Kandidat i teater- og performancestudier – Københavns Universitet


Kandidat i teater- og performancestudier

Teatret som kunstart og som samfundsfænomen er omdrejningspunktet i uddannelsen. Studiet koncentrerer sig om teatrale og performative elementer både i det traditionelle teater og i diverse former for iscenesættelse, rollespil og scenografi.

Forholdet mellem tilskuere, deltagere og begivenhed i relation til den omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhæng er teater- og performancestudiers teoretiske tilgang. Gennem studiet bliver du i stand til at reflektere kreativt og kritisk over de måder, man kan nærme sig teater og andre kulturfænomener på.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: