Hvorfor læse teater- og performancestudier? 

Du lærer at forstå teater og scenekunst – men også andre kulturelle begivenheder og sociale situationer, som fx politiske debatter, sportsbegivenheder og formidlingssituationer på en særlig måde ved at betragte dem, som om de var teater. Desuden lærer du at udvikle og facilitere scenekunstneriske skabelsesprocesser i såvel kunstfeltet som i undervisningssammenhænge.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx blive ansat på teatre som dramaturg eller i administrative eller markedsføringsmæssige funktioner. Du kan også komme til at arbejde i kommunale kulturforvaltninger, i medierne eller i undervisningssektoren.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Uddannelsen er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier består af ni fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. 

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg på et universitet i udlandet. Et udlandsophold er en god måde at få et andet perspektiv på sit studie. Du kan få gode råd til planlægningen af et studieophold i studievejledningen på dit institut. 

1. år

1. semester
2. semester

Samtidsteater og kulturteori (15 ECTS)

Teaterproces 1:
Teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik (15 ECTS)

Teaterhistorie og analyse 1:
Teaterhistorie og dramaturgi (15 ECTS)
Teaterhistorie og analyse 2: 
Teaterhistorie og forestillingsanalyse (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Teaterproces 2:
Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse (15 ECTS)

Praksisforløb (15 ECTS)

Analyse i et udvidet felt: 
Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse (15 ECTS)

Fordybelsesemne med kommunikation (15 ECTS)  eller Produktion og kommunikation (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på teater- og performancestudier

Du skal være forberedt på en større læsemængde, end du har været vant til i gymnasiet, men undervisningen er opbygget så du har tid til det. En stor del af studiet foregår hjemme, på biblioteket eller på læsesalen, hvor du selvstændigt skal forberede dig til dine fag. Det er meget forskelligt, hvor meget undervisning du har, men en typisk uge er 2-3 undervisningsdage, med 2-4 timers undervisning pr. dag. Teater og performancestudier er en fuldtidsuddannelse, hvor det forventes, at du bruger ca. 37 timer om ugen på dit studie. Det er en balance at gå på universitetet, og det kan tage lidt tid at vænne sig til det, men efter noget tid kan du også finde tid til job, fritid, familie og venner. Alle studerende har deres egen måde at studere på, og du skal finde den der er helt rigtig for dig!

En stor del af undervisningen består af gruppearbejde. Jeres underviser vil hjælpe jer til at arbejde som et team, men det er vigtigt at alle er fleksible, for at få arbejdet til at fungere.

Det faglige niveau stiger for hvert semester, hvilket udvikler dine færdigheder. Vi lægger ud med de grundlæggende fagelementer, og arbejder gennem årene mod et højt fagligt akademisk niveau.

En stor del af undervisningen er praktisk! Det betyder ikke at du bliver uddannet skuespiller, instruktør eller lignende, men det praktiske element vil hjælpe dig og dine medstuderende til at kunne arbejde med små sceniske øvelser og projekter. Det er vigtigt at forstå at teater- og performancestudier er en boglig, teoretisk og analyserende uddannelse!

I undervisningen arbejdes der med kulturvidenskabelige og teoretiske emner og metoder, som alle hjælper med at skabe rammerne for analyse og forståelse. Der bruges historiske tilgange, hvor fagets emne sættes i en teaterhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng. Desuden undervises der i praksisorienterede tilgange, hvor du som studerende arbejder konkret med scenekunst og performance. Fx i form af indføring i forståelsen af de forskellige processer bag og under en forestilling, et dramaforløb eller en performance. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

På teater- og performancestudier er vi stolte af at have tradition for en meget høj grad af studenterinddragelse i undervisningen. De studerende deltager aktivt i de mange forskellige typer af læreprocesser, som undervisningen rummer. Det betyder, at du skal holde oplæg, deltage i forskellige typer af projektarbejde og fremlæggelser, og du skal bidrage til gruppearbejde og diskussioner i forbindelse med forelæsninger.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier kobles teori med praksis og du skal beskæftige dig med teater som kunstart og med andre typer af kultur, der har karakter af performance. Uddannelsen er en teoretisk uddannelse, men du skal også sætte teorien i spil og arbejde med praktisk teaterproduktion og teaterprocesledelse.

