores vurdering sker på baggrund af den dokumentation, som vi får fra dig. Det kan fx være en ordblinderapport eller en udtalelse fra din læge eller psykolog.

Får du ekstra tid til prøven, vil du som minimum få 25 % mere tid. Det betyder, at de 2 timer til kvote 2-prøven bliver forlænget med minimum 30 minutter. Går du videre til det skriftlige interview, hvor der er afsat 1,5 time (90 minutter) pr. interview, får du forlænget tid med 22,5 minutter pr. interview.

 

Hvilke hjælpemidler, du kan få lov til at bruge, afhænger af din funktionsnedsættelse.

Vores udgangspunkt er, at du til kvote 2-prøven og eventuelle skriftlige interviews må bruge de samme hjælpemidler, som vores studerende med en lignende funktionsnedsættelse bruger ved skriftlige prøver, der bliver afholdt på universitetet. Det kan fx være digitale hjælpeprogrammer for ordblinde eller svagsynede.

Hvis du får lov til at bruge et digitalt hjælpeprogram som følge af din funktionsnedsættelse, må du udelukkende bruge det som et værktøj til højtlæsning. Hvis det digitale hjælpeprogram, du har på din computer, har yderligere funktioner må du ikke bruge disse under kvote 2-prøven og kvote 2-interviewet. Det kan for eksempel være leksika og oversættelsesværktøjer.

 

Sådan søger du om særlige vilkår i kvote 2

Du søger om særlige vilkår i kvote 2 samtidig med, at du tilmelder dig kvote 2-prøven på Mit KU i slutningen af marts.

Fristen for at søge særlige vilkår i kvote 2 og uploade dokumentation på Mit KU er 21. marts kl. 12.

Du modtager besked på Mit KU, om du kan få særlige vilkår i kvote 2, inden du skal deltage i kvote 2-prøven. Hvis du får særlige vilkår til kvote 2-prøven, behøver du ikke at søge om særlige vilkår igen til kvote 2-interview. Du får også mulighed for at søge om at deltage online i kvote 2-prøven, når søger om særlige vilkår. Læs mere om kvote 2 online.