Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Teater- og performancestudier eller Teatervidenskab fra Københavns Universitet
  • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i teatervidenskab / teater- og performancestudier (45 ECTS) fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis din bacheloruddannelse ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. 

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet (samt ækvivalerende, danske og udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 45 ECTS teater- eller kulturfaglige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi, forestillingsanalyse, teatersociologi og -procesdeltagelse samt teaterprocesledelse på Københavns Universitet. Du skal desuden vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på teater- og performancestudier sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.