Uddannelsens centrale dele er:

 • Scenekunst
 • Iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv

FAQ Karrieremuligheder

 

Gennem uddannelsen lærer du at analysere og forholde dig både kritisk og konstruktivt til teaterprocesser og teatrale fænomener; fra produktion og forestilling til formidling og publikumseffekt, fra dramaturgi til sceneteknik, fra levende teater til elektroniske medier. Læs mere om undervisningen.

Du lærer at se på verden fra en bestemt vinkel samt at betragte de forhold, der er mellem tilskuere, deltagere og begivenheder i relation til de omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhænge. Du lærer også at analysere og reflektere over dynamikkerne i kreative og sætte din viden i spil i forhold til at designe strategier for kreative processer i kunstneriske sammenhænge og andre typer af udviklings- eller læreprocesser.

Scenekunst
Denne del af uddannelsen er baseret på undersøgelser og analyser af teater og performance som scenekunst. Det bærende er arbejdet med at undersøge historie, rammesætning, dramaturgi, iscenesættelse og oplevelsespotentialer i forhold til (scene-) kunstværker, deres tilblivelsesprocesser, mulige virkning og ikke mindst relevans i samtiden.

Iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv
Uddannelsens anden del handler om den viden, der udspringer af arbejdet med performancebegrebet. Performancestudier er båret af en særlig måde at se på og arbejde med de performative aspekter i begivenheder, materialer og manifestationer. Her undersøges betydningen af, at vi i her-og-nu begivenheden, i det kulturelle og sociale liv, har mulighed for særlige oplevelser og erfaringer om andre mennesker, om sociale relationer og om samfundet.

Læs mere om uddannelsens enkelte fag.

Om forskningen på faget
Alle fagets forskere arbejder i dag i forskellige krydsfelter, som oftest er relateret til en praksis med eksterne samarbejdspartnere.

Projekterne spænder bredt, ofte med en global og tværfaglig tilgang: fra undersøgelse af sammenhæng mellem kunstnermobilitet, regionsdannelse og global økonomi over studier af remedieringsstrategier og forskning i interaktion mellem sangere og publikum i musikdramatik, til oplevelsesøkonomiske undersøgelser af teatersystemet, og forskning i teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser på såvel det kunstneriske som det pædagogiske felt. Vi har et tæt samarbejde med vores søsterfag Dramaturgi ved Aarhus Universitet – bl.a. om udgivelsen af tidsskriftet Peripeti, hvor megen forskning inden for vores område publiceres.

 

 

 

 

Kandidatuddannelsen giver en række jobmuligheder. Mange arbejder efter endt uddannelse med kommunikation, produktion og marketing ofte inden for kulturlivet og i kulturinstitutioner. Desuden arbejder mange som undervisere eller i jobs med andre typer af formidling.

Mød Leila, der er konsulent i enheden for musik og scenekunst i Slots- og Kulturstyrelsen

Med en uddannelse i teater- og performancestudier kan du blive ansat på teatre som dramaturg (teatrets rådgivere vedrørende repertoire, realisation og skabelsesprocesser) eller i administrative eller markedsføringsmæssige funktioner.

Du kan også finde beskæftigelse i kommunale kulturforvaltninger, i medierne (dagblade, magasiner, radio, tv) eller i undervisningssektoren (gymnasier, højskoler, seminarier o.a.).

Ligeledes kan du profilere din uddannelse mod det private erhvervsliv (som konsulent eller HR-medarbejder). Nogle af de tidligere kandidater fra studiet har ligeledes haft succes med at etablere egne virksomheder i form af produktionsselskaber i de kreative industrier eller konsulentvirksomheder.

