Kandidat i teater- og performancestudier

Omdrejningspunktet i kandidatuddannelsen er scenekunst som kunstform og som samfundsfænomen. Studiet koncentrerer sig om teatrale og performative elementer i både scenekunst og i kulturelle iscenesættelser, kreative processer, samt kommunikations- og interaktionsprocesser.

Den teoretiske tilgang kredser omkring forholdet mellem tilskuere, deltagere og begivenhed i relation til den omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhænge. Gennem studiet bliver du i stand til at reflektere kreativt og kritisk over de måder, man kan nærme sig teater og andre kulturfænomener på.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.