Kvote 2 på teater- og performancestudier

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et mundtligt interview. Du modtager en invitation med tid og sted, hvis du går videre til interviewet.

Kvote 2-kriterier på teater- og performancestudier

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til teater- og performancestudier på Københavns Universitet.

På teater- og performancestudier modtog vi 74 ansøgninger til 8 kvote 2-pladser. 22 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved:

  • at ansøgerne redegjorde konkret og detaljeret for deres tidligere erfaringer med at skrive større opgaver eller med at skulle overskue og strukturere større mængder af forskelligt læse- og forberedelsesarbejde og reflekterede over, hvilke strategier der kunne være hensigtsmæssige at benytte til dette.
  • at ansøgerne kunne sætte deres viden om scenekunst og kulturvidenskab i relation til at skulle studere en akademisk uddannelse indenfor teater, performance, scenekunst og kulturliv. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over egne styrker i forhold til at skulle studere en akademisk uddannelse.
  • at ansøgerne reflekterede over, hvad det vil sige at studere teater- og performancefænomener som en akademisk disciplin, samt beskrev deres interesse for at undersøge scenekunstens betydning i et æstetisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.
  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen ved at have orienteret sig på diverse informationskanaler, som er til rådighed, fx universitetets hjemmeside, uddannelsestjek, Åbent Hus, uddannelsens studieordning. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over uddannelsens indhold og studieformer.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formulerede sig klart og gav sammenhængende svar. Det var godt, når ansøgerne havde et nuanceret sprogbrug, en god begrebsforståelse, kunne argumentere for deres pointer og anvende konkrete eksempler.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Karakterer i de gymnasiale fag Dansk A, Engelsk B og Historie B/Idehistorie B/Samtidshistorie B indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.