Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation for en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, som du kan dokumentere.

Adgangsbekendtgørelser

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med optagelse på en uddannelse, betyder det, at du beder Københavns Universitet om at se bort fra regler, der er fastsat af ministeriet i adgangsbekendtgørelserne:

Annullering af studieplads

Universitetet kan annullere et tilbud om studieplads, hvis du giver urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med din ansøgning om optagelse eller dispensation. Se Københavns Universitets ordensregler.