Regler og dispensation – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Regler og dispensation

Regler og dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation for en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, som du kan dokumentere.

Du kan ikke forvente at få dispensation pga. forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne, eller manglende overholdelse af tidsfrister. Se evt. bachelor-adgangsbekendtgørelsen.

Dispensationsmuligheder

De mest almindelige dispensationsmuligheder:  

Da afgørelser i dispensationssager træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering, er det ikke muligt på forhånd at sige, hvad udfaldet bliver. Og vi kan derfor heller ikke på forhånd fortælle dig, hvad der skal til eller hvad du præcist skal gøre, for at du får dispensation. Der findes ikke en facitliste.

Vær opmærksom på, at en imødekommelse af en dispensationsansøgning ikke er det samme, som at du får tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Adgangsbekendtgørelser

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med optagelse på en uddannelse, betyder det, at du beder os (Københavns Universitet) om at se bort fra regler, der er fastsat af ministeriet i adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Annullering af studieplads

Universitetet kan annullere et tilbud om studieplads, hvis du giver urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med din ansøgning om optagelse eller dispensation. Se Københavns Universitets ordensregler.