Overskridelse af tidsfristerne

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de gældende tidsfrister. Men har du været udsat for usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom, kan vi dispensere. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring eller lignende.

Usædvanlige forhold er forhold af alvorlig karakter.

Forhold, der ikke giver grundlag for dispensation:

  • forsinkelse
  • forglemmelse
  • manglende kendskab til fristerne.

Bemærk: Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

Dokumentation

Du skal udfylde vores skema til ansøgning om dispensation og i fritekstfeltet skal du redegøre for de usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at overholde tidsfristen.

Eksempler på dokumentation

  • Lægeerklæring med en tidsangivelse af forløbet/forholdet, der har forhindret dig i at overholde tidsfristen

  • Udtalelse fra autoriseret psykolog med en tidsangivelse af forløbet/forholdet, der har forhindret dig i at overholde tidsfristen

Hvordan og hvornår?

  • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
  • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
  • Du får svar senest 26. juli på Mit KU