Elitesportsudøvere på KU

Københavns Universitet giver dig gode muligheder for at kombinere en dobbeltkarriere som elitesportsudøver og studerende.

En hverdag med mange timers undervisning, læsning, træning og konkurrencer kræver, at du er struktureret og god til at planlægge din tid. Det kræver også, at du har fleksible rammer på uddannelsen, og at du ved, hvem du kan spørge til råds om dit studieforløb.

Optagelse på KU som elitesportsudøver

Når du som elitesportsudøver søger optagelse på Københavns Universitet, søger du på lige vilkår med andre ansøgere. Det betyder, at du skal følge de almindelige regler for bachelor- og kandidatuddannelser. 

Søger du optagelse på bacheloruddannelser, kan du søge om optagelse i kvote 2 og tilmelde dig kvote 2-prøven, hvis du er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang i kvote 2.

Hverdagen som studerende og elitesportsudøver

Når du skal have en hverdag med tid til både elitesport og uddannelse til at gå op, kan du have brug for særlig fleksibilitet på din uddannelse. Det kan fx være, at du har brug for ekstra tid til eksamen eller brug for at søge dispensation, så du kan tage eksamen på et andet tidspunkt end dine medstuderende. Her kan studievejlederen og de studieadministrative medarbejdere på din uddannelse vejlede dig om dine muligheder.

Hvad kan KU hjælpe dig med?

Er du elitesportsudøver, kan KU hjælpe med:

  • Viden om, hvordan du søger optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser

  • Viden om, hvordan din hverdag på uddannelsen helt lavpraktisk kommer til at se ud

  • Hjælp til studieplanlægning eller hjælp til at lægge en individuel studieplan.


Hvem du skal henvende dig til på KU afhænger af, hvad du gerne vil spørge om. Typisk er det sådan, at studievejlederne på uddannelsen kan hjælpe dig med svar på det, der foregår på selve uddannelsen, og som har at gøre med din hverdag som studerende. Under kontakt vejledningen kan du se, hvem du skal henvende dig til.


Hvad kan Team Danmark hjælpe dig med? 

Team Danmark hjælper dig med at få uddannelse og sportskarriere til at gå op i en højere enhed. Er du Team Danmark-støttet atlet, kan du få hjælp undervejs i din uddannelse af Team Danmark i form af fx supplerende undervisning, study buddy-ordning eller supplerende SU. 

Team Danmarks Dual Career-konsulent Magnus Wonsyld kan rådgive dig om dine muligheder for at få støtte.

Kontakt Team Danmarks Dual Career-konsulent