Optagelse uden en gymnasial eksamen

Du kan søge om optagelse i kvote 2 uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver særlig tilladelse.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.

Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1, da det kræver, at du har et karaktergennemsnit fra en gymnasial adgangsgivende eksamen.

 

 

 

 

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at:

  • du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde

  • du opfylder de specifikke adgangskrav inklusive karakterkrav til uddannelsen

 

 

 

Hvis du har gennemført en 12-årig uddannelse på en Rudolf Steiner-skole og har et afgangsvidnesbyrd, kan du søge om optagelse på Københavns Universitet med særlig tilladelse.

Se vejledningen for ansøgere fra Rudolf Steiner-skolen

 

 

 

 

Når vi vurderer din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse, laver vi en individuel vurdering af al din dokumenterede uddannelsesaktivitet. Vi kigger blandt andet efter:

 • relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole
 • resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optag på

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde eller en erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial uddannelse. Det er helheden af dine samlede uddannelsesaktiviteter, vi vurderer.

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende og samtidig opfylder de specifikke adgangskrav, kan du som udgangspunkt forvente at få særlig tilladelse til at søge om optagelse. 

Bemærk: Til uddannelserne tandpleje og skov- og landskabsingeniør er en række erhvervsuddannelser adgangsgivende i kvote 2, uden at du skal søge om særlig tilladelse.

Læs mere under 'Adgangskrav og optagelse' på de to uddannelser.

 

 

 

 

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du:

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav senest 5. juli kl. 12 og huske at oplyse, at du supplerer, når du søger om optagelse.

Se de specifikke adgangskrav under uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

Du søger om optagelse med særlig tilladelse ved at markere det på din ansøgning på optagelse.dk. Du skal vælge "Ingen adgangsgivende eksamen" ved Adgangsgrundlagstype og markere, at du søger optag med særlig tilladelse.

Du skal samtidig udfylde vores dispensationsskema med relevant dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, vi skal tage i betragtning i vores vurdering af din ansøgning om særlig tilladelse.

 

 

Du skal udfylde vores skema til ansøgning om dispensation og i fritekstfeltet skal du redegøre for dine uddannelsesaktiviteter, og du skal uploade dokumentation for alle de aktiviteter, du ønsker, skal indgå i vores vurdering.

Eksempler på dokumentation:

 • Eksamensbevis for erhvervsuddannelse
 • Eksamensbevis for gymnasiale enkeltfag
 • Eksamensbevis for videregående uddannelse
 • Individuelle kompetence vurderinger (IKV)

 

Hvordan og hvornår?

 • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
 • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
 • Du får svar senest 26. juli på Mit KU