Kandidat i musikvidenskab

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik og musikkulturer. Selvom uddannelsen overvejende er teoretisk, er musikudøvelse en meget vigtig del af studiet.

Uddannelsen gør dig i stand til at beskrive og analysere musikalske fænomener i deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Du lærer desuden at strukturere undersøgelser af musikvidenskabelige emner gennem research, problemformulering og refleksion.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.