Kandidat i teater- og performancestudier – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i teatervidenskab og performance studier på Københavns Universitet

Kandidat i teater- og performancestudier

Teatret som kunstart og som samfundsfænomen, specielt i nutiden, er uddannelsens omdrejningspunkt. Studiet koncentrerer sig om teatrale og performative elementer både i det traditionelle teater og i andre sammenhænge som diverse former for iscenesættelse, rollespil, scenografi.

Forholdet mellem tilskuere, deltagere og begivenhed i relation til den omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhæng er teater- og performancestudiers teoretiske tilgang. Gennem studiet bliver du i stand til at reflektere kreativt og kritisk over de måder, man kan nærme sig teater og andre kulturfænomener på.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på teatervidenskab og performance studier?

Læs om studielivet på uddannelsen.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i teatervidenskab og performance studier.

Læs om mulighederne for udlandsophold.

Citat

"The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people come to see the truth about life and the social situation."

Stella Adler, Skuespiller
(1901-1992)