Eksempler på virksomheder som kandidater er blevet ansat i:

 • Det Kongelige Teater
 • Statens Scenekunstskole
 • Dansk Danseteater
 • Diverse gymnasier
 • Nationalmuseet, Frilandsmuseet
 • DR
 • Professionshøjskolen Metropol
 • CVU Nordsjælland
 • Biblioteksstyrelsen
 • Tivoli A/S
 • Professionshøjskolen Sjælland
 • The Nordic Heritage Museum, Seattle USA

Eksempler på virksomheder som kandidater har skabt:

 • eKleKtisK TeaterproduKtion
 • Samtalekunst

 

 

 

Studieliv

Teater- og performancestudier tilbyder et sprudlende og kreativt men også trygt, hyggeligt og socialt studiefællesskab. Teater- og performancestudier er et-holdsfag, hvilket betyder at du studerer med de samme personer under hele din bachelor i en form for klassestruktur, og det er dig og dine medstuderendes indsats, der for alvor skaber og udvikler studiemiljøet. Fx ved at deltage i studiegrupper, være aktiv studiepolitisk eller ved at arrangere teaterture og andre fællesudflugter.

Uddannelsen er en del af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), som også rummer uddannelserne i musikvidenskab, kunsthistorie og litteraturvidenskab. Studiemiljøet på instituttet underbygges gennem både faglige og sociale tilbud, der spænder bredt:

Julerevy

Julerevyen laves af førsteårsstuderende på Teater- og performancestudier, og vises for de ældre årgange og underviserne. Det er et sjovt projekt, hvor de studerende får lov til at lave grin med nogle af de ting, der har været sjove, pudsige og mærkelige i løbet af jeres første semester på universitetet. Her er der også julefrokost for både undervisere og studerende, efterfulgt af fest.

Roland Bar

Roland Bar er Instituttet for Kunst og Kulturs kaffe- og fredagsbar. Du kan melde dig som frivillig til at tage vagter, og dermed være med til at sprede den gode IKK-stemning. Ønsker du ikke at være frivillig, kan du bare købe en kop kaffe og nyde den hyggelige stemning sammen med dine medstuderende. Om fredagen er der fest for alle studerende på IKK, både i form af temafester, koncerter, karaoke osv.

Fagrådet

Som medlem af fagrådet kan du få indflydelse på faglige og sociale aktiviteter. Fagrådet er et demokratisk system, hvor du som studerende har stor indflydelse på din uddannelse. Oplever du, at der er noget der ikke fungerer i dit studieliv, har du idéer til hvordan uddannelsen skal se ud, eller vil du gerne vide mere om, hvad der sker på studierne – så er Fagrådet lige noget for dig!

IKK festivalen

Festivalen er en begivenhed, der arrangeres af frivillige studerende på instituttet. Her kan du som frivillig være med til at arrangere og booke madboder og kunstnere til festivalen. Ønsker ud ikke at deltage i planlægningen, kan du også bare deltage i festivalen sammen med dine studievenner og få en god dag med god mad, musik og hygge.

Fagblade og tidsskrifter

Du kan bidrage til instituttets fagblade eller tidsskrifter, hvor studerende deler deres viden. Hvis du fx har skrevet eksamen om et emne, du synes er spændende, kan du skrive en artikel, og på den måde dele din viden med dine medstuderende.

IKK-musical

På Institut for Kunst og Kultur er en stor flok kreative mennesker der brænder for kunst og kultur samlet. Netop kreativiteten kan du udvikle og udfolde i årets store IKK-musical. Hvis du brænder for arbejdet med sceneteknik, manuskript, instruktion, skuespil eller andet, er der plads til dig hos IKK-musical. Her kan du både udvikle dine faglige færdigheder og samtidig mødes med medstuderende på en sjov og hyggelig måde.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på teater- og performancestudier foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Når du læser teater- og performancestudier, lærer du at tilgå verden på en mere analytisk og teaterfaglig måde. Fx har Netto også opbygget en dramaturgi op omkring den oplevelse, du skal have, når du køber mælk.

Lasse, studerende på teater- og performancestudier, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Lasse, der læser teater- og performancestudier

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i teater- og performancestudier

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse teater- og performancestudier, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - teater- og performancestudier

Hvad bliver man egentlig, når man læser teater- og performancestudier? Kan man komme til udlandet? Hvad skal man svare familie og venner, hvis de spørger, hvad teater- og performancestudier er for noget? Her kan du få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

 

Eksemplerne på virksomheder og brancher afspejler allerede mange af jobmulighederne. Du kan blive gymnasielærer eller måske underviser og forsker på universitetet. Men der er også mange andre steder, du kan finde beskæftigelse: for eksempel i en presseafdeling på et teater, eller som dramaturg, eller i avisens kultursektioner. Der er mulighed for at arbejde med bred kulturformidling på biblioteker og andre kulturinstitutioner eller festivaler, og så er der nogle, som kommer ud i det private erhvervsliv og anvender deres kompetencer på måder, de ofte selv opfinder.

 

 

Når du fortæller, at du studerer teater- og performancestudier på universitetet, og familien og omgangskredsen løfter øjenbrynene – eller endnu værre – rynker dem og spørger, hvad du skal bruge det til, så skal du ikke fortvivle. Teater- og performancestudier er et forholdsvist nyt fag, og det er ikke alle der ved, at det rent faktisk er en uddannelse med mange beskæftigelsesmuligheder både inden for det offentlige og i det private erhvervsliv.

Du vil lære at formidle og vurdere teater og analysere scenekunst og publikum, og når du, senere hen, anvender disse kompetencer, kan det virke tilbage på både kunstens og publikums udvikling. Du vil både kunne gå i dybden og i bredden med et emne, du vil lære at anvende nogle metodiske redskaber til at løse forskellige problemstillinger og du vil udvikle evnen til at samarbejde, samt til at tænke selvstændigt, abstrakt og kreativt. Disse færdigheder vil du kunne bruge i mange jobmæssige sammenhænge. Så selv om det, du studerer, måske ikke er lige så anvendelsesorienteret og forudsigeligt som for eksempel. sygeplejerskestudiet, er det ikke desto mindre lige så samfundsrelevant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja. Der er flere og flere, som tager et udlandsophold af for eksempel et semesters varighed eller hen over sommeren. Mange studerende synes, at Berlin er stedet, man skal tage hen for at læse teater. Grunden er, at der både findes et godt Teatervidenskabeligt institut, og at byen er oversvømmet med gode teatre og operaer. Italien er også et spændende mål for et udlandsophold, da det er det land, som teaterhistorisk måske har haft størst indflydelse på det teater, vi kender i dag. Nogle studerende vælger at tage til England eller New York, da man her har en særlig tilgang til at kombinere teori med praksis. Det afhænger altså af, hvad du gerne vil med dit udlandsophold.

 

 

Undervisningen veksler som regel mellem forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelle præsentationer. Den er først og fremmest teoretisk, men du vil også komme til at lave relevante praktiske øvelser. Du skal, til hver gang, læse og reflektere over tekster på dansk, engelsk eller svensk. Som førsteårsstuderende har du færre timer om ugen, end du havde i gymnasiet, men studiet er mindst lige så tidskrævende pga. forberedelsen, som foregår både individuelt og i grupper.

Det kræver en høj grad af selvdisciplin at studere på fuld tid, så vent med et studiejob til du har etableret dig nogle gode studievaner. På overbygningen kan du have rigtig meget glæde af at lægge en målrettet strategi for at finde et relevant studiejob, som giver dig et netværk at trække på, når du er færdiguddannet.

 

 

 

 

 

 

Lignende uddannelser