Udskudt studiestart eller orlov inden studiestart

Der kan, i perioden fra du søger om optagelse på en bacheloruddannelse til din studiestart, opstå en situation, der forhindrer dig i at starte på uddannelsen som planlagt. I særlige tilfælde kan du som nyoptaget studerende søge om enten orlov eller om at få udskudt din studiestart et år.

Du kan søge om orlov, hvis:

  • du skal på barsel
  • du adopterer
  • skal aftjene værnepligt
  • usædvanlige forhold forhindrer dig i at starte på uddannelsen.

Du kan søge om orlov, selvom du er ny på bacheloruddannelsen og ikke har bestået 1. studieår. Og du kan først søge om orlov, når du har takket ja til studiepladsen på uddannelsen.

Du skal kontakte studievejledningen på den uddannelse, du er optaget på, for at få vejledning om dine muligheder og høre om, hvordan du skal søge orlov.

Du kan søge om udskudt studiestart, hvis: 

  • du tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet
  • du tegner en kontrakt med forsvaret med henblik på udsendelse.

Du kan først søge om at udskyde din studiestart, når du har takket ja til studiepladsen på uddannelsen.

Fristen for at søge udskudt studiestart er 31. august det år, du er blevet optaget.

Hvis du får din studiestart udskudt, betyder det, at vi ændrer din optagelse til et tilsagn om optagelse det efterfølgende år.

Du søger om udskudt studiestart ved at uploade en kort fritekst, der forklarer din situation, og dokumentation for din kontrakt med forsvaret, på Mit KU.