Faglig profil og job

Faglig profil

Uddannelsen i teater- og performancestudier omfatter teatret som kunstart og som samfundsfænomen, specielt i nutiden. Det er en teoretisk funderet uddannelse, som gør dig i stand til at reflektere kreativt og kritisk over de måder, som man kan nærme sig teater og andre typer af scenekunst eller andre kulturfænomener på.

Du bliver i stand til at analysere og forholde dig både kritisk og konstruktivt til teaterprocesser og teatrale fænomener; fra produktion og forestilling til formidling og publikumseffekt, fra dramaturgi til sceneteknik, fra levende teater til elektroniske medier. Du lærer at se på verden fra en bestemt vinkel samt at betragte de forhold, der er mellem tilskuere, deltagere og begivenheder i relation til de omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhænge. Du lærer ligeledes at analysere og reflektere over dynamikkerne i kreative processer, samt at sætte denne viden i spil i forhold til at designe strategier for kreative processer i kunstneriske sammenhænge såvel som for andre typer af udviklings- eller læreprocesser.

Jobmuligheder 

Teater- og performancestudier retter sig ikke mod en bestemt profession, og derfor er det i høj grad din specialisering og praktiske erfaring, som er afgørende for, hvilken type job du får.

Efter endt uddannelse kan du blive ansat på teatre som dramaturg (teatrets rådgivere vedrørende repertoire, realisation og skabelsesprocesser) eller i administrative eller markedsføringsmæssige funktioner. Du kan også finde beskæftigelse i kommunale kulturforvaltninger, i medierne (dagblade, magasiner, radio, tv) eller i undervisningssektoren (gymnasier, højskoler, seminarier o.a.). Ligeledes kan du profilere din uddannelse mod det private erhvervsliv (som konsulent eller HR medarbejder). Nogle af de tidligere kandidater fra studiet har ligeledes haft succes med at etablere egne virksomheder i form af produktionsselskaber i de kreative industrier eller konsulentvirksomheder.

Eksempler på virksomheder som kandidater er blevet ansat i:

 • Det Kongelige Teater
 • Statens Scenekunstskole
 • Dansk Danseteater
 • Diverse gymnasier
 • Nationalmuseet, Frilandsmuseet
 • DR
 • Professionshøjskolen Metropol
 • CVU Nordsjælland
 • Biblioteksstyrelsen
 • Tivoli A/S
 • Professionshøjskolen Sjælland
 • The Nordic Heritage Museum, Seattle USA

Eksempler på virksomheder som kandidater har skabt:

 • eKleKtisK TeaterproduKtion
 • Samtalekunst

Figurerne til højre viser sektor, brancher og jobfunktioner for færdiguddannede kandidater i teatervidenskab og performancestudier, der deltog i kandidatundersøgelsen i 2013 på Det Humanistiske Fakultet på KU.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.