Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Teater- og performancestudier eller Teatervidenskab fra Københavns Universitet
  • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i teatervidenskab / teater- og performancestudier (45 ECTS) fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Ansøgere tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at ansøger har en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 45 ECTS inden for teater- eller kulturvidenskab, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi, forestillingsanalyse, teatersociologi og -procesdeltagelse samt teaterprocesledelse fra bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier på Københavns Universitet.

Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på teater- og performancestudier sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.