Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet.

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier

  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Teatervidenskab fra Københavns Universitet
  • Dramaturgi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med BA-tilvalg i teatervidenskab / teater- og performancestudier (45 ECTS) fra Københavns Universitet.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

  • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 45 ECTS inden for teater- eller kulturvidenskab, der modsvarer fagelementer såsom teaterhistorie, kulturteori, dramaturgi, forestillingsanalyse, teatersociologi og -procesdeltagelse samt teaterprocesledelse fra bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier på Københavns Universitet.

Læs om hvordan du søger ind

 

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i teater- og performancestudier, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at bytte om på centralfag og sidefag.

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.