Kandidat i moderne kultur

Den moderne kultur spænder fra demokratisering til totalitarisme, fra imperialisme til afkolonialisering, fra individualisme til masseeksistens og fra avantgardekunst til oplevelsesøkonomi.

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i udviklingen af vestlige kulturmønstre og deres samspil med andre kulturer i tiden fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Studiet bygger på kunst- og kulturteoretiske tilgange samt analyse af forskellige kunst- og kulturfænomener. Du får en bred kulturhistorisk horisont, dybdegående værkkendskab og indsigt i kulturinstitutionernes funktion og mekanismer.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.