Dispensation – Københavns Universitet

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation for en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, som du kan dokumentere.

Adgangsbekendtgørelser

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med optagelse på en uddannelse, betyder det, at du beder Københavns Universitet om at se bort fra regler, der er fastsat af ministeriet i adgangsbekendtgørelserne:

Annullering af studieplads

Universitetet kan annullere et tilbud om studieplads, hvis du giver urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med din ansøgning om optagelse eller dispensation. Se Københavns Universitets ordensregler.

Ekstra information / Sidebar

Studenterambassadøren

Studenterambassadøren på Københavns Universitet kan hjælpe dig med upartisk juridisk vejledning i sager knyttet til optagelse eller indskrivning på en bacheloruddannelse.