Skal du supplere?

Når du søger om optagelse på KU, er der krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer for at kunne få tilbudt en studieplads. Det kaldes adgangskrav.

Der kan være mange grunde til, at du ikke opfylder adgangskravene. Hvis du er i den situation, kan du prøve at supplere enkeltfag eller - hvis særlige betingelser er opfyldt - søge dispensation.

Supplering

Hvis du mangler fag eller niveauer

Kravet om, at du skal have bestemte fag og niveauer, er specifikt for den enkelte uddannelse. Derfor hedder de specifikke adgangskrav.

Hvis du mangler fag og niveauer for at opfylde adgangskravene, har du flere muligheder:

 • Supplering - frist 5. juli kl. 12: Du kan supplere enkeltfag på gymnasialt niveau flere steder i Danmark. På ug.dk kan du læse mere om supplering, og du kan se, hvor du kan tilmelde dig suppleringskurser.

   

  Genberegning af gennemsnit efter supplering

  Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 og herefter supplerer, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret. Det kan det, fordi dit karaktergennemsnit skal genberegnes, hvis det fag, du supplerer med, er et adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

  Genberegningen har kun betydning for optagelse i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit. Søger du flere uddannelser med forskellige adgangskrav, kan du opleve, at du har forskellige karaktergennemsnit til uddannelserne til optagelse i kvote 1.

  Eksempel: Søger du om optagelse på både psykologi og pædagogik, og supplerer du med faget Matematik B for at opfylde adgangskravet til psykologi, vil dit karaktergennemsnit kunne blive nedjusteret i forhold til din ansøgning til psykologi. Matematik B ikke er et adgangskrav til pædagogik, og din supplering i faget vil derfor ikke få betydning for karaktergennemsnittet til din ansøgning på pædagogik.

  Sådan sker genberegningen

  Når du har færdiggjort din supplering, indberetter dit suppleringssted din karakter til den nationale Eksamensdatabase. Her henter optagelse.dk din karakter og regner den med i dit samlede karaktergennemsnit.

  Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder, når du søger optagelse i kvote 1. Men hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

  Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient, bliver du ikke tilbudt en studieplads, selvom dit gennemsnit var højt nok til at blive optaget inden genberegningen.

  Genberegningen af dit gennemsnit sker hos optagelse.dk, før vi modtager din ansøgning og oplysninger til optagelse.
  Du kan til enhver tid se både dine suppleringskarakterer og dit genberegnede gennemsnit på optagelse.dk, og når vi har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, kan du også se dit karaktergennemsnit til kvote 1 på vores ansøgerportal Mit KU.

  Hvis du opdager fejl i dine suppleringskarakterer eller med genberegningen, er det dit ansvar at få det rettet hos den skole, hvor du har suppleret.

  Karakterkravet på mindst 6,0 - ingen genberegning

  Når vi ser på, om du opfylder karakterkravet på mindst 6,0 i kvote 1, vurderer vi det ud fra dit oprindelige gennemsnit og ikke dit eventuelt genberegnede karaktergennemsnit.

   


  KU tager imod suppleringsbeviser for beståede adgangskrav frem til 5. juli kl. 12 både i kvote 1 og kvote 2, men hvis dine karakterer fra suppleringen skal indgå i vurderingen af din kvote 2-ansøgning under kriteriet "Karakterer fra din adgangsgivende eksamen", skal vi have modtaget dem inden kvote 2-fristen 15. marts kl. 12 . Beviser modtaget efter kvote 2-fristen vil ikke indgå i kvote 2-vurderingen. 

  Københavns Universitet har ikke hjemmel til at benytte engelske test som dokumentation for specifikke adgangskrav i engelsk. Det vil sige, at du skal tilmelde dig gymnasial supplering for at dokumentere det nødvendige specifikke adgangskrav i engelsk.

 • Kompetencevurdering (IKV): Hvis du har fagspecifikke kompetencer fra uddannelse, kurser eller erhvervserfaring, kan du undersøge dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering hos VUC. Det er kun VUC, som laver IKV. VUC udsteder et kompetencebevis med angivelse af dit niveau, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis. IKV’en kan derefter bruges til at opfylde specifikt adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder til evig tid uanset hvilken uddannelsesinstitution, du søger.

 • Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer: Du kan også søge om at få anerkendt tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter. Bemærk, at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1. Hvis du opnår anerkendelse for bestemte fag og niveauer, gælder det kun for ansøgninger til Københavns Universitet.

 • Rektorerklæring: Hvis du ikke fik gennemført eller dumpede i et gymnasiefag på et højere niveau end det niveau, som er et specifikt adgangskrav til en uddannelse, kan en rektorerklæring fra din gymnasierektor være en mulig løsning. Det kan fx være, du er dumpet i Matematik A og søger ind på en uddannelse, hvor Matematik B er et specifikt adgangskrav. Her kan en rektorerklæring på, at du har bestået Matematik B betyde, at du opfylder det specifikke adgangskrav. For at få en rektorerklæring skal du kontakte dit gymnasium og undersøge, om rektor på gymnasiet vil lave en erklæring på, at du har bestået faget på det krævede niveau. I en sådan rektorerklæring skal der stå, hvilke års- og eventuelle prøvekarakterer du fik i faget året før den afsluttende eksamen. Det vil sige, at hvis du dumpede Matematik A i 3.g, skal KU have dine afsluttende karakterer fra 2.g. Rektorerklæringen skal være stemplet og underskrevet af gymnasiet.


Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. Det er ikke muligt at blive optaget på betingelse af, at man supplerer i sommerferien (sommersupplering). 

I tilfælde af sygdom, læs